Debatt

Muslimer, jøder og holdninger: For voldsofre hjelper det lite at folk flest ikke støtter voldsbruk

- Dag Herbjørnsrud bør se seg i speilet, skriver Therese Sollien.

  • THERESE SOLLIEN, kommentator i Aftenposten
 

Dag Herbjørnsrud anklager meg for å være tendensiøs i min fremstilling av rapporten til HL-senteret, men han bør vurdere å se seg i speilet når han skriver at «i 2017 er det ingen statistisk forskjell mellom muslimer og resten av befolkningen når det gjelder antisemittisme.».

Jeg siterer likegodt ordrett fra rapporten:

«Den foreliggende spørreundersøkelsen viser nå at muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, skiller seg ut på den kognitive dimensjonen av antisemittiske holdninger og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent). Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener for eksempel at 'Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi' (mot 13 prosent i befolkningen), og bare 9 prosent (men 46 prosent i befolkningen) avviser denne påstanden. Blant muslimene er det 28 prosent som støtter påstanden 'Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser” (mot 13 prosent i befolkningen).»

 

Men dette var ikke utgangspunktet for min kommentar.

Herbjørnsrud har lang fartstid i pressen og burde vite forskjellen på nyhetsjournalistikk og kommentar. Således er jeg forundret over at han synes å holde meg ansvarlig for avisens dekning av HL-senterets rapport i sin helhet.

Temaet for min kommentar handlet om dem som forsvarer vold og trakassering rettet mot jøder. Jeg siterer likegodt rapporten:

«De fleste av dem som har svart, mener at tiltak for å bekjempe jødehets (41 prosent) og muslimhets (56 prosent) er nødvendig. Det er et stort flertall i befolkningen (ca. 75 prosent) som med tanke på antisemittisk og muslimfiendtlig vold i Europa i de siste årene tar avstand fra voldshandlinger mot jøder og muslimer og ser disse som et 'angrep mot vårt samfunn'. Men blant et mindretall finnes det faktisk en legitimering av vold. Hele 12 prosent i befolkningen og 20 prosent i det muslimske utvalget støtter påstanden 'Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares'.»   

 

Dette var temaet for min kommentar.

For en som blir utsatt for vold, er det liten trøst i at de aller fleste ikke begår vold. Det er heller ingen trøst at de fleste ikke er antisemitter. 

At Herbjørnsrud ikke synes det er foruroligende at 20 prosent av det muslimske utvalget mener vold og trakassering rettet mot jøder, kan forsvares, får stå for hans egen regning. En fjerdedel i befolkningsutvalget og en tredjedel av de muslimske respondentene ville ikke svare på spørsmålet i det hele tatt.

Selv mener jeg det er svært urovekkende.  

Kommentaren min forøvrig diskuterte de stadig forverrede forholdene for jøder i andre land i Europa. Jeg noterer meg at Herbjørnsrud tilsynelatende ikke er bekymret for den utviklingen heller.

Powered by Labrador CMS