PFU kan få annonse-klage på sitt bord. PFUs sekretariat har startet full saksbehandling i en klage mot ni aviser. Her er utvalget fotografert tidligere i år.
PFU kan få annonse-klage på sitt bord. PFUs sekretariat har startet full saksbehandling i en klage mot ni aviser. Her er utvalget fotografert tidligere i år.

Ni aviser klagd inn til PFU for Med Israel for Fred-annonse: – De setter jentenes (12 og 17) liv i fare

Ni aviser er klagd inn til PFU av KFUK-KFUM Global for boikott Operasjon Dagsverk-annonse.

Publisert

Pressens Faglige Utvalg (PFU)  har fredag 1. februar igangsatt full saksbehandling av en klage fra KFUK-KFUM Global mot ni aviser.

Det bekrefter generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund overfor Medier24. 

Det betyr at klagen vil havne på utvalgets bord, dersom det ikke inngås en minnelig løsning mellom partene. 

De innklagde avisene er: Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Vårt Land, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Dagsavisen og Dagen.

De ni avisene er klagd inn for å ha trykket annonser fra organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF). Annonsene sto på trykk i september og oktober 2018, i forbindelse med at KFUK-KFUM var mottakere av penger fra Operasjon Dagsverk (OD). 

Slik så MIFF-annonsen ut på trykk i Vårt Land og flere andre norske aviser.
Slik så MIFF-annonsen ut på trykk i Vårt Land og flere andre norske aviser.

KFUK-KFUM Global reagerer på bruken av bilde og omtale av en 12 år gammel 17 år gammel aktivist. Begge bor i Palestina. 

KFUK-KFUM Global mener avisene har brutt Vær varsom-plakaten på ti punkter. 

– Kan ha konsekvenser

Andreas Saaghus, koordinator for bistand og Operasjon Dagsverk i KFUK-KFUM Global sier til Medier24 at de aksepterer at det er mye motvilje mot at de er mottakere fra Operasjon Dagsverk.

– Det er måten de to jentene er portrettert og satt i forbindelse med antisemittisme og terrorisme vi fant uakseptabel.

Innklagde punkter

  • 2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.
  • 2.6. Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.
  • 4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
  • 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
  • 4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. [ …] Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.
  • 4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.
  • 4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
  • 4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
  • 4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.
  • 4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Han påpeker at det er snakk om unge jenter, på henholdsvis 12 og 17 år.

– Den yngste bor i en liten landsby i Palestina, hvor det daglig er konflikter med bosetterne rundt. At hennes person blir knytta opp mot jødehat, kan i verste fall ha konsekvenser for henne og hennes familie.

Familien til de to jentene ble informert om annonsene, og reagerte sterkt på dem, ifølge Saaghus. De foresatte har derfor underskrevet en fullmakt som lar KFUK-KFUM klage inn saken på vegne av dem.

– Det var et sterkt ønske fra familiens side at dette ble fulgt opp, sier Saaghus.

Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende bekrefter å ha mottatt klagen. Han skal bruke helga på å lese den, før han kommer med et svar til PFU.

– For vår del var det en helt grei annonse å publisere. Det interessante i denne saken er at mediene har vurdert annonsen ulikt. For vår del valgte vi å publisere annonsen etter den var justert i både tekst, og bildet var tatt bort.

– Vår prinsipielle holdning er at vi er for politisk reklame, og annonsører må ha rett til å ytre seg i saklige og sømmelige toner, sier Hjertenes. 

– Hilser debatten velkommen

Også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har mottatt klagen. 

– Det er en litt spesiell klage, men jeg hilser debatten velkommen. Dette handler om at organisasjoner som har litt politisk ukorrekte meninger også skal ha ytringsfrihet på betalt annonseplass.

– De får fremme sitt syn, selv om det er kontroversielt. Jeg forsvarer trykkingen av dette, og jeg kan ikke forstå at vi kan bli felt i PFU for dette, sier Selbekk.

– Et viktig moment i klagen fra KFUK-KFUM er at det er snakk om barn på 12 og 17 år som blir beskyldt for å være antisemitter og terrorister?

– Jeg kan ikke se at de kalles det. Men dette er en svært oppheta konflikt der begge sider har sterke meninger. Det har man på palestinsk side, og i Israel. Og i Israel-vennlige miljø i Norge.

– Hvor langt skal ytringsfriheten gå på betalt annonseplass? Vi har funnet det riktig å trykke annonsen i likhet med åtte andre aviser. At det skal rammes av VVP, tviler jeg på. Men det blir svært interessant å følge denne svært prinsipielle saken.

VGs sjefredaktør Gard Steiro beklaget i ettertid at annonsen kom på trykk, og hevder det skjedde ved en glipp: 

– Reklame med politisk budskap er legitimt, men annonsen burde ikke vært publisert i denne form. Forklaringen er en rutinesvikt. Vi følger nå opp saken for å unngå at noe lignende skjer igjen, sa Gard Steiro til VG. 

Også Fædrelandsvennen beklaget publiseringen i etterkant. 

– Bør aldri ha kommet på trykk

I annonsen oppfordret MIFF til boikott av OD-aksjonen. I klagen skriver KFUK-KFUM Global: 

«MIFF kan ha rett til å annonsere mot OD, men slik annonsen ble publisert har den klare brudd med Vær varsom-plakaten. Som en konsekvens av dette mener vi annonsen aldri burde fått komme på trykk. Selv om dette ikke er en vanlig artikkel eller sak, men en annonse, fritar det ikke redaktøren for det redaksjonelle ansvaret.»

I annonsene fra MIFF blir begge jentene nevnt med fullt navn i alle avisene, utenom i Dagen. Ifølge klagen blir det brukt et lett identifiserbart bilde av en av dem i seks av de ni avisene, med unntak av i Aftenposten, Bergens Tidende og i Adresseavisen. 

I klagen skriver KFUK-KFUM Global at bildet er tatt av den sørafrikanske organisasjonen Two Suns – Shamsaan, og skriver videre: 

«Shamsaan har ikke gitt tillatelse til at dette bilde blir brukt. I AP, BT og Adresseavisen er annonsen illustrert med et bilde tatt av Nikolai Henning Sørensen som er frivillig i OD. Verken Sørensen eller OD har gitt tillatelse til at dette bildet blir brukt.»

I klagen skriver KFUK-KFUM Global at annonsene setter jentenes liv i fare, «[…] samt andre partnere i Palestina og Israel som er tilknyttet OD og KFUK-KFUM Global. Deres sikkerhetssituasjon blir betraktelig forverret av at 9 aviser trykker denne annonsen.»

Videre skriver de at OD og KFUK-KFUM Global har gjennomgående framstilt den yngste jenta som en fredsaktivist, […]en profil hun ønsker å ha. Hun tar klar avstand fra jødehat, utslettelse av Israel og demonisering av Israel.»

Powered by Labrador CMS