TOM SKOGLUND, nyhetsredaktør i Altaposten.
TOM SKOGLUND, nyhetsredaktør i Altaposten.

Debatt

Det er ikke NRK som opptrer bøllete i Finnmark. Men «offeret» FD og iFinnmark kommer stadig vekk med sklitaklinger i knehøyde

- Vi opplever ikke NRK som noen trussel mot mediemangfoldet i Finnmark. Kanskje Amedia-redaktøren bør ta en titt i speilet, skriver Tom Skoglund.

 

Den bobler til overflaten med jevne mellomrom, ymse mediers jamring mot NRK. Den lisensfinansierte kannibalen som er i ferd med å ta knekken på alt som kan krype og gå av kommersielle medier.

I Finnmark er det FD/iFinnmark med ansvarlig redaktør Arne Reginiussen som er fryktelig lei seg for at lisensgiganten stjeler leserne hans. Egne så vel som Altapostens artikler tas til inntekt som bevis på at NRK stjeler sak etter sak fra bak våre betalingsmurer, for så å presentere disse som tilnærmet identiske gratiskopier på sitt åpne nett.

Det er nesten så man ser dem for seg, NRK-journalistene, der de med lisenspenger stappet inn i alle hulrom mesker seg i artiklene vi, de hardtarbeidende, sulteforede tastaturslavene i de kommersielle mediene, har svettet og slitt for.

Selvfølgelig med det resultat at leserne flykter, vekk fra våre kostbare nettsider og over på NRKs gratisparadis.

Det er bare å fyre opp likbålet og sprette gravølen, for her bærer det straka vegen ut i avisdøden.

 

Selvmotsigelser som skurrer

Men det er noe som skurrer når Reginiussen i det ene øyeblikket maler en dystopisk fremtidsvisjon for de kommersielle medier i fylket, mens han i neste vending hevder å ha jubeltall både hva angår gratisbrukere og abonnenter.

Noe er i beste fall kreativ fremstilling av fakta. Som at det gjøres et poeng av at iFinnmark OG Finnmark Dagblad OG Kronstadposten til sammen har marginalt bedre dekning enn Altaposten i Alta, noe som blant annet kommer av de har sett helt bort fra Altapostens radio, TV og infokanal i sitt regnestykke.

Når det gjelder antall brukere og abonnenter er det en gledelig, faktisk verdi. Altaposten og FD har henholdsvis 10 og 12 prosent økning i opplaget, som vitner om at utviklingen har snudd etter mange tøffe år.

Men det interessante her er ikke hva som er fri diktning og hva som er sant i selvskrytet.

Det er hvordan historiene om egne jubeltall harmonerer med skremmebildet om at NRK er i ferd med å ta livet av FD/iFinnmark.

 

Gratisavis for å knerte lilleputten?

Trusselen mot mediemangfoldet løftes av FD-redaktøren fram et kronargument for å tøyle NRK. Men her bør FD/iFinnmark se med kritisk blikk på hvordan se selv opptrer overfor sine konkurrenter i landets nordligste fylke.

På sosiale medier har redaktøren i vesle Hammerfestingen en rekke ganger hevdet seg dårlig behandlet av FD/iFinnmark. Påstanden er at storebror opptrer bøllete, og gjør det de kan for å ødelegge for lilleputten.

Størrelsen og makta i Hammerfest brukes til å presse Hammerfestingen ut, hevdes det. Som eksempel trekkes det fram at FD for litt siden begynte å gi ut en fulldistribuert gratisavis for nettopp Hammerfest (kalt Mitt Hammerfest), ei gratisavis der utgivelsestidspunktet tilfeldigvis sammenfaller med Hammerfestingens utgivelsesdag.

For Altapostens del er ikke posisjonen i vårt nedslagsområde truet, ren maktbruk fungerer således ikke. Men det gjøres forsøk på å ødelegge likevel, der de kan.

 

Godt samarbeid

Da er det langt mer hyggelig å registrere at vi møtes med ei åpen dør hos NRK. Ja, vi kniver og konkurrerer om de gode sakene, og ja, det kan være frustrerende å se ens egne, gode pluss-saker ende opp som åpne.

Men velviljen vi møter fra kanalen veier opp for dette. Vi har allerede fått til flere gode samarbeidsprosjekter.

Enkelte ganger – sist under NM i Alta, før det ved sametingsåpningen i høst – har vi videreformidlet deres stream, til glede for våre lesere. Eneste krav; det vi presenterer av «deres» streamer skal ikke bak pluss.

Med dette og flere andre episoder som bakteppe er det kanskje på tide at redaktør Reginiussen ser seg selv i speilet. For det er ikke NRK som opptrer bøllete i Finnmark. Det er «offeret» FD/iFinnmark som stadig vekk kommer med sklitaklinger i knehøyde, kun for å ramme og skade konkurrentene.

 

Vil vi virkelig kneble NRK?

Hva angår NRK Finnmark og deres redaksjonelle valg skal de selv få lov til å forsvare seg. Kanskje har Reginiussen et poeng i at de burde gjøre mer for å tilføre flere momenter til en sak som dukker opp bak muren til en kommersiell konkurrent. Kanskje han har rett i at mer ressurser bør legges i å løfte kvaliteten på andre flater.

Men å kreve en regelrett knebling av kanalen er ikke veien å gå, slikt gjøres i land vi ikke ønsker å bli sammenlignet med. NRK er en fri, redaktørstyrt mediekanal, som må kunne rapportere uten føringer fra andre. De må kunne hente fra hele spekteret - med viktige, samfunnsnyttige, grundige og gjennomarbeidede saker på den ene siden, så vel som om kuriøse episoder av liten reell verdi på den andre. Det viktige her er balansen.

Lokalt opplever vi ikke konkurransen fra NRK som et reelt problem overhodet. Vi får fra vår sakte, men sikkert økende brukermasse at de vil ha det vi lager, NRK ser de på som et supplement.

Men vi er samtidig smertelig klare over at kanalen har ressurser til å presse hvem som helst ut av business om de skulle ønske det. Da er det godt å registrere at Medietilsynet, ledet av tidligere Amedia-direktør Mari Velsand, deler synet på at NRK har klart å finne denne balansegangen.

NRK bidrar positivt til mediemangfoldet, hevder Medietilsynet. Det er i alle fall vi i Altaposten enige i.

 

Meningsløst

Samfunnsoppdraget til NRK avviker ikke fra det du finner i de kommersielle medier. Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og egne husregler er styrende her.

Med det som bakteppe vil det være en katastrofe om NRK i Finnmark skal tvinges til å se bort fra viktige hendelser på steder som allerede har god dekning av kommersielle medier – som Alta, Hammerfest, Lakselv og Kirkenes – til fordel for å dekke «demokratiske blindsoner i Loppa og Gamvik».

Det blir også meningsløst å nekte NRK å bruke moderne medier for å nå unge brukere.

Det ville vært et stort tap for det samlede medietilbudet i Finnmark om vi la bånd på hva NRK skal gjøre i Finnmark. I ytterste konsekvens ville det også være et tap for demokratiet.

 

Powered by Labrador CMS