Debatt

Vi har selvsagt ikke noe mål om å utkonkurrere andre. Er virkelig NRK den største trusselen mot lokale medier?

- For oss er det viktig og ønskelig at det går bra med de kommersielle mediehusene, skriver Morten Ruud.

  • MORTEN RUUD, distriktsredaktør i NRK Finnmark

 

Redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad og nettstedet ifinnmark.no hevder i en kommentar at NRK er den største trusselen mot lokale medier.

Bakgrunnen for kommentaren er Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet. Hovedkonklusjonen i rapporten er at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmenkringkasteroppdrag.

Det er interessant at redaktør Reginiussen påstår at NRK bidrar til det motsatte. Han hevder at problemet med NRK er: «….total mangel på oppfinnsomhet og bevisst undergraving av andres forretningsmodell».

Som belegg for dette nevner han saker som NRK og ifinnmark.no har dekket hver for seg. Forskjellen er at ifinnmark.no har sakene bak betalingsmur, mens NRK Finnmark legger sakene åpent ut.

 

Mediemangfold betyr ikke at flere medier ikke kan dekke de samme hendelsene. 

Verken NRK eller noen andre medier kan drive nyhetsjournalistikk basert på at ingen andre skal dekke de samme nyhetene. Sakene Reginiussen nevner i sitt innlegg er typiske eksempler på hendelser og begivenheter som det er en selvfølge at alle dekker. Ingen ønsker vel en situasjon med regulering av hvilke medier som skal dekke hvilke nyheter?

Vil Amedia, som eier ifinnmark.no, Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten tjene på at NRK forsvant?

Ifølge Medietilsynet vil ikke det være gunstig for de kommersielle avishusene. Det vil heller ikke være gunstig for publikum. Det er faktisk tvert imot, ifølge Medietilsynets rapport, nemlig at NRK bidrar til å styrke mediemangfoldet i Norge.

For NRK er det viktig og ønskelig at det går bra med kommersielle medier. Mediemangfold gir publikum et stort mangfold av nyheter, perspektiver og innhold fra egen virkelighet. Det er vi som borgere og samfunnet tjent med.

 

Både konsernet Amedia og mediehuset Finnmark Dagblad opplever en svært positiv utvikling i abonnementsvekst og økonomiske resultater. Det synes vi er gode nyheter. For NRK har selvfølgelig ikke et mål om å utkonkurrere andre medier.

Den sterke veksten i digitale abonnement harmonerer da også ganske godt med konklusjonene i Medietilsynets rapport; for publikum er NRKs regionale tilbud et supplement til lokalavisa, ikke en erstatning. 

Det at vi faktisk får skryt fra Reginiussen for er en bred satsing på å vise hvordan det står til med fiskerisamfunnene i Nord-Norge, er hyggelig. Blant annet fordi det er en bevisst satsing på fordypende journalistikk i NRK.

Men slik satsing krever tid, og ingen er i stand til å produsere dyptpløyende journalistikk hver dag. NRKs oppdrag omfatter også å ha en løpende nyhetsdekning, og et eget beredskapsansvar for situasjoner der liv og helse står på spill.

Jeg mener oppriktig at det ikke vil være bra for noen å begrense NRK i dekning av nyheter.

Det vil være langt mer nyttig og fruktbart å diskutere hvordan vi best kan bidra til ytterligere å styrke mediemangfoldet. Jeg møter gjerne redaktør Reginiussen i en slik debatt.

 

Powered by Labrador CMS