Odd Kalsnes klager Nettavisen til PFU for tredje gang i år. Mener han ikke fikk svare på anklager

- Bør kaste Kokkvolds 4.14-veileder i søpla, hvis avisa slipper unna denne gang, mener rådgiver Jarle Aabø. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Eiendomsmegler Odd Kalsnes har to ganger tidligere i år klaget Nettavisen til PFU. Da han klaget på omtale av hans Nav-støtte til bil, konkluderte PFU med at Kalsnes ikke hadde gjort noe galt og at omtalen var sterkt belastende. Saken endte imidlertid med frikjennelse.

Da Kalsnes senere klaget på at den innklagede journalisten Kjetil Mæland omtalte sin egen PFU-sak for Nettavisen, ble det forenklet saksbehandling.

Nå har en ny artikkel om Odd Kalsnes påført Nettavisen nok en PFU-klage. 

Til denne som ved forrige klage har Kalsnes søkt bistand hos PR- og kriserådgiver Jarle Aabø, en ofte brukt klageskriver og tidvis kritiker av PFU.

Og overfor Medier24 er Aabø klar i talen:

- Hvis PFU lar Kjetil Mæland slippe unna denne svært alvorlige saken, bør det samme PFU kaste Kokkvolds veileder om samtidig imøtegåelse i søppelbøtten sammen med sine tidligere kjennelser. 

- Denne klagen kan fort bli årets viktigste, fordi den handler om noe av det viktigste innenfor presse-etikken. Det burde være et minstekrav at personer pressen retter grove beskyldninger mot får vite at artikkelen skal publiseres og gis mulighet til å korrigere og forsvare seg, mener Aabø.

- Alvorlige påstander uten imøtegåelse

Klagen gjelder denne artikkelen Nettavisen publiserte 11. november kl 12.52

I klagen reagerer Kalsnes på det han mener er alvorlige beskyldninger og påstander som presenteres, uten at han ble kontaktet og fikk samtidig imøtegåelse for å kommentere dem.

Blant annet lyder ingressen;

I 2007 sa eiendomsmegler Odd Kalsnes at han ville følge det nye regelverket og slutte med eiendomsutvikling. Det gjorde han ikke.

Kalsnes mener dette er å bli hengt ut som en løftebryter.

Artikkelen er dels basert på en sak fra Finansavisen samme dag, dels på rapporten Finansavisen omtaler - og til sist på det som ifølge klager er en påstand om at Kalsnes ikke gjorde som han lovte i et intervju fra 2007.

Alt dette uten at hovedpersonen selv fikk imøtegå påstandene, ifølge klagen: 

Det er et faktum at Kjetil Mæland ikke tok seg bryet med å ringe eller på annen måte kontakte Odd Kalsnes forut for publisering, og klager mener at dette er brudd på VVP 4.14, som sier at "de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger"

Det er også et faktum at Odd Kalsnes var tilgjengelig på mobil fra 06.00 til publiseringstidspunktet, og hans mobilnummer er vel kjent for journalist Mæland.

Klager påpeker videre at redaksjonen som publiserer artikkelen, selv må innhente samtidig imøtegåelse - særlig når man bringer fram «nye» påstander i en «klipp og lim-sak».

Og skriver:

Tidligere uttalelser kan normalt ikke oppfylle kravet til samtidighet. Selv om den angrepne har fått lignende beskyldninger rettet mot seg tidligere, og også har svart på dem, oppveier ikke dette vedkommendes imøtegåelsesrett.

- Advokaten fikk tilsvar

Nettavisen avviser i sitt tilsvar fra sjefredaktør Gunnar Stavrum at det foreligger noe brudd på god presseskikk, og viser til at Kalsnes selv ble sitert fra Finansavisen i en kortere sitat-sak fra samme dag, før den innklagede artikkelen.

Stavrums videre poeng er at den andre artikkelen har en tydelig lenke til den første, der ovennevnte sitater er med.

Nettavisen bekrefter i tilsvaret at verken Kalsnes eller hans advokat fikk anledning til å imøtegå påstandene i første versjon av den andre artikkelen samme dag, som - for dem som henger med så langt - altså er den innklagede. 

- I en oppdatert versjon av den andre artikkelen får advokat Johan A. Mettevoll utdype mer detaljert, skriver Stavrum.

Nettavisens redaktør viser videre til at Odd Kalsnes skal ha «gitt tydelig beskjed om at han ikke vil snakke med Mæland, og at alle henvendelser skal gå til hans advokat». (For ordens skyld; Nettavisens journalist Kjetil Mæland).

Stavrum viser også til at man hadde forsøkt å ringe Kalsnes’ advokat Mettevoll før publisering, men at man valgte å publisere saken før advokaten ringte tilbake.

Ifølge tilsvaret har Nettavisen også senere forsøkt å kontakte Kalsnes for intervju.

- Gjaldt ikke for all framtid

Klager har ikke ønsket å stille opp til intervju senere, og understreker i sine siste kommentarer til Nettavisens tilsvar at klagen gjelder mangelen på samtidig imøtegåelse da artikkelen ble publisert. 

