300 millioner til mediene - slik blir Abid Rajas krisepakke

Kultur- og medieministeren presenterte hovedinnholdet under Nordiske mediedager onsdag kveld.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Kultur- og medieminister Abid Raja (V) presenterte onsdag kveld mediepakken som skal komme til de kriserammede mediene.

Der ble det klart at regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet.

Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen, heter det fra Kulturdepartementet.

– Smitteverntiltakene har rammet mediene og noen har måttet ty til permitteringer. Derfor er det viktig for regjeringen at det norske mediemangfoldet opprettholdes, sa han i en tale under Nordiske mediedager.

Der ble det klart at rammen er på 300 millioner kroner.

Måten det gjøres på er at regjeringen foreslår en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon.

For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak.

Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme regelverket for ordningen, som også må notifiseres og godkjennes av ESA. Ordningen skal også sendes på høring og vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS