Aftenposten brukte et bilde av flyktninger som er tatt på Storskog i 2015. Man kan spørre seg hva Aftenposten ønsker å oppnå med denne bildebruken, skriver Sofia Rana.

Kommentar

Hva vil Aftenposten oppnå med å bruke et slikt bilde av flyktninger?

«Det er svært provoserende og uansvarlig at norske medier setter de svakeste gruppene i samfunnet opp mot hverandre», skriver Sofia Rana.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • SOFIA RANA, flyvertinne og samfunnsdebattant

I Norges største aviser  Aftenposten, VG, riksmediet NRK, NTB og andre medier, kunne vi forrige uke lese om en undersøkelse bestilt av Anniken Hauglie for Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er greit nok med en undersøkelse om hva slags utfordringer arbeidsfolk og mindre bemidlede mennesker møter, men dekningen av denne rapporten var høyst betenkelig.

Samfunnsdebattant og flyvertinne Sofia Rana.

Aftenposten brukte et bilde av flyktninger som er tatt på Storskog i 2015. Man kan spørre seg hva Aftenposten ønsker å oppnå med denne bildebruken.

Er det disse innvandrerne som valset inn og stjal jobbene til fattige nordmenn?

Var det slik at bildet ble brukt med viten og vilje om at den overskriften kombinert med dette bildet vil skape reaksjoner eller var det det første og beste bildet man fant av innvandrere?

Her kunne man like gjerne brukt et bilde av en skrutrekker eller en spade for å få frem et poeng. Det hadde vært fint å få et svar fra Aftenposten om dette. Overskriften som tilhørte dette bildet lød som følger:

«Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet».

Det er uforståelig hvordan Aftenposten har tenkt at dette var en god redaksjonell vinkling. NRK brukte et bilde av en renholdsarbeider og VG sakset saken fra NTB uten bilde til teksten, men disse hadde også samme spekulative overskrifter.

Slik overskriftene er formulert skulle man tro at det var snakk om at innvandrerne har kommet inn i landet i store strømmer og nærmest krevd å få jobbene til lavlønnede innfødte nordmenn, selv tilbudt seg å jobbe for enda mindre penger og dermed presset lønningene ned.

Sofia Rana

er flyvertinne og samfunnsdebattant.

Opptatt av hva slags samfunn vi har, politisk engasjert og antirasist. Hun ble nylig nominert til 4. plass lokalt for Rødt i Oslo.

Fra desember 2017 mediekritisk spaltist på Medier24.

 

Mediekritikk på Medier24

Medier24 fortsetter i 2019 vår spalte med en håndfull spaltister som bidrar med mediekritiske tekster og analyser. 

Spalten er støttet med tilskudd fra Fritt Ord.

Leser man rapporten så ser man at de største gruppene av innvandrere til Norge er folk fra Sverige, Polen og Litauen. Ingen av disse kom over Storskog, de fleste fikk nok mulighet til å komme hit via EØS-avtalen.

Da bør denne rapporten heller åpne for en diskusjon om denne avtalen og hvordan arbeidere fra disse landene påvirker organisering av norsk arbeidsliv. Isteden blir rapporten i norsk presse brukt for å sette svake grupper opp mot hverandre.

Splitt og hersk som det heter.

Flyktninger og andre innvandrere mot de stakkars innfødte rotnorske som bare vil jobbe og fø sine familier. Kritisere de som har hatt ansvar for dette skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Litt morsomt er det jo at rapporten var bestilt av Høyre/Venstre/Frp, når det er en rapport som implisitt argumenterer mot EØS avtalen.

Like interessant er det selvfølgelig at Arbeiderpartiet sin innvandringspolitiske talsmann mener at rapporten viser at Norge må få kontroll på arbeidsinnvandringen, og at dette viser at vanlige arbeidsfolk betaler prisen for innvandring.

Det samme argumentet brukes altså uansett om det er snakk om arbeidsinnvandrere fra EØS-land, eller folk som flykter fra krig.

Vi som er involvert i fagbevegelsen vet jo at arbeidsinnvandringen har ført til problemer i visse yrker. Eksempler på disse problemene er sosial dumping, korttidsavtaler, kreative ansettelsesmetoder, og utnyttelse av folk som ikke vet sine rettigheter.

Men nå er det også slik at arbeidsinnvandrere reiser fra hjem og familier for å forsøke å overleve fattigdom der de kommer fra og sender penger hjem til disse familiene, samtidig som de lever i dårlige kår her i Norge.

Dette her er en villet internasjonal utvikling og arbeidernes rettigheter kommer sist i køen uansett om det gjelder bygningsarbeideren fra Polen eller industriarbeideren på Vestlandet.

Det er takket være en fagbevegelse som har jobbet på grasrota siden begynnelsen av 2000-tallet at flere blir klar over at de har visse rettigheter som arbeidere i Norge.

At norske medier da velger å bruke overskrifter som «Ny rapport: Innvandring har ført til økte klasseforskjeller i Norge» og «Innvandrerne tok jobben til fattige nordmenn», og på denne måten setter de svakeste gruppene i samfunnet opp mot hverandre, er svært provoserende og uansvarlig.

Saken blir verre når noen velger å bruke et bilde av asylsøkere på den norske grensa, dette har absolutt ingen ting å gjøre med at arbeidslivet har blitt slik det har blitt i enkelte bransjer.

Enten så jobber ikke innvandrerne nok og snylter på felleskassa, eller så stjeler de jobbene til noen andre. Uansett hva de foretar seg så er det tydeligvis ikke bra nok.

Man må ikke glemme at mange av disse tar jobber som ingen andre vil ha, de bærer også samfunnet vårt.

Overskriftene bør være:

Norsk næringsliv ga jobbene til fattige arbeidsinnvandrere istedenfor fattige nordmenn og det var fagrørsla som sto på for å sikre like rettigheter til begge disse gruppene.

  • For ordens skyld: Sofia Rana er innstilt til 4. plass på Rødts liste i Oslo til valget i 2019
Powered by Labrador CMS