Kjersti Løken Stavrum har fått fast plass i Tinius-styret. Umulig dobbeltrolle, mener kritikerne

Presseforbundets generalsekretær med flere hatter. - En umulig dobbeltrolle, som hun burde ha trukket seg fra forlengst, mener Gunnar Bodahl-Johansen.

Publisert Sist oppdatert

- Når du er sekretariatsleder for Norsk Presseforbund og sekretær for Pressens faglige utvalg, så kan du ikke ha denne dobbeltrollen og slike bindinger til enkelte mediehus eller konsern. Det mener jeg er helt umulig, i en slik posisjon.

Det sier Gunnar Bodahl-Johansen til Medier24. Han er en erfaren pressemann, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk og har dessuten også jobbet i nettopp Norsk Presseforbund.

Og kommenterer altså det faktum at NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i vår har rykket opp fra varaplass til fast plass i styret for Stiftelsen Tinius, som gjennom Blommenholm Industrier AS har en kontrollerende og utøvende eierpost i Norges største mediekonsern, Schibsted.

- Hvorfor mener du det er galt?

- Som generalsekretær for Norsk Pressefordbund bør man opptre mest mulig uavhengig. Med et tillitsverv som dette, et styreverv i Schibsteds største eier, må du ha en lojalitet til det konsernet og konsernets mediehus, mener Bodahl-Johansen.

Han fortsetter:

- Og da kan du ikke si at det ikke har betydning for hennes rolle i Presseforbundet. Det blir helt meningsløst, og det er helt utrolig at norsk presse har akseptert dette.

Tinius-styret

  • Ole Jacob Sunde er styreleder i Stiftelsen Tinius, styremedlem i Blommenholm Industrier AS - og med sitt styrelederverv i Schibsted ASA også konsernets mektige mann.
  • John A. Rein, advokat og partner i Wikborg Rein, er styremedlem i Stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier AS.
  • Kjersti Løken Stavrum er fra våren 2016 fast medlem i styret til Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier AS.
  • Varamedlemmer til begge styrene er per mai 2016 Karl-Christian Agerup og Morten Goller.

Skal sikre «frie og uavhengige redaksjoner»

Stiftelsen Tinius ble opprettet i 1996 av daværende majoritetseier i Schibsted, Tinius Nagell-Erichsen.

Stiftelsen eier i dag 80 prosent av selskapet Blommenholm Industrier AS, som igjen eier 26,1 prosent av Schibsted ASA.

Mens arvingene etter Tinius har Blommenholm-aksjene som gir nesten alt av utbyttet, har stiftelsen de fire eneste aksjene som er stemmeberettiget.

Og gjennom Schibsteds vedtekter, kontrollerer i praksis stiftelsen med 26,1 prosent av A-aksjene, konsernets virksomhet, vedtekter og utvikling.

I stiftelsens vedtekter slås det fast at den skal forvalte eierskapet etter retningslinjer som skal sikre at Schibsted drives etter redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet, og drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.

Samt at stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibsted-konsernet.

Schibsted ASA

  • Norges største mediekonsern, med røtter tilbake til Christian Schibsteds boktrykkeri, etablert i 1839.
  • Foruten trykkeri og forlag, har konsernet sine røtter i avisdrift, med Aftenposten og senere VG som flaggskip.
  • I dag er Schibsted også et internasjonal teknologikonsern, med unike markedsposisjoner i rubrikkmarkedet over hele verden.
  • Konsernet omsatte i 2015 for over 15 milliarder norske kroner, med et driftsresultat på over 2 milliarder.

Rykket opp etter Per Egil Hegge

Torsdag denne uka arrangerte stiftelsen, som i en stadig mer internasjonal verden gjerne operer under navnet Tinius Trust, sin årlige summit på Latter i Oslo.

Der var de store endringene i mediebransjen blant temaene. Men så har det altså også skjedd endringer i stiftelsen selv:

27. april ble det i Stiftelsesregisteret registrert at Kjersti Løken Stavrum rykket opp fra varamedlem til fast plass i styret.

Hun overtar plassen etter Per Egil Hegge, som for flere år siden valgte Stavrum som hans personlige vara - og nå har 76-åringen Hegge altså valgt å gi seg i vervet.

Etter vedtektene rykker da varamedlemmet opp. Det vervet har Stavrum i utgangspunktet på livstid, inntil hun selv velger å trekke seg.

Hun velger også selv hvem hun vil ha som personlig vara, en rolle som inntil videre fylles av stiftelsens direktør Sindre Østgård, kan vi lese av stiftelsens årsberetning.

Med på vervet følger også plass i styret til nevnte Blommenholm Industrier AS, som eier 26,1 prosent av Schibsted ASA og utøver stiftelsens eiermakt.

