NJ og MBL ble enige i natt. Journalistene får halvparten av det de krevde i lønnsøkning

Ingen ny frilansavtale, men partene ble enig om en «rammeavtale» å jobbe videre med.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): 3.000 kroner i generelt tillegg og enighet om å jobbe med en ny rammeavtale for frilansere. Det er fasiten etter lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) de siste to døgnene.

For NJ var kravet om en ny avtale for frilanserne noe av det viktigste å få gjennomslag for. Rammeavtalen som partene nå har blitt enige om å jobbe med, vil ikke inneholde noen prisreguleringer, men skal gjøre det enklere og mer forutsigbart for både oppdragsgiverne og frilanserne å inngå balanserte kontrakter.

Arbeidet skal være avsluttet innen 1. februar neste år.

– Dette er et gjennombrudd i arbeidet for å sikre frilanserne bedre avtaler, sier NJs leder Thomas Spence. Frilansernes leder Anette Andresen sier at de ikke kan være annet enn fornøyd med at MBL har forpliktet seg til å diskutere avtaleverket videre med dem.

– Krevende forhandlinger

– Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning nå som mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase, sier MBLs forhandlingsleder Anders Aarskog.

NJ fikk forsikringer fra MBL om at de lokale avtalene er en viktig del av tarifforholdet mellom partene. Motparten har presisert at de ikke har noe ønske eller målsetting om at bedriftene sier opp de lokale avtalene.

NJ avviste MBLs krav om å heve aldersgrensen for rett til fritak fra turnus fra 55 til 62 år, og å fase ut fototillegget i avis- og ukepresseavtalene. Partene ble derimot enige om å jobbe videre med en omlegging til en timebasert ulempeordning.

Et eget utvalg skal blant annet skaffe dokumentasjon om hvordan omleggingen vil slå ut for MBLs medlemsbedrifter og for de ansatte.

Ny felles journalistavtale

Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede grunnlaget for å slå sammen dagens fire overenskomster for redaksjonelle ansatte til én ny felles journalistavtale.

Målet er å etablere en modernisert og fremtidsrettet avtale.

NJs første pengekrav var et generelt tillegg på 6.000 kroner og et utjevningstillegg på 3.900 kroner. Etter flere justeringer av krav og tilbud, endte man opp med å bli enige om 3.000 kroner til alle som omfattes av tariffavtalene med MBL.

Dette er det sentrale tillegget, i løpet av året skal det også forhandles om lokale tillegg på den enkelte arbeidsplass.

NJ fornøyd

– Vi er fornøyd med helheten. I en tid der mange har akseptert null, har vi fått et sentralt tillegg som samtidig gir rom for gode lokale tillegg i bedrifter som går godt. Politisk har vi fått MBL med på å understreke betydningen av trygge lokalavtaler, sier Spence.

Videre er det enighet om at det vil være anledning i en avgrenset periode å benytte STUP-midler til redaksjonell og digital kompetanseutvikling innenfor en ramme på 5 millioner kroner.

Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent.

Powered by Labrador CMS