Anders Opdahl.

Amedia øker abonnementsveksten, resultatet nær halvert

Inntektene går ned for Amedia, men opplagsinntekene øker.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag la Amedia frem årsresultatet for 2022.

De skriver at de oppnådde en tilfredsstillende EBITDA på 370 millioner kroner. Det er en nedgang på 254 millioner fra 2021. Marginen endte på 9,7 prosent, ned fra 15,2 prosent.

– Amedia leverte i 2022 fortsatt digital vekst i både abonnements- og annonseinntekter, med et krevende makroøkonomisk bakteppe. Gjennom investeringer i nye posisjoner og partnerskap har vi styrket vår kjernevirksomhet og vår samfunnsrolle ytterligere, sier konsernsjef Anders Opdahl.

Inntektene går ned

Driftinntektene endte på 4,0 milliarder kroner, ned fra 4,1 milliarder året før. Opplagsinntektene økte med 1,08 millioner kroner, mens trykkeinntektene raste med 210 millioner, ned fra 356 millioner til 147 millioner.

Den digitale abonnementsveksten fortsatte gjennom 2022, og over 60 prosent av abonnentene er nå heldigitale. Digitale annonseinntekter økte med 8 prosent og utgjør 56 prosent av de totale annonseinntektene.

Tirsdag lanserte Amedia sin nye nyhetsplattform Alt, hvor abonnenter får nyheter fra alle Amedias aviser.

– Med over 1000 egenproduserte saker om dagen, har vi redaktørstyrt innhold fra hele Norge, som gjennom digital utvikling og lokal distribusjon gir innholdsnettverket vårt en helt unik kraft.

Per 16. april hadde +Alt over 360.000 abonnenter.

Amedias opplagsinntekter økte med 108 millioner kroner og ble totalt 2,1 milliarder kroner. Amedias annonseinntekter ble totalt 1,3 milliarder kroner.

De digitale annonseinntektene vokste sammenliknet med i 2021, mens inntektene fra papirannonseringen fortsatte å falle som forventet.

– Resultatet er svakere enn i 2021, som var et ekstraordinært godt år. Deler av fallet skyldes planlagte satsinger som videreutvikler vår virksomhet, mens vi også er truffet av en mer krevende makroøkonomisk utvikling, sier visekonsernsjef og CFO Gisle Torheim.

Økte kostnader

Amedias samlede driftskostnader endte i 2022 på 3,7 milliarder kroner. Det er 178 millioner kroner høyere enn i 2021.

– Amedias kostnadsvekst skyldes delvis reinvestering i kjernevirksomhet, både i avisene og i utviklingsmiljøene, samtidig som Amedia har investert i nye posisjoner og partnerskap. Så påvirkes også Amedias selskaper av den sterke pris- og lønnsveksten i samfunnet.

Han forteller at de med det bakteppet har gjennomført kostnadstilpasninger på flere områder.

Han trekker frem to engangseffekter som påvirket resultatene i negativ retning.

– I romjulen 2021 ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, og våren 2022 avviklet vi vår virksomhet i Russland, som følge av russiske myndigheters invasjon av Ukraina. Disse engangshendelsene påvirker brutto driftsresultat negativt med til sammen 47 millioner kroner, avslutter Torheim.

Powered by Labrador CMS