Fra PFUs møte tirsdag, som endte med to fellelser mot Finnmark Dagblad.
Fra PFUs møte tirsdag, som endte med to fellelser mot Finnmark Dagblad.

- Så ekstremt tabloid at det ikke kan passere, sier PFU-leder om FD-forside. Finnmark Dagblad felt for tredje gang på to måneder

Og for andre gang i år er det Finnmark fylkeskommune og utdanningssjef Lisbeth Sandtrøen som får medhold i at hun er blitt dårlig behandlet.

Publisert

- Dette er så ekstremt tabloid at det ikke kan passere. Det er ingen parallellitet her.

FD-forsiden som ble felt.
FD-forsiden som ble felt.

Slike ord brukte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen da han tirsdag ledet utvalget til å slå fast at Finnmark Dagblad opptrådte kritikkverdig med avisens forside fredag 28. oktober 2016.

Kritikk er en mildere form for fellelse enn et rent brudd.

Men den muntlige kritikken fra utvalget var ikke mild, og i uttalelsen (som blir publisert i sin helhet her når den foreligger) slår PFU fast at forsiden er så upresis at den ikke er innenfor.

 

Mener forsiden insinuerer korrupsjon

På forsiden vinkler FD på at en ansatt i fylkeskommunen ble beskyldt for KORRUPSJON da han ansatte sin egen sønn, mens utdanningssjef Sandtrøen skal ha «gjort det samme».

«Problemet» var at sistnevnte tilfelle er 24 år siden, at Sandtrøens sønn ble ansatt av en kontorleder på en skole - i en tid der hun selv hadde permisjon.

Det er den nevnte utdanningssjef Lisbeth Sandtrøen som sammen med fylkeskommunen står bak klagen, hvor det hevdes at forsiden antyder alvorlige forhold:

- Førstesideoppslaget er laget på en slik måte at det slås fast at det har skjedd korrupsjon i ansettelsen av min sønn, heter det.

Og klager får medhold i at FD har brutt punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

 

Andre gang i år at fylkeskommunen vinner frem

Den som har fulgt med det siste året, vil ha fått med seg en rekke konflikter mellom Finnmark fylkeskommune og regionavisa Finnmark Dagblad, blant annet med bakgrunn i den nevnte arbeidskonflikten.

Fylkeskommunen har vært utsatt for mye journalistikk, og reagert på noe av det.

På den ene siden ble fylkeskommunen i sin tid bedt av Sivilombudsmannen om å beklage overfor avisa at de beskyldte en journalist for urent spill.

Men samtidig har fylkeskommunen nå to ganger fått PFUs medhold i brudd på god presseskikk fra Finnmark Dagblad.

Forrige gang var i januarmøtet, for omtale av reisevirksomhet i fylkeskommunens utdanningsenhet og de videregående skolene.

 

FD ble felt også for denne saken på hele fem punkter i VVP.
FD ble felt også for denne saken på hele fem punkter i VVP.

Dobbelt opp tirsdag

Tidligere tirsdag ble Finnmark Dagblad også felt i en annen sak, etter omtale av en gransking mot en overlege på et sykehus.

Altså en sak som ikke har noe med fylkeskommunen å gjøre.

Men hvor avisa får skarp kritikk, felles på fem punkter, og hvor PFU kritiserer redaksjonen for noe av det samme som FD ble felt for i januar i den nevnte saken fra fylkeskommunen da:

Ikke tilstrekkelig forsøk på å gi samtidig imøtegåelse, og for svake anstrengelser på å forelegge beskyldningene overfor dem det gjelder.

PFU har slått fast i disse sakene at om man ringer en person med alvorlige beskyldninger, kritikk og spørsmål, så er det ikke slik at man får en «blankofullmakt» til å skrive hva som helst om personen ikke ønsker å snakke med pressen der og da.

Overfor Medier24 sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen det slik:

- Særlig med dagens teknologiske muligheter er det lett å komme i kontakt med folk: Om noen ikke ønsker å snakke på telefon, så kan man sende en tekstmelding, en e-post - eller oppsøke personene. Denne typen anstrengelser må redaksjonene gjøre.

- Det er ikke fritt fram - vi er heldigvis borte fra en praksis der du ringer en angrepen part fem minutter før deadline sånn at han skal bli overrasket. Dessuten handler det ikke bare om samtidig imøtegåelse, men også om faktasjekk, å forelegge beskyldningene mot dem saken gjelder, sier Johnsen.

 

Anbefaler redaksjonen å sette i verk tiltak

- Har Finnmark Dagblad vært for utålmodige?

- I disse enkeltsakene er det åpenbart at redaksjonen og journalistikken hadde stått seg på å anstrenge seg ytterligere, på å få den angrepne part i tale. Og vi skal jo ikke publisere noe før vi har en ferdig sak, svarer PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, selv erfaren journalist i VG.

- Og i de sakene vi har hatt oppe til vurdering, kan vi ikke si at de har vært konkurranseutsatte. Det går ikke an å hevde at man ikke hadde tid til å gjøre jobben grundig. Det har vi ikke sett her.

- Så må de heller ikke kutte svingene så hardt i tittel og vinkling at det går for langt, legger PFU-lederen til - med tanke på at begge dagens uttalelser begge handler om forsidevinkling.

Nå er Finnmark Dagblad felt tre ganger i år, før to måneder har gått. Johnsen vil ikke karakterisere det som ekstraordinært, og det kan være tilfeldig at sakene kommer til behandling samtidig.

Men han anbefaler like fullt redaksjonen nå om å gå gjennom uttalelsen grundig, for å se hva man kan lære av dem.

Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i FD.
Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i FD.

- Slik flere medier har gått gjennom sine rutiner, bør avisa nå ta en interne runde på hvordan man jobber med slike store saker: Gjør man en grundig nok jobb opp mot de etiske reglene før man publiserer?, spør Alf Bjarne Johnsen.

 

FD-redaktør varsler intern evaluering. Beklager legeforsiden

Når Medier24 snakker med FD-redaktør Arne Reginiussen tirsdag ettermiddag, har han ennå ikke fått sett uttalelsen i sak nummer to fra dagens møte.

Men etter tre fellelser på to møter, konstaterer redaktøren:

- Vi skal drive med god og spiss journalistikk, men vi skal selvflgelig ikke gå over streken. Når vi får disse uttalelsene skal vi lese dem og ta en evaluering internt, sier han.

Om tirsdagens første fellelse, på hele fem punkter mot en omtale aven overlege ved Hammerfest sykehus, går Reginiussen lengre:

- Vi må ta det til etterretning, og ser at vi har gått for langt i denne saken. Her må vi bare legge oss flat.

- Alf Bjarne Johnsen peker på at dere ikke har anstrengt dere nok i forsøkene på samtidig imøtegåelse, og antyder at en opplæring kan være på sin plass. Hva sier du til det?

- Som sagt skal vi lese uttalelsene og så får vi ta en evaluering internt. Vi må ta til etterretning at de mener forsøkene våre ikke er tilstrekkelig, og så får vi etterstrebe det enda bedre i framtiden, sier Reginiussen.

  

Powered by Labrador CMS