Har vært diskutert i NPs styre

Varavervet i Tinius-stiftelsen hadde Løken Stavrum fra midten av 2000-tallet, altså lenge før hun i 2013 ble ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Og da det i fjor ble aktuelt for henne å rykke opp til fast styremedlem, ble dette tatt opp til vurdering og diskusjon i Norsk Presseforbunds styre, bekrefter styreleder i NP, Gunnar Kvassheim. Han er til daglig sjefredaktør i Dalane Tidende.

- Presseforbundets styre ble orientert om dette, og vi hadde en gjennomgåelse av saken. Vi kom fram til at med den funksjonen stiftelsen har, så er dette forenlig med den rollen hun har i Norsk Presseforbund, sier Kvassheim til Medier24.

- Dette er ikke et driftsstyre i den forstand, det er et styre som arbeider med overordnede spørsmål som sikrer uavhengighet, redaksjonell frihet og andre overordnede spørsmål, mener han.

- Men stiftelsen utøver i praksis den kontrollerende eiermakten i Schibsted?

- Ja, men den løpende driften av selskapet styres ikke i stiftelsen, men i konsernets andre organer, sier Kvassheim.

Han viser videre til at Norsk Presseforbund selv er representert i flere stiftelser og organisasjoner.

- Dette er et personlig verv, ikke gjennom presseforbundet. Og NPs generalsekretær, som leder PFUs forberedende saksbehandling og sekretariat, er altså styremedlem i selskapet som har kontrollerende eierpost i Norges største og viktigste mediekonsern. Får det noen betydning for hennes habilitet i PFU-klager mot for eksempel Aftenposten eller VG?

- Nei, det er ingen endringer av dagens praksis. Dette har fungert med henne som varamedlem til stiftelsen, og det er ingen realitetsendring i hennes opprykk, mener Kvassheim.

«PFU er et skjørt instrument»

En annen organisasjon hvor Kjersti Løken Stavrum er representert, er som styremedlem i Polaris Media sin redaksjonelle stiftelse.

Dette er dog ingen eiende stiftelse, men utøver rent publistiske oppgaver overfor mediekonsernet.

Gunnar Bodahl-Johansen mener det heller ikke er uproblematisk, men sier samtidig:

- Det er langt mer problematisk at hun sitter som styremedlem i stiftelsen og selskapet som eier og kontrollerer Schibsted.

- For det første skjønner jeg ikke hvorfor hun skal ha denne posisjonen, og at ikke presseforbundet selv ser problemet. Eller at bransjen selv ikke reagerer sterkere, sier Bodahl-Johansen videre.

- Men enda mer i alvorlig: Uavhengigheten og troverdigheten kan trekkes i tvil utad. PFU er et skjørt instrument i samfunnet, og er avhengig av stor tillit.

- Burde Stavrums opprykk til fast styreplass få konsekvenser for hvordan NP behandler klager mot for eksempel Aftenposten eller VG, mener du?

- Ja, i høyeste grad. Det er klart at man kan se for seg at mange klagesaker mot Schibsted-avisene, kan ramme avisene og konsernet. Og her sitter Stavrum med en rolle og lojalitet til konsernet gjennom hennes verv i stiftelsen.

- Derfor burde hun erklære seg inhabil i alle saker der Schibsted-aviser er innklaget. Det er vel også noe alle som klager på disse avisene, burde kreve, mener Bodahl-Johansen.

Ikke første gang saken diskuteres

Det er heller ikke første gang saken bringes til torgs.

I forkant av at Kjersti Løken Stavrum ble ansatt for snart tre år siden, kom flere med skarp kritikk av hennes binding til Stiftelsen Tinius, overfor fagbladet Journalisten.

– Det er ikke mulig å sitte på eiersiden i et storkonsern og samtidig være generalsekretær i Presseforbundet. Hvis ikke vil hun være inhabil i de fleste saker, mente førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad ved Norges Kreative Fagskole i 2013.

Medieforsker Jens Barland og tidligere leserombud i BT, Terje Angelshaug, var ikke like kritisk.

Mens tidligere redaktør i Agderposten og for en periode leder av Norsk Redaktørforening, Stein Gauslaa, mente hun burde trekke seg fra vervet.

Også i 2015 kom temaet til debatt.

Det vil si; forlegger, forfatter og PFU-klagekonsulent Anders Cappelen tok opp temaet i et leserinnlegg på trykk i Dagens Næringsliv (kan leses her på AndersCappelen.no), hvor han hevdet det er en «usunn maktkonsentrasjon i Presseforbundet». Stavrums verv i Tinius-stiftelsen var ett av disse momentene.

Kjersti Løken Stavrum svarte