Ansvarlig redaktør i Finnmarken, Karoline Almås Sørensen.
Ansvarlig redaktør i Finnmarken, Karoline Almås Sørensen.

Finnmark-redaktører ut mot sykehus og politi

I et åpen brev går et samlet redaktørkorps fra Finnmark ut mot politiets og sykehusets nye praksis om informasjon om skadegrad i hendelser og ulykker.

Publisert

«Et samlet redaktørkorps i Finnmark reagerer på Finnmark politidistrikts nye praksis med å ikke kommentere skadegrad i ulykker, og i forlengelsen Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) likelydende praksis i tilfeller hvor de vurderer den aktuelle geografien til å være for liten. »

Slik starter det åpnet brevet, signert en rekke redaktører fra Finnmark, og viser til en artikkel i Altaposten, publisert 14. september, om at nå får ikke operasjonsledere si noe om helsetilstanden til skadde.

De viser videre til to alvorlige ATV-ulykker, samt en påkjørsel av en eldre kvinne.

«I etterkant av slike hendelser, oppstår det på nytt et informasjonsbehov som vi nå ser at vi ikke har mulighet til å fylle på grunn av Finnmark politidistrikts nye instruks, sammenholdt med tilfellene der UNN ikke vil uttale seg fordi de selv vurderer de samfunnsmessige forholdene til å være for små. I bortfallet av korrekt og troverdig informasjon publisert i et redaktørstyrt medium, risikerer man at det oppstår ryktespredning i både små og store samfunn», skriver redaktørene.

Videre skriver de at den nye praksisen begrenser medienes mulighet til å formidle vesentlig informasjon av allmenn interesse.

«Vi ser med bekymring på at vi mister tilgangen til informasjon som bør være tilgjengelig for nyhetsformidlingen, og som vi selv kan vurdere det publisistiske rundt. Praksisen vanskeliggjør i tillegg pressens arbeidsforhold, da vi ikke lenger vil vite hvilke ulykker det er mest aktuelt å rykke ut på», skriver de.

Redaktørkorpset ber instansene om å snu i praksisen og en tilbakemelding.

«Vi har selvsagt forståelse for at Finnmark politidistrikt og UNN ønsker at korrekt informasjon kommuniseres ut. Vi kan likevel ikke akseptere at den nye praksisen overprøver pressefriheten og offentlighetsprinsippet. Vi etterspør derfor hvor den nye praksisen er hjemlet i lov. Er det slik at innbyggere i mindre kommuner har krav på dårligere informasjon enn innbyggere i større kommuner? Hva er terskelen for en kommune med små forhold, slik UNN ser det? Hvilke vurderinger ligger til grunn her?», spør de.

Artikkelen er underskrevet av følgende redaktører:

Håkon Grønbech, distriktsredaktør i NRK Troms og Finnmark

Stian Eliassen, ansvarlig redaktør i iFinnmark, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten

Karoline Almås Sørensen, ansvarlig redaktør i Finnmarken

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør i Altaposten

Jan Roger Østby, nyhetsredaktør NRK Sápmi

Geir Wulff, ansvarlig redaktør i Ságat

Gunnar Sætra, ansvarlig redaktør i Sør-Varanger Avis

Tom Erik Nilsen, ansvarlig redaktør i Kronstadposten

Jonathan Jæger, ansvarlig redaktør i Hammerfestingen

Kari Hermansen, ansvarlig redaktør i Ávvir

Nils Martin Kristensen, ansvarlig redaktør i Guovdageainnu Lagasradio

Thomas Nilsen, ansvarlig redaktør i The Barents Observer

Dan Tore Jørgensen, ansvarlig redaktør i Østhavet

Raymond Elde, kringkastningssjæf i Radio Nordkapp

Powered by Labrador CMS