Anita Stellander sier hun er både overraska og betenkt når hun ser hvem som vil inn i landsstyret i NJ.
Anita Stellander sier hun er både overraska og betenkt når hun ser hvem som vil inn i landsstyret i NJ.

MENINGER:

Norsk Journalistlag 2023-2025: Blenda­hvitt og Oslo-styrt?

«Skaper denne ujevne geografiske fordelingen engasjement, motivasjon og økt rekruttering ute i landsdelene som ikke er representert?», skriver Anita Stellander.

Publisert

Om kort tid velger Norsk Journalistlag nytt landsstyre. Jeg kjenner ikke til alle, men ser at mange bra folk stiller.

Likevel er jeg både overraska og betenkt.

For kandidatlista er hvit. Blendahvitt. Og de fleste kommer fra Oslo.

Nei – det var ikke «sjokk, akkurat nå!»

Mer en vantro erkjennelse av at dette er det mitt eget fagforbund klarer å komme opp med. I 2023.

La oss ta mangelen på etniske minoriteter først:

Tross uttalte ønsker om større mangfold og eget mangfoldsutvalg finner jeg ikke en eneste kandidat med etnisk minoritetsbakgrunn.

Selv om NJ oppgir at lista er «midlertidig» og det kan komme til flere, avhjelper det lite. I løpet av det sittende styrets periode, et tresifret antall uker, har verken valgkomiteen eller sekretariatet har klart å løfte fram en eneste kandidat med etnisk minoritetsbakgrunn til kandidatlista.

Hvor sannsynlig er da med større endringer i løpet av kortere tid?

Og hvordan blir det slik?

Hvorfor klarer ikke Norges største fagforening og mediepolitiske organisasjon synlig å anerkjenne at etnisk mangfold er viktig?

Kan det være at man er i utakt med samfunnsutviklingen, media for øvrig og frykter endring? Eller at noen ikke syns det er viktig?

For NJ finner plass både til folk med funksjonsnedsettelse og de aller yngste, studentene, på lista. Det er fint, og på høy tid. For studentklubbene bidrar sterkt til rekruttering. Men blant ca. 600 studentmedlemmer, de som skal føre skuta videre, har man valgt en som jeg savner tar til orde for økt etnisk mangfold.

I likhet med flertallet på lista er kandidaten til overmål fra Oslo.

La oss se litt på det også.

Av de 33 kandidatene NJ har presentert, er hele 18 fra Oslo. Racere i hoderegning ser raskt at dette er godt over halvparten.

Nord har 6, Buskerud og Agder har 2 hver, deretter har Innlandet, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Bergen 1 hver.

Hvorfor er det ingen fra Møre og Romsdal eller Rogaland?

Eller flere fra Vestland, bortsett fra Dag Idar Tryggestad, som er innstilt som leder?

Skaper denne ujevne geografiske fordelingen engasjement, motivasjon og økt rekruttering ute i landsdelene som ikke er representert?

Nå er kandidatene ennå ikke valgt, men mangelen på geografisk spredning og etnisk mangfold gjør noe med NJ som organisasjon. I tillegg til at det forteller mye. Både om organisasjonskultur og prosesser.

Jeg håper landsmøtet tar tak i dette. For skal NJ være aktuell og øke rekrutteringen må man i sterkere anerkjenne at etnisk mangfold og geografisk spredning tilfører noe viktig.

Ulik bakgrunn, kompetanse og perspektiv er utelukkende en styrke i et samfunn i stadig endring.

Jeg håper NJ i større grad vil samle Medie-Norge. At man aktivt løfte fram og velger kandidater fra alle landets fylker til landsstyret. Svært få blir engasjert eller motivert av å bli parkert på sidelinja i to år.

Faktisk representasjon og større etnisk mangfold må bli noe mer enn ord vi pynter oss med til fest

Godt valg!

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS