Det var et stort presseoppbud under første dag av rettssaken i rettssal 250.
Journalister til stede under rettssaken mot Zaniar Matapour.

Medieundersøkelsen: Færre nordmenn har tiltro til nyhetsmedier

Den ferske medieundersøkelsen viser at amerikanere har mye lavere tiltro til mediene enn norske brukere. 

Publisert Sist oppdatert

Under Nordiske Mediedager i Bergen ble tall fra Medieundersøkelsen lagt fram.

Undersøkelsen har i år stilt spørsmål om medievaner, tillit og kunstig intelligens.

Svarene baserer seg på intervjuer gjort med 1039 nordmenn, 1500 amerikanere, i tillegg til 817 medlemmer av Norsk Journalistlag og 165 medlemmer av Norsk Redaktørforening.

Grunnen til at amerikanske borgere i år er tatt inn, er at det er presidentvalg i USA til høsten.

Tiltroen synker

Deltakerne har blitt spurt hvilken tiltro de har til nyhetsmediene generelt.

Blant redaktører og journalister har henholdsvis 79 prosent og 68 prosent «stor tiltro». For nordmenn er tallet 24 og for amerikanerne er tallet åtte prosent.

I fjor svarte 35 prosent av nordmenn at de har stor tiltro.

To prosent av de norske har ingen tiltro til mediene, mens 18 prosent av amerikanerne ikke har det.

På spørsmål om hvilken betydning mediene har i samfunnsdebatten, svarer henholdsvis 98 prosent og 93 prosent av redaktører og journalister «stor betydning». Nordmenn svarer 83 prosent, mens amerikanerne svarer 43 prosent.

De spurte har også svart på spørsmål om hvilke nyheter og temaer de forsøker å unngå.

53 prosent av redaktører og 57 prosent av journalister svarer at de unngår nyhetssaker om krigen i Gaza. For amerikanerne er tallet 24 prosent.

De spurte amerikanerne unngår mest nyheter om politiske skandaler. Der svarer 27 prosent at de unngår teamet, mens tallet i Norge er 21 prosent. 32 prosent av nordmenn sier de unngår nyheter om presidentvalget i USA, mens 23 prosent av amerikanerne svarer det samme.

Lav tillit i USA

Deltakerne er også spurt om hvilken tillit de har til at norsk og amerikansk politikk er riktig og balansert fremstilt i de største mediene.

51 prosent av nordmennene har ganske høy eller svært høy tillit. For amerikanerne er tallet 18 prosent. Redaktører og journalister svarer henholdsvis 88 prosent og 80 prosent. 

På samme spørsmål om krigen i Gaza svarer 47 prosent av nordmennene at de har ganske høy eller svært høy tillit, mens amerikanerne svarer 17 prosent.

Flere bruker KI

Deltakerne er også spurt flere spørsmål om kunstig intelligens.

På spørsmål om de har brukt ChatGPT eller andre kunstig intelligens–tjenester i jobb–sammenheng, svarer 23 prosent av norske journalister nei. 21 prosent svarer at de bruker det jevnlig.

47 prosent av journalistene svarer at de har brukt kunstig intelligens til oppsummering av tekst. 57 prosent av redaktørene svarer det samme. 47 prosent av redaktørene har brukt verktøy for idègenererering eller sparring.

På spørsmål om ChatGPT og lignende er nyttige verktøy, svarer 43 prosent av redaktørene at de er helt enige, mens 22 prosent av journalistene svarer det samme. 6 prosent av journalistene er helt uenig i påstanden.

Befolkningen ukjent med KI-bruk

46 prosent av journalistene er helt eller delvis enig i påstanden om at de er bekymret for at KI skal føre til mer arbeidsledighet hos journalistene. 22 prosent av redaktørene mener det samme.

Befolkningen har også fått spørsmål om medienes bruk av KI og om de har tillit til at mediehus som bruker KI klarer å sikre at korrekt informasjon rapporteres.

37 prosent av amerikanerne har ingen tillit til det, mens 10 prosent av nordmennene ikke har det.

30 prosent av amerikanerne svarer at de ikke er kjent med hvordan KI brukes i journalistikk, mens 17 prosent av nordmennene svarer det samme.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS