Mediehusene disse seks leder har alle ferske tilfeller av seksuell trakassering eller annen uønsket oppmerksomhet. Fra venstre: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, Gard Steiro (VG), Olav Sandnes (TV 2), Espen Egil Hansen (Aftenposten), Øyulf Hjertenes (Bergens Tidende) og Kirsti Husby (Adresseavisen).

NRK, TV 2, VG, Aftenposten, BT og Adressa bekrefter: Alle har hatt tilfeller av seksuell trakassering eller lignende uønskede opplevelser

Det viser en ringerunde til 11 av landets største mediehus. Og medielederne oppfordrer ansatte til å melde fra om slike saker.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I kjølvannet av Harvey Weinstein-saken, #MeToo-kampanjen og ikke minst avsløringene av seksuell trakassering i flere svenske mediehus, har dette temaet også kommet til Norge.

Mandag mente Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle at «den systematiske seksuelle trakasseringen» vi har sett fra USA, ikke kunne skjedd i norske medier.

En av lederne i Aftonbladet skal være politianmeldt.

Stanghelle er også styreleder i Norsk Redaktørforening. Presseveteran Hans-Christian Vadseth mente det var en naiv uttalelse, og kritiserte Stanghelles uttalelser overfor Medier24.

Men i hvilken grad fins dette problemet i Norge?

I høyeste grad, viser en ringerunde Medier24 har gjort til medieledere i 11 av våre største mediebedrifter:

  • Både VG, NRK, Aftenposten, Bergens Tidende, TV 2 og Adresseavisen svarer bekreftende på spørsmål om det har vært saker «om seksuell trakassering eller lignende forhold i din bedrift de siste fem årene».
  • Discovery ønsker ikke å kommentere spørsmålet direkte.
  • De fire andre mediebedriftene Medier24 har snakket med, svarer at de ikke kjenner til slike saker.

 

Har ført til reaksjoner

Medier24 har i denne sammenheng ikke gått i dybden på det enkelte sak utover det medielederne har svart, og det kan være variasjon i hvilke type hendelser vi snakker om.

- Jeg vet det har vært personalsaker, men kjenner ikke detaljene, sier VG-sjef Gard Steiro i sitt svar.

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK sier at det ikke kjenner til «alvorlige tilfeller av seksuell trakassering», men bekrefter at det har vært «ett konkret tilfelle som ledet til en formell reaksjon».

Redaktørene Øyulf Hjertenes og Kirsti Husby bekrefter på vegne av Bergens Tidende og Adresseavisen at det har vært episoder.

Aftenposten-sjef Espen Egil Hansen og Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Det samme gjør Espen Egil Hansen i Aftenposten:

- Vi har hatt noen ganske få saker hvor seksuell trakassering har vært tema.

 

Oppfordrer til å si fra

Hansen understreker at det er nulltoleranse for slikt, at man tar det svært alvorlig og bruker tid på det.

I samme ringerunde til de 11 medielederne har Medier24 spurt om de ønsker at ansatte skal bringe til torgs eventuelle episoder og opplevelser fra tidligere. Det svarer alle ja til: 

- Misbruk av stilling, seksuell trakassering og mobbing er ødeleggende på mange ulike plan. Så et soleklart ja, sier Aftenposten-sjef Hansen.

- Det vil jeg absolutt oppfordre til. Dette har vi nulltoleranse for i vår bedrift, svarer Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby på spørsmålet.

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys sier det samme - og peker på at det gjerne tar tid fra slike hendelser til de det rammer føler seg klare for å fortelle om det:

- Så de som bærer på noe, må føle seg trygg på at det aldri er for sent.

 

 

Dette svarer de 11 medielederne vi har snakket med:

Vi stilte mediebedriftene følgende to spørsmål: 

  1. Kjenner du til om det har vært saker om seksuell trakassering eller lignende forhold i din bedrift de siste fem årene?
  2. Hvis dine ansatte har hatt opplevelser av denne arten tidligere, som de ikke har fortalt om, ønsker du at de skal ta det opp nå?

GARD STEIRO, sjefredaktør og direktør i Verdens Gang:

1: - Ja, jeg vet at det har vært personalsaker, men jeg kjenner ikke detaljene. Det er derfor vanskelig å slå fast om det kan karakteriseres som «trakassering».

2: - Ja, da ønsker jeg at de skal melde fra til tillitsvalgt, verneombud eller ledelsen. Samtidig respekterer jeg den enkeltes valg. De kan ha legitime grunner for å ikke melde fra. Det viktigste for meg er at man melder fra om kritikkverdige forhold som inntreffer fremover. Da tenker jeg ikke bare på de som rammes, men også dem som eventuelt får kjennskap til hendelser. Dette har vi rutiner og regler for.

Olav Nyhus, personaldirektør i NRK.

 

OLAV NYHUS, personaldirektør i NRK:

1: - Jeg kjenner ikke til at det har forekommet alvorlige tilfeller av seksuell trakassering i NRK i «nyere tid». Jeg er imidlertid orientert om ett konkret tilfelle som ledet til en formell reaksjon. Å gå nærmere inn på dette tilfellet finner jeg ikke riktig.

1: - NRK har tidligere i år revidert våre interne retningslinjer med mål å gjøre det enklere å varsle om uakseptable hendelser, samt tydeliggjøre alles ansvar for å melde fra om slike forhold. Vårt fokus er således å redusere risikoen for slik atferd i dag og fremover.

- Når det gjelder eventuelle forhold som ligger bakover i tid, må det være opp til den enkelte selv å vurdere det er noe vedkommende ønsker å ta opp nå. I så fall skal vi selvsagt følge opp saken med største alvor.

