Debatt om selvmord, skup 2023.

Ny undersøkelse: Mediene unngår å omtale selvmord grunnet usikkerhet

Mange mener at dagens regler om omtale av selvmord bør endres fordi formuleringene skaper usikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

(TØNSBERG): Under SKUP-konferansen la «fireni-utvalget», som skal se på revidering av Vær Varsom-plakatens punkt om omtale av selvmord, frem funn etter en større spørreundersøkelse i bransjen.

VVP Punkt 4.9:

Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

1630 medlemmer i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening besvarte hele eller deler av undersøkelsen.

En av tre dekker sjelden

Trond Idås la frem tallene fra utvalget.

Undersøkelsen viser at tre av fire journalister og redaktører mener at vi bør ha et eget punkt om selvmord i Vær Varsom-plakaten (VVP). De fleste av disse mener at dagens VVP 4.9 bør endres fordi formuleringene skaper usikkerhet.

Problemet oppleves som spesielt stort blant de som ofte omtaler selvmord.

Bare halvparten av de som bruker 4.9 punktet, mener at det gir tydelige råd, og bare 33 prosent mener det gir tilstrekkelig veiledning.

En av tre dekker sjelden selvmord fordi de er usikre på presseetikken.

Journalister og redaktører i lokale medier dekker i noe mindre grad selvmord enn kolleger i nasjonale medier.

Trond Idås, Reidun Kjelling Nybø og Annemarte Moland sitter i utvalget som skal se på punktet om selvmord.

Halvparten svarer at restriktive holdninger i redaksjonen er en årsak til lite dekning av selvmord.

Undersøkelsen tyder på at usikkerhet knyttet til VVP 4.9 er en årsak til den restriktive holdningen i redaksjonene.

Undersøkelsen viser en sammenheng mellom usikkerhet om formuleringene i VVP 4.9, at journalister velger å ikke dekke selvmord, og også at redaksjonene er restriktive i sin dekning av samfunnsproblemet.

Powered by Labrador CMS