TIL MARIENLYST, fra venstre: Arve Bartnes, Espen Olsen Langfeldt, Yama Wolasmal og Dyveke Sandtorv Nilssen.

NRK støvsuger markedet for mediefolk og tilbyr dem topplønn: Dette tjener de nye lederne og profilene på Marienlyst

- NRK er i ferd med å bli lønnsledende, mener Dagblad-sjef John Arne Markussen. - Det er nytt at vi taper gode hoder i lønnskamp mot dem, sier TV 2-direktør Sarah Willand.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

- Om alt annet går dårlig, så kan vi i hvert fall tjene penger på å drive rekrutteringsbyrå for NRK.

Med det sitatet beskrev VG-sjef Gard Steiro opplevelsen mange i mediebransjen har hatt av kringkastingens «hodejakt» det siste året.

I forbindelse med omorganisering av Nyhetsdivisjonen for å bli bedre på nett og levere direkterapportering på TV, har NRK også rekruttert en rekke personer med erfaring fra mediehus som VG, Dagbladet og TV 2.

Og måten det har skjedd på, er et tegn på endringer i NRKs lønnspolitikk, mener flere medieledere Medier24 har snakket med.

 

«Taper gode hoder i lønnskamp mot NRK»

- Historisk har NRK betalt dårligere enn kommersielle aktører. Nå ser det ut som om dette bildet holder på å endre seg - NRK er i ferd med å bli lønnsledende, i hvert fall for folk de henter utenfra, mener Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen.

Fra venstre: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, VG-sjef Gard Steiro og Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen. Bildet er fra Faktisk-lanseringen våren 2017.

Han leder et mediehus som har sett profiler som Thor Gjermund Eriksen, Alexandra Beverfjord og Per Arne Kalbakk komme til avisen - og så gå til Marienlyst. I fjor hentet NRK også nettsjef Hildegunn Amanda Soldal fra Aller og Dagbladet.

En annen medieleder som merker denne utviklingen er TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

Kanalen har det siste året vært gjennom en omfattende nedbemanning, og i tillegg mistet flere profiler til NRK. Willand sier det slik:

- Vi har alltid måtte konkurrere på lønn mot de største kommersielle konkurrentene våre. Men at vi taper gode hoder i en lønnskamp mot NRK, det er nytt.

  • NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord avviser overfor Medier24 at de er lønnsledende. Les intervju med henne nederst i saken.

 

Dette tjener de nye profilene

Som nevnt har NRK på journalistnivå tradisjonelt ikke vært lønnsledende, noe tillitsvalgte alltid fremholder foran forhandlinger.

Ifølge lønnsstatistikken fra Norsk Journalistlag hadde de nær 1500 NJ-organiserte i 2016 en snittlønn (fastlønn, før tillegg og overtid) på 538.790 kroner. Det plasserer NRK på 31. plass blant norske mediebedrifter - midt mellom Jærbladet og Firda Tidend.

Denne statistikken toppes av Dagens Næringsliv med en gjennomsnittlig fastlønn på 689.000 kroner og VG med 672.355 kroner.

Nå er det flere tegn som kan tyde på at NRK nå holder på å løfte lønnsnivået - særlig på mellomleder- og redaktørnivå.

Men også på lavere nivå, viser tallene Medier24 har fått innsyn i:

  • Da NRK i vår ansatte TV 2-profil Yama Wolasmal som journalist og programleder, fikk han en fastlønn på 655.000 kroner. Det er langt over snittet, både for hele bedriften og for ansatte med sammenlignbar ansiennitet. Gjennomsnittlig fastlønn for ansatte med 16 års ansiennitet var i fjor 527.968.
  • Fra TV 2 kom også Dyveke Sandtorv Nilssen til jobb som nyhetssjef og en lønn på 884.750 kroner.
  • Dagbladets profilerte gravesjef Arve Bartnes gikk til NRK for ny jobb som redaksjonssjef, og en lønn på 820.000 kroner.

Tabellen under viser lønnsnivået for flere profiler og ledere på Marienlyst, både nåværende og nye. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen troner naturlig nok øverst med 2,9 millioner kroner i årslønn. På direktørnivå har det etablert seg et nivå på rundt 1,5 millioner kroner.

Men også for mellomledere og redaktører er det stadig flere som tjener rundt eller over 1 million kroner:

  • P3-sjef Camilla Bjørn gikk i vinter fra VG til NRK, og har drøyt 1 million i lønn.
  • Marius Tetlie, som tidligere har jobbet i VG, kom i vår fra Telenor til jobb som redaktør fag og en lønn på 975.000 kroner.
  • Espen Olsen Langfeldt ble i vår ansatt som redaktør direkte, med 1,150 millioner kroner i lønn. Det er forøvrig mer enn andre på samme redaktørnivå og har lang erfaring fra Marienlyst, blant dem Kyrre Nakkim.

Dette tjener noen av dem NRK har hentet det siste året:

Tittel   Lønn
nettsjef Hildegunn Amanda Soldal 1 200 000
redaktør direkte Espen Olsen Langfeldt 1 150 000
redaktør P3 Camilla Bjørn 1 015 000
redaktør fag Marius Tetlie 975 000
redaksjonssjef Arve Bartnes 820 000
nyhetssjef Dyveke Sandtorv Nilssen 884 750
programleder Yama Wolasmal 655 000

...og slik er lønna for et utvalg andre ledere og direktører:

Tittel

  Lønn
kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen 2 982 550
direktør lokalisering Jon Espen Lohne 1 801 500
juridisk direktør Olav Nyhus 1 683 750
distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen 1 596 450
direktør Marienlyst Vibeke Furst Haugen 1 575 400
nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord 1 554 450
direktør NRK Sápmi Mona Alette Solbakk 1 292 300
nyhetssjef Stein Bjøntegård 1 180 100
redaktør program Kyrre Nakkim 1 071 750
nyhetssjef Anders Børringbo 976 550

- NRK er en attraktiv arbeidsplass

Så er lønn selvsagt ikke den eneste eller viktigste beveggrunnen for å bytte jobb. Tvert i mot, sier den tidligere VG-profilen Olsen Langfeldt.

Han beskriver selv at han er «omtrent på samme nivå som i VG», men nå uten firmabil og med en noe dårligere pensjonsavtale.

- For å si det sånn: «Money can't buy me love». NRK er en attraktiv arbeidsplass, med utrolig mye flinke folk som jobber der. Og den jobben vi skal gjøre var det som fristet meg, sier han.

Arve Bartnes omtaler sitt jobbskifte slik:

- Etter mange og alle tiders år i Dagbladet, fikk jeg muligheten til nye og spennende utfordringer i NRK. Lønna er finfin, og skiller seg lite fra den jeg hadde før, sier gravenestoren.

Nyhetssjef Dyveke Sandtorv Nilssen beskriver valget om å bytte på denne måten:

- Ønsket om en spennende jobb og nye utfordringer var vesentlig mer motiverende for meg enn lønn. Med de grepene NRK nå tar er det etter min mening et av de mest spennende stedene å jobbe i Medie-Norge akkurat nå. Jeg føler meg heldig som får være med på det!

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Hun sier at hun «er fornøyd med lønnen», men henviser til ledelsen for øvrige spørsmål.

 

Advarer NRK mot utviklingen

Etter hva Medier24 erfarer har både Wolasmal og Sandtorv Nilssen gått opp i lønn fra TV 2 - til forholdsvis tilsvarende stillinger i NRK.

Det er dette som oppleves som helt nytt. Men også det generelle nivået framstår som i endring, mener nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

- Jeg er overrasket over lønnsnivået jeg nå ser på Marienlyst. Jevnt over konkurrerer de nå godt med lederstillinger hos oss, og det har vi ikke sett på samme måte tidligere.

- NRK må selvsagt få lov å rekruttere folk. Men lønn er et av fortrinnene som kommersielle mediebedrifter historisk sett har hatt. Og hvis de skal konkurrere på lønn - i en tid hvor vi står i en situasjon med nedbemanning og innsparinger - så får det noen konsekvenser for oss, sier Solbrække.

- Blir det vanskelig for dere å lykkes?

- Det er viktig å understreke at vi heier på NRK. Det er bra for mediemangfoldet at de er sterkt. Og TV 2 har tradisjon for å vinne nyhetskampen på breaking news. Så jeg mister ikke nattesøvnen av det, men jeg er opptatt av at de må være seg dette bevisst.

Og «dette» er i denne sammenheng blant annet det selvstendige ansvar NRK har fått av Stortinget, for norsk mediemangfold.

TV 2-direktør Sarah Willand peker på at dette mangfoldet for tiden er utfordret av økonomien for de kommersielle mediehusene:

- De har fått et særskilt ansvar for å sikre mediemangfoldet. Og jeg er usikker på om de bidrar til det gjennom å bruke lønn for å trekke til seg de beste hodene.

- Da kan de være med på å presse lønningene uforholdsmessig høyt opp, i en allerede vanskelig situasjon for bransjen, advarer Willand.

 

- Illustrerer den finansielle ubalansen

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen understreker at han også forstår at folk ønsker seg til «statskanalen». 

- Det oppleves nok som et trygt sted å være. Men det illustrerer samtidig hovedutfordringen i bransjen; den finansielle ubalansen mellom dem og alle oss andre, sier han.  

NRK får som kjent årlige lisensinntekter som har vokst voldsomt de seneste åra, og i år kan nærme seg 6 milliarder kroner. Markussen sier det slik:

- Jeg savner refleksjon hos politikerne når det gjelder effekten av den romslige finansieringen. Det vi nå ser er noe helt nytt. Historisk sett har NRK vært kjent for harmoniserte og nøkterne lønnsnivåer. Denne linjen er tydeligvis brutt.  

VG-sjef Gard Steiro, som på forsommeren uttrykte skepsis for flukten til Marienlyst, beskriver situasjonen slik:

- Jeg har ikke tilstrekkelig kunnskap om lønnsutviklingen annet enn de enkelttilfellene dere viser til nå. Men hvis det dreier seg om en overordnet utvikling, er det noe overraskende.

- Det er ingen tvil om at vi normalt har ligget høyere i de kommersielle mediehusene. Om det nå har endret seg, er det i hvert fall interessant å høre mer om hvilken lønnspolitikk NRK vil føre, sier Steiro. 

Han mener også det er et gode med en sterk allmennkringkaster, men peker som før på utfordringene med at kanalen nå også uttrykker ambisjoner om å bli bedre på nett - og dermed også aktører som VG, Aftenposten og Dagbladet. 

- Hva betyr den utviklingen for dere?

NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

- Uavhengig av hva alle andre gjør, må vi sørge for at de flinkeste folkene har lyst til å jobbe i VG - ved å tilby et spennende miljø og interessante utfordringer, sier Steiro. 

- Det handler om langt mer enn lønn. Men det er ingen tvil om at det kan endre dynamikken i bransjen hvis NRK legger seg høyere enn de kommersielle mediehusene. 

 

 

- Vi er verken lønnsdrivende eller lønnsledende, svarer nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK

De siste årene har NRK, som resten av bransjen, nedbemannet med flere hundre årsverk. Riktignok har kanalen det siste året omprioritert ressurser internt for å styrke nyhetsdivisjonen og særlig den nye direktelinja. 

Men at kanalen har brukt lønn som virkemiddel i kampen om de beste hodene, avviser nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord:

- Nei, det er simpelthen ikke riktig. Overordnet så er NRK verken lønnsledende eller lønnsdrivende. Folk som søker seg hit gjør det av andre kriterier, og vi ser etter folk som har riktig profil og forståelse for allmennkringkasteroppdraget, sier hun.

- Men tallene viser at de nyansatte har fått høy lønn sammenlignet med nivået på Marienlyst, og flere har gått opp i lønn til NRK?

- Jeg kommer ikke til å kommentere på enkeltansettelser. Men det er generelt slik at noen går ned i lønn, og noen går opp i lønn. I de tilfellene der medarbeidere går opp i lønn, så kan det skyldes at de rekrutteres til lederstillinger hvor de har et mye større ansvar, sier Beverfjord.

Tidligere sjefredaktør i VG og nå publistisk direktør i Schibsted, Torry Pedersen. Her under NHOs årsmiddag tidligere i år.

- Det hender også at søkere trekker seg, fordi vi ikke kan matche deres nåværende lønn, understreker hun.

- Når andre ledere i bransjen beskriver en slik utvikling, tar de feil da?

- Det er i hvert fall et faktum at vi ikke er lønnsledende - det kjenner vi oss rett og slett ikke igjen i. Så vil jeg som sagt ikke gå inn på de enkelte prosessene og ansettelsene.

 

 

PS, til sammenligning forøvrig: 

  • Dagbladets sjefredaktør og direktør John Arne Markussen hadde i 2016 en topplederlønn på 2 millioner kroner i AS Dagbladet.
  • Daværende VG-sjef Torry Pedersen hadde i fjor en samlet kompensasjon på 6,1 millioner kroner, hvorav halvparten var ren lønn. Resten var bonus, pensjonskostnad og aksjer. Nåværende VG-sjef Gard Steiros lønn blir ikke offentlig kjent før i årsregnskapet for inneværende år. 

 

Powered by Labrador CMS