Hjernekirurg Per Kristian Eide hilser på TV 2-journalistene Sophie Lund Aaserud og Hanne Taalesen i Oslo tingrett mandag. Bak står redaksjonssjef i TV 2 Niklas Lysvåg. Advokat Vidar strømme til venstre og Eides advokat Per Danielsen til høyre.

TV 2-sjefer og journalister for retten i dag: Per Kristian Eide krever 6 millioner kroner for ærekrenkelser

Mandag morgen møtte tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum og flere journalister i Oslo tingrett. Må forsvare publiseringer med skarpe beskyldninger mot hjernekirurg Per Kristian Eide.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det er ofte mange pressefolk i Oslo tingrett, men mandag morgen var det uvanlig mange blant partene i en sak:

TV 2 er saksøkt av kirurg Per Kristian Eide med påstand om alvorlige æreskrenkelser etter omfattende journalistikk mot et forskningsprosijekt Eide ledet for noen år siden.

Eide, gjennom advokat Per Danielsen, krever 5 millioner kroner i oppreisning fra TV 2. Han har samtidig saksøkt en håndfull enkeltpersoner med krav om en drøy million kroner.

Per Kristian Eide mot TV 2 i Oslo tingrett: 

  • Saksøker er kirurg og forsker Per Kristian Eide. Saken føres av advokat Per Danielsen.
  • TV 2 som selskap er den primære saksøkte part, men også følgende enkeltpersoner er personlig saksøkt: Alf Hildrum, Hanne Taalesen, Jan Ove Årsæther, Jens Christian Nørve, Olav T. Sandnes, Niklas Lysvåg, Sophie Lund Aaserud, Øyvind Brigg.
  • Saksøktes advokater er Sigurd Holter Torp og Vidar Strømme. TV 2s advoakt Theo Jordahl er også til stede i retten.
  • Det er satt av 10 dager til saken, med siste dag 9. mai.
  • Rettens administrator er Inga Bejer Engh.

Fra mediehuset møtte blant andre tidligere sjefredaktør og direktør Alf Hildrum, som gikk av for drøyt to år siden - men ledet kanalen da «Eide-saken» startet i desember 2012.

Enkeltpersonene er stevnet for å plassere ansvaret, og blant de saksøkte er nåværende TV 2-sjef Olav T. Sandnes, nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther og en håndfull journalister som har jobbet med saken (se faktaboks)

 

- Grovt uaktsom journalistikk

Rettssaken startet mandag med Per Danielsens innledningsforedrag, hvor han blant annet går gjennom hele 49 publiseringer fra - 32 TV-innslag og 17 nettsaker.

Han mener TV 2 har utsatt Eide for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger:

- De har begått grovt uaktsom journalistikk. De som leser og ser disse publiseringene vil ende opp med et inntrykk av at Eide har gjort noe sterkt klanderverdig, som har ført til ulykksalige resultater, sa Danielsen i retten mandag morgen.

- Det fremstilles som om det er gjort noe ulovlig, at Eide har gjort noe galt og at det ikke en gang er gitt samtykke til dette.

Danielsen har konsentrert påstanden om æreskrenkelser til fem punkter:

  • Påstander om sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter.
  • At Eide skal ha gjort inngrep i hjernen til friske personer kun til forskning.
  • Han skal ha lagt en pasient i koma og «ødelagt livet hans».
  • En pasient skal ha blitt påført hjerneskader.
  • Og at Eide «drepte kanskje pasient». Danielsen var også tydelig på at TV 2 må svare for det samlede og etterlatte inntrykk av dekningen:

- Man skal legge vekt på hva som ble publisert og hvordan publikum vil tolke det, ikke hva en journalist mente om det ene eller det andre da saken ble laget, sa Danielsen.

 

- Faktabasert og rimelig journalistikk

Det er satt av hele ti dager til saken, med siste rettsdag 9. mai. Fra den saksøkte TV-kanalen møtte mandag nevnte Alf Hildrum, samt journalistene og mellomlederne Sophie Lund Aaserud, Niklas Lysvåg og Hanne Taalesen. Nåværende nyhetsredaktør Karianne Solbrække var også til stede i retten.

Hildrum, som gikk av for drøyt to år siden, sier dette til Medier24 om å møte i retten med en alvorlig stevning mot seg:

- Vi tar selvfølgelig beskyldningene på alvor. Vi mener at vi har utført viktig journalistikk, og at den er faktabasert og rimelig utfra det alvoret saken har.

- Og så får vi forholde oss til påstandene som kommer fra motparten her i retten, sier Hildrum.

 

Ble felt i PFU

Tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum i Oslo tingrett mandag med en omfattende dokumentmengde.

Det er ikke første gang denne saken er gjenstand for oppmerksomhet: Ved bistand fra Anders Cappelen som klageskriver, kom det en flere tusen sider lang klage til Pressens Faglige Utvalg i 2013. Det krevde en omfattende behandling, som igjen førte til at TV 2 i juni 2015 ble felt for brudd på god presseskikk.

TV 2 ble felt for punktene om kildevalg, om saklighet og omtanke i presentasjon og om samtidig imøtegåelse.

 

Ærekrenkelser:

TV 2 er saksøkt etter Skadeerstatningsloven, med påstand om ærekrenkelser etter paragraf 3-6 a

Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste.

En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget.

Reglene i § 3-6 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Den gang var det presseetikken og pressens etiske regelverk som var gjenstand for behandling. Nå skal retten vurdere sakens rettslige spørsmål, etter skadeerstatningslovens paragaf 3-6 a om ærekrenkelser.

Tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum kommenterer at det er stor forskjell på disse to vurderingene:

- Det er stor forskjell på presseetikk og jussen. De kjennelsene vi fikk handler om noe helt annet enn de spørsmålene vi står overfor her, sier han.

Domstolene og PFU har også ofte kommet til ulike konklusjoner. Og de seneste åra har vi sett flere eksempler på at saker som er «frikjent» av pressens eget etikkutvalg, er blitt dømt hardere i retten.

Det gjelder blant annet den mye omtalte «legesaken» mot Avisa Nordland, og «ambulansesaken» mot Dagbladet. Begge medier ble til slutt dømt i Høyesterett.

- De senere år viser at domstolene gjerne er strengere enn PFU. Hva tenker du om denne saken i lys av det?

- Det synes jeg nettopp illustrerer at det er to forskjellige ting vi snakker om her - presseetikk og vurderingen av hva som er lov og rett, sier Alf Hildrum.

 

- Viktig å få det belyst

Per Kristian Eide går dermed i gang med nok en runde i saken, snart fire og et halvt år etter de første publiseringene.

Overfor Medier24 var han mandag morgen forsiktig i sine kommentarer.

- Jeg vil være forsiktig med å si for mye nå, nå som vi skal føre dette for retten, sier Eide.

- Er det slik at det er en belastning å gå gjennom dette igjen, eller er det godt å komme til retten?

- Det er i hvert fall viktig for meg å få det belyst, så du kan si det slik.

 

Powered by Labrador CMS