Debatt

Lokaldemokratiet trenger avisene, Abid Raja

«Nå er det viktig at kulturministeren og regjeringen kommer med en tiltakspakke som sikrer mangfoldet i norske medier», skriver Arve Løberg.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • ARVE LØBERG, partner i PKOM. Tidligere sjefredaktør og konsernsjef i Trønder-Avisa

Norske medier – fra de minste lokalavisene til de nasjonale aktørene – er avgjørende viktige for at myndighetene skal nå ut med sin informasjon, samtidig som de gir hele befolkningen mulighet til å delta i og løfte en kritisk samfunnsdebatt om de mange etiske og moralske valg som samfunnet må ta.

For det norske demokratiet er avisene viktigere enn noen gang.

Nå må kulturminister Abid Raja komme med direkte økonomiske støttetiltak til norske mediehus. I den verste nasjonale krisen etter andre verdenskrig, er de små og store mediene essensielle for samfunnsdugnaden. Og dét i en tid hvor inntektsgrunnlaget fra annonsemarkedet har gått ned opptil 90 prosent, og hvor en rekke mediehus har vært tvunget til permitteringer.

«Stopp et øyeblikk! Bruk bare fem minutter på å forestille deg et lokalsamfunn helt uten aviser. Tenk deg et kommunevalg uten dekning av lokalavisen, uten avsløringer og debattinnlegg. Uten kritisk og uavhengig profesjonell journalistikk», skriver tidligere sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen.

Mediehusene kjemper allerede en hard kamp mot annonsehegemoniet som de internasjonale aktørene Facebook og Google har skaffet seg. Det har ført til flere runder med omfattende nedbemanninger i mediehusene. Med den siste krisen, hvor bunnen har falt ut av annonsemarkedet, er situasjonen dramatisk for en rekke av mediehusene.

Den norske demokratimodellen forutsetter at den fjerde statsmakt er sterk og uavhengig. Den forutsetter også at det ikke bare finnes store nasjonale mediehus. De regionale og lokale mediehusene er viktige for en troverdig samfunnsdebatt for alle – uavhengig av bosted, alder og sosial status.

Nå er det viktig at kulturministeren og regjeringen kommer med en tiltakspakke som sikrer mangfoldet i norske medier. Ikke nødvendigvis bare som bedrifter, men som viktige samfunnsinstitusjoner.

I Danmark, hvor avisdøden i mange år har vært omfattende og langt større enn i Norge, har politikerne innsett dette og kommet med et felles opprop til publikum:

Kjøp en avis!

Det lyder oppfordringen fra landets borgermestre til innbyggerne. På den måten tar man vare på den mangfoldige samfunnsdebatten som er så avgjørende for å bevare demokratiet og tilliten til myndighetene.

Den oppfordringen bør norske ordførere også slutte seg til! Og så må kulturstatsråden gjøre sin del av jobben i tillegg

Powered by Labrador CMS