Sarah Willand.

SARAH WILLAND, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2

1: - Det gjør vi - vi har hatt noen veldig få slike saker hos oss de siste årene. Det er personalsaker jeg selvsagt ikke kan gå i detalj på, men de har blitt håndtert internt i bedriften.

2: - Seksuell trakassering skal ikke forekomme i TV 2. Og hvis det forekommer, så ønsker jeg at ansatte skal si fra. Det har vi varslingsrutiner og tydelig håndtering for.

 

ESPEN EGIL HANSEN, sjefredaktør og direktør i Aftenposten

1: – Ja, det kjenner jeg til. Vi har hatt noen ganske få saker hvor seksuell trakassering har vært tema. Jeg er opptatt av å ha nulltoleranse på slike ting, så jeg tar det svært alvorlig og bruker en del tid på det, om det skulle dukke opp.

2: – Ja, det er utrolig viktig. Misbruk av stilling, seksuell trakassering og mobbing er ødeleggende på mange ulike plan: Det ødelegger for like muligheter til å gjøre en god jobb, ødeleggende for å utføre viktige arbeidsoppgaver, det ødelegger trivsel og det kan ødelegge mennesker, så et soleklart ja på det spørsmålet, sier han og fortsetter:

– Vi har arbeidsmiljøundersøkelser hvor det også kommer frem anonyme svar på spørsmål om man har opplevd mobbing eller trakassering. Svarprosenten tilsier at det er flere som har opplevd det. Da er svaret vårt å jobbe langsiktig, sammen med hovedverneombud, ansattrepresentanter og ledelse, for å ha det høyt oppe på agenden. Jeg har imidlertid ingen indikasjoner om at svarprosenten handler om seksuell trakassering.

KIRSTI HUSBY, sjefredaktør i Adresseavisen

1: - Ja, det har det vært. De hendelsene jeg kjenner til ligger noen år tilbake og handlet om seksuell trakassering. Jeg ønsker ikke å gå mer i detalj på dette. Dette ble selvfølgelig fulgt opp da det skjedde.

2: - Ja, det vil jeg absolutt oppfordre til. Dette har vi nulltoleranse for i vår bedrift

ØYULF HJERTENES, sjefredaktør og direktør i Bergens Tidende:

1: – Ja, jeg kjenner til et par interne saker om seksuell trakassering. Vi har snakket en del om dette i BT før helga og på mandag - i lys av debatten som har kommet frem. Jeg opplever det ikke som noe kulturproblem hos oss, men man kan aldri helgardere seg mot enkelttilfeller, som trakassering på bakgrunn av kjønn, legning og utseende, som eksempel. Det er helt uakseptabelt.

2: – Absolutt og det har vi sagt fra om internt i BT. Alle har et ansvar for hverandres arbeidsmiljø og medarbeiderne har en plikt i å si fra hvis andre blir trakassert. Vi skal ta vare på hverandre i BT, så det er viktig å si fra.

TINE AUSTVOLL JENSEN, administrerende direktør i Discovery Networks Norge:

1: - Vi kommenterer ikke eventuelle personalsaker. 2: - Absolutt. Vi har også systemer for denne typen rapportering.

Tine Austvoll Jensen, Discovery og TVNorge.

JOHN ARNE MARKUSSEN, sjefredaktør i Dagbladet:

1: – Nei, jeg kjenner ikke  til om det har vært saker om seksuell trakassering i Dagbladet. Jeg har undersøkt med HR-avdelingen vår og de sier at vi ikke har hatt slike tilfeller.

2: - Hvis det er noen i Dagbladet som føler at det er grunnlag for å varsle om tidligere og ukjente hendelser, så bør de ta kontakt med ledelsen - og det mest naturlige er HR-avdelingen.

EIVIND LJØSTAD, sjefredaktør og direktør i Fædrelandsvennen: 

John Arne Markussen, Dagbladet.

1: – Nei, jeg kjenner ikke til det - og jeg håper at vi har en slik kultur her at folk føler de kan si fra til meg - hvis det hadde forekommet.

2: – Det er veldig enkelt svar på det spørsmålet og det er at jeg oppfordrer tydelig til å si fra. Jeg har reflektert en del rundt dette temaet, etter at det kom opp. Det er en nyttig påminnelse for oss menn hvor vanlig det er for kvinner å oppleve dette. 

 

Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen.

HELGE NITTEBERG, ansvarlig redaktør i Nordlys:

1: - Jeg kan på sparket ikke kjenne til at det har vært meldt inn episoder i redaksjonen, så lenge jeg har vært en del av ledelsen - det vil si de siste sju åra. Det betyr ikke det samme som at det ikke har skjedd noe, men jeg kjenner ikke til slike saker.

2: - Ja. Det er aldri for sent. Hvis det er noen som brenner inne med noe, er det selvsagt riktig å komme fram med det. Vi ser generelt i samfunnet at sånt gjerne kommer fram flere år etter at det har skjedd, fordi det tar tid å behandle slike opplevelser. Så de som bærer på noe, må føle seg trygg på at det aldri er for sen

HANNA RELLING BERG, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten:

1: – Nei, det kjenner jeg ikke til.

Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.

2: – Hvis det er noen som har opplevd noen som helst form for trakassering hos oss, så er det et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Jeg kjenner ikke til at det har skjedd, men hvis det har det, så vil jeg gjerne vite om det. Så jeg ønsker at det skal komme frem.

  

Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten.
Powered by Labrador CMS