Kalsnes svarer også fyldig på begrunnelsen Nettavisen gir for at avisa ikke kontaktet Kalsnes direkte i forkant av publiseringen, med en særs detaljert beskrivelse av en konkret situasjon høsten 2014. Om hvordan avisa ønsket intervju med han mens Kalsnes var på sykehus ved farens dødsleie:

Nettavisen hevder i sitt tilsvar at avisen ikke har kontaktet meg fordi jeg angivelig skal ha sagt at avisen skal forholde seg til min advokat, noe som ikke medfører riktighet.

Det Nettavisen åpenbart sikter til er at jeg i august 2014  - i forbindelse med en annen sak journalist Mæland da skulle skrive - henviste til min daværende advokat John Hammervold fordi jeg selv ikke kunne svare da min far lå for døden på det aktuelle tidspunktet. Min far døde forøvrig dagen etter at Mæland kontaktet meg. I den anledning viser jeg til utskrift av sms´ene fra august 2014:

Fra Mæland:

Hei fra journalist Kjetil Mæland i Nettavisen. Jeg kontakter deg ang NAV vedtaket om støtte til bil du fikk i desember 2013. Vi jobber med en artikkel om dette. Vi  håpet du kunne forklare hvorfor du i følge NAV har inntekt under 3G og derfor har rett til full støtte. Sendte også en e-post til Odd.kalsnes@privatmegleren.no

Vennlig hilsen Kjetil Mæland

Svar fra meg:

Pga at min far ligger på sykehuset for døden har jeg ingen mulighet til og besvare din henvendelse før om et par dager. Igjen er du grovt feilinformert av [to navn].  

Svar fra Mæland:

Hei det var trist å høre. Uavhengig av hvem jeg har info fra så foreligger det et vedtak fra NAV. Håper du kan svare fort på hvorfor du har fått støtte og hvorfor den ikke er avkortet.

SMS fra Mæland:

Hei Kalsnes. Har konferert med min redaktør. Saken bygger på et konkret NAV vedtak. Hvis du ikke kan spesifisere hvordan vi har blitt feilinformert så publiserer vi saken i dag. Håper du kan komme tilbake med mer konkret tilbakemelding før lunsj.

SMS fra Mæland:

Hei Kalsnes. Håper på tilbakemelding. Hvis du er på jobb så kan jeg kanskje komme opp og treffe deg?

Svar fra Kalsnes:

Er på vei på sykehuset, snakk med Stavrum

Det er naturligvis ikke slik at jeg på det ovennevnte tidspunktet ga beskjed om at Nettavisen for all fremtid skulle forholde seg til min advokat. Dette gjaldt utelukkende den familiære situasjonen jeg da befant meg i.

Men uansett hvilken forestilling Nettavisen og journalist Mæland har skapt seg, skulle jeg blitt kontaktet for en samtidig imøtegåelse når avisen trekker frem eldre saker og retter alvorlige beskyldninger mot meg. Man kan ikke fremsette så grove beskyldninger uten at den beskyldte part får anledning til å uttale seg. 

Kalsnes skriver videre videre at han ikke var kjent med kontakten Nettavisen hadde med advokat Johan Mettevoll for kommentarer, og at det uansett ikke var tilstrekkelig.

Ifølge Mettevoll ble han dessuten ikke om å kommentere påstanden om løftebrudd.

- Jeg vil derfor igjen understreke at de nye beskyldningene aldri ble lagt frem for verken Mettevoll eller meg. Vi fikk aldri muligheten til en samtidig imøtegåelse, skriver Kalsnes.

Og videre:

- Påstanden om trenering faller dessuten helt sammen, ettersom Mæland aldri ringte meg. 

- Vi tar stadige PFU-klager fra Odd Kalsnes med stor ro, sier Nettavisens redaktør

- Odd Kalsnes mottok 150.000 kroner i Nav-støtte til bil, samtidig som han kjørte rundt i private dyre biler og kontrollerte store millionverdier. Nettavisen har tidligere fått PFUs medhold i at det ikke var uetisk å rette søkelyset mot denne praksisen, sier Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en kommentar til Medier24 om PFU-klagen. 

- Vi tar stadige PFU-klager fra Odd Kalsnes med stor ro, og kommer ikke til å la det påvirke vår journalistikk.

Stavrum konstaterer at «motparten velger å prosedere saken i mediene, i stedet for å vente på utvalgets behandling». 

- Det oppfatter jeg som et klart tegn på at de ikke har noen god sak. At de i tillegg fremstiller en relativt ubetydelig, rutinemessig sak som «årets viktigste» faller på sin egen urimelighet.

- Utover det vil jeg ikke kommentere de konkrete anførslene i saken. Nettavisen vil prosedere saken i våre tilsvar til Pressens Faglige Utvalg i tillit til at utvalget fint klarer å vurdere saken uten å la seg påvirke av forhåndsprosedyre i mediene.

Powered by Labrador CMS