Presseorganisasjonene møtte kulturminister Abid Raja for å snakke om krisepakke til mediene tidligere i vår.

Nå har regjeringen bestemt seg - slik blir den nye mediestøtten

– I dag er det viktigere enn noen gang at vi har tilgang til mangfoldige, uavhengige og pålitelige medier, sier kulturminister Abid Raja.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Regjeringen foreslår ny lov om økonomisk støtte til mediene, opplyser Kulturdepartementet.

Den nye mediestøtteloven skal etablere en ny modell for mediestøtten «som bidrar til forutsigbare økonomiske rammer for mediene, og styrker medienes uavhengighet».

Loven følger opp Mediestøttemeldingen fra i fjor.

– I dag er det viktigere enn noen gang at vi har tilgang til mangfoldige, uavhengige og pålitelige medier. Derfor har regjeringen i dag foreslått å lovfeste den økonomiske støtten til mediene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Nyhets- og aktualitetsmedier er en nødvendig forutsetning for et velfungerende demokrati. Redaktørstyrte medier har en viktig samfunnsrolle som arena for formidling av nyheter og offentlig debatt. Med dette lovforslaget forplikter regjeringen seg til å legge til rette for at mediene kan fortsette å oppfylle sin demokratiske rolle, sier Raja.

Dette er hovedgrepene i lovforslaget:

  • Lovfesting av tilskuddsordningene og de samfunnsmessige formålene med mediestøtten
  • Innføring av fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for NRK.
  • Innføring av fireårige styringssignal for den samlede økonomiske rammen for tilskuddsordningene på mediefeltet.
  • Styrking av armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene ved å lovfeste Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker om mediestøtte.
  • Innføring av en helhetlig gjennomgang av virkemidlene på mediefeltet hvert fjerde år.
Powered by Labrador CMS