NRK: - Vi tar fellelser i PFU alvorlig. Og beklager overfor Kai Mikaelsen

REPLIKK: NRK Nyheter ønsker å forsikre Margrethe Geelmuyden om at vi tar Pressens Faglige Utvalg på største alvor. Vi beklager også overfor klager i den aktuelle saken.

Publisert Sist oppdatert
  • PER ARNE KALBAKK, avtroppende nyhetsdirektør og påtroppende etikkredaktør i NRK
  • ALEXANDRA BEVERFJORD, reportasjeredaktør og påtroppende nyhetsdirektør i NRK

Kommunikasjonsrådgiver og tidligere journalist Margrethe Geelmuyden spør i en kronikk publisert på Medier24 om hvorvidt pressen er redd for PFU.

Som eksempel bruker hun en klage fra investor Kai Mikaelsen mot NRK-programmet Urix fra tidligere i år.

Bakgrunnen var et innslag Urix publiserte 4. desember 2014 om hvordan 50 familier av etnisiteten rom ble kastet ut fra et nabolag. Saken fikk stor oppmerksomhet i rumenske og internasjonale medier.

Kai Mikaelsen er eier av en av disse eiendommene. Mikaelsen ble selv intervjuet rett etter at innslaget ble sendt i Urix.

Kai Mikaelsen klaget Urix inn for brudd på flere bestemmelser i Vær Varsom Plakaten, deriblant 2.2., 3.2., 3.3., 4.1., 4.4. og 4.15.

Da NRK Nyheter ble kjent med klagen, inviterte vi klager og hans kommunikasjonsrådgiver Geelmuyden til et møte for å prøve å finne en minnelig ordning, slik PFU oppfordrer partene til.

Vi ser av kronikken at Geelmuyden opplevde NRK Nyheter som arrogante i dette møtet. Det må vi bare beklage. Det var ikke vår intensjon.

Vi var ikke enig i at Urix hadde brutt alle de seks bestemmelsene i Vær Varsom Plakaten klager hadde klaget programmet inn for, og vi ble derfor i denne saken dessverre ikke enig om noen minnelig løsning.

PFU behandlet saken tirsdag 28. april 2015. NRK ble felt for 4.1. «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Det er en fellelse NRK Nyheter tar meget alvorlig, og vi har hatt en grundig gjennomgang av denne saken internt i nyhetene, og gjennomgått interne rutiner.

Vi beklager det som har skjedd overfor klager også.

Vi forstår at Geelmuyden ønsker å reise en debatt om blant annet hvorvidt en fellelse i PFU oppleves som en oppreisning sett fra klagers ståsted. Det er en legitim diskusjon.

NRK Nyheter har håndtert fellelsen i tråd med dagens gjeldende retningslinjene fra Pressens Faglige Utvalg:

Når det foreligger en «fellende» eller «kritisk»  uttalelse, plikter publikasjonen/mediet å offentliggjøre denne snarest, på et godt synlig sted i publikasjonen eller i relevant sendetid.


Sammendraget av saken kan behandles på vanlig journalistisk måte, men selve uttalelsen («Pressens Faglige Utvalg uttaler») skal offentliggjøres i sin helhet.

Der PFU finner dette nødvendig, lages en egen radio- eller fjernsynsversjon tilpasset disse mediers egenart. I forbindelse med publiseringen skal det i trykte medier og i fjernsyn benyttes en fast PFU vignett.

Powered by Labrador CMS