– Jeg er trygg på at vi i fellesskap klarer å få Amedias virksomheter godt gjennom denne krevende tiden, skriver Are Stokstad i Amedia.
– Jeg er trygg på at vi i fellesskap klarer å få Amedias virksomheter godt gjennom denne krevende tiden, skriver Are Stokstad i Amedia.

Debatt

Nyhetsbehovet i samfunnet synes umettelig. Derfor vil Amedia gi abonnentene tilgang til mer pluss-stoff

‹Aldri har våre aviser vært viktigere. Og siden krigen; aldri har vi som samfunn vært satt på større prøvelser», skriver Are Stokstad i Amedia.

  • ARE STOKSTAD, konsernsjef i Amedia. Først publisert på Amedias intranett, gjengitt med tillatelse. 

Aldri har våre aviser vært viktigere. Og siden krigen; aldri har vi som samfunn vært satt på større prøvelser.

Over hele landet leverer vi redaksjonelle produkter som leses og brukes mer enn noen sinne. Vårt samfunnsoppdrag blir tydeliggjort i nasjonale kriser som denne. Vi er leirbålene folk flokker seg rundt når mørke tider kaster dystre skygger over by og bygd.

Jeg er dypt takknemlig og imponert over hvordan hver og en av dere nå møter prøvelsene. I første fase var det aller viktigste å sikre liv og helse samtidig som vi leverte samfunnskritiske nyheter til innbyggerne. Deretter har de fleste innrettet seg som best man kan fra hjemmekontor. Vi har på rekordtid lært utrolig mye om digital samhandling, og resultatene opplever vi løpende. Jeg har fått en rekke rapporter fra kolleger rundt om i landet som forteller hvor godt man klarer å samarbeide, selv om kontorlokalene er stengt og man ikke har fysiske møter.

Men det er ikke alle som kan gjøre jobben sin fra et hjemmekontor. Derfor skal vi alle rette en stor takk til ansatte i trykkeriene og i distribusjonen. De virkelige heltene om dagen er alle dem som fysisk går på jobben for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner. I Amedia har vi hundrevis av dem på jobb hver eneste dag. Våre ansatte i trykk og distribusjon er uhyre lojale til det omfattende smitteregimet som er iverksatt for å kunne opprettholde produksjonen og leveransene. Selve arbeidet utføres på en imponerende måte. Kolleger stiller opp for hverandre, frister overholdes, og planer sikres for å sørge for at kritisk informasjon når alle våre lesere. Dette gjelder Ikke minst alle dem som ikke er digitale – særlig viktig for dem innenfor risikogruppene hvor papiravisa kanskje er eneste lokale informasjonskilde. Det er mange helter i samfunnet nå. I sannhet gjelder det våre ansatte i trykk og distribusjon.

Vår felles hovedoppgave er å ivareta samfunnsoppdraget på best mulig måte. Det innebærer at vi må sørge for at vår redaksjonelle kraft bevares på best mulig måte, også dersom krisesituasjonen skulle bli langvarig. Utøvelse av vårt samfunnsansvar innebærer også at Amedia som selskap, og hver og en av oss, følger myndighetenes råd og pålegg knyttet til smittevern og andre forordninger.

Både landet og Amedia skal komme gjennom denne vanskelige perioden. Når Norge stopper oss, så rammer det selvsagt våre virksomheter i vesentlig grad. Derfor blir også vi tvunget til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre at Amedia fortsatt har livskraftige bedrifter med solid handlekraft, den dagen samfunnet igjen fungerer som normalt.

Til tross for alle utfordringene skal vi hver dag fortsette å gi et godt redaksjonelt innhold. Nyhetsbehovet i samfunnet synes umettelig. Derfor har vi besluttet en prøveordning ut april hvor alle abonnenter, unntatt i de minste avisene, får tilgang til alt redaksjonelt innhold fra alle Amedias aviser. Tilbudet vil bli lansert over helgen under navnet +alt, og koster i denne perioden ikke noe ekstra for våre betalende abonnenter. Vi skal senere se på mulighetene for å innlemme også abonnentene av de minste avisene i ordningen.

Jeg er trygg på at vi i fellesskap klarer å få Amedias virksomheter godt gjennom denne krevende tiden. Uansett hvilken jobb dere måtte ha i konsernet, leverer dere hver dag helt avgjørende bidrag for at så skal skje. Likevel er det aller viktigst at dere tar vare på dere selv og deres nærmeste.

La meg helt til slutt på vegne av alle Amedias ansatte få sende en ekstra varm hilsen til våre kolleger i trykk og distribusjon som skal på jobb i helgen - og alle dagene som kommer.

Powered by Labrador CMS