MyGame-kamera i Askerhallen.

Norsk idrett setter strømming av breddeidrett på pause - tar selvkritikk

Norsk idrett har bestemt seg for å gjøre grundige undersøkelser i saken og pauser pågående prosjekter med MyGame i aldersbestemte klasser.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser de involverte forbundene i en felles pressemelding.

– Idretten ønsker å være helt trygge på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet fram i mediene den siste tiden, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Avgjørelsen er tatt etter samtaler mellom de involverte forbundene og partnerne fredag.

Det er Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund som deltar i prosjektet.

Tar selvkritikk

I pressemeldingen heter det at det fram til nå har vært «ulike leverandører, lite koordinering og usikkerhet rundt håndteringen av personvern».

For ishockey, håndball og innebandy opphører strømming av aldersbestemte kamper inntil videre. Fotballen, basket og volleyball har ennå ikke rullet ut og klargjort for strømming. Her vil det være snakk om å avvente oppstart.

I tiden som kommer, legges det opp til at idretten skal gjøre undersøkelser før det tas nye vurderinger i saken. Her skal Norges idrettsforbund kobles på.

– Sammen tar vi i idretten på alvor de bekymringer som har vært reist av flere kommuner og andre aktører. Det er helt nødvendig å gjøre et grundig arbeid som inkluderer ungdommen selv, sier generalsekretær Espen Andre Johansen i Norges Basketballforbund og Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund i en felles uttalelse.

Uheldige episoder

Idrettstoppene henviser til at Norges Idrettsforbunds etiske forum, som flere særforbund er en del av, allerede er i gang med å gjøre en «barns beste vurdering».

Mediepartnerne TV 2 og Amedia støtter beslutningen om å ta en pause.

Idrettspresident Berit Kjøll applauderer også beslutningen.

– Jeg er glad for det initiativet som de involverte særforbundene nå har orientert oss om, og jeg synes det er en klok beslutning som er fattet om å stille strømmeaktiviteten i aldersbestemte klasser i bero inntil alle relevante problemstillinger er grundig utredet og belyst, sier hun til NTB.

– Idrettsstyret ser nå fram imot å få presentert et helhetlig saksgrunnlag og en grundig behandling av saken, inkludert innspill fra idretten selv, barns beste-vurderinger og medvirkningsprosesser fra utøverne, sier Kjøll videre.

Administrerende direktør Lars Setsaa i MyGame kaller også pauseavgjørelsen klok.

«Vi skal selvfølgelig lytte til idrettens behov og jobbe konstruktivt for å finne gode løsninger som skaper trygghet fremover», skriver han til NTB.

Han erkjenner videre at de siste ukene har vist at ikke alle føler seg trygge på at dagens løsning godt nok ivaretar sikkerheten og informasjonsbehovet til unge spillere.

Automatiske kameraer

MyGame-prosjektet handler om at automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

VG har samtidig avdekket flere uheldige episoder rundt den delen av strømmingen som allerede er igangsatt. Det har ført til tøff kritikk fra ulike hold. Barneombudet kritiserte nylig prosjektet i et intervju med NTB.

– Norsk ishockey har mange gode erfaringer med strømming av breddeidretten. Det er også viktig å ta inn i debatten de positive effektene som økt engasjement og sportslig utvikling gjennom nye digitale verktøy gir for bredden i norsk idrett. Vi erkjenner likevel at vi må ha et bedre faktagrunnlag, slik at vi kan være trygge på at strømming kan foregå i trygge rammer for de unge selv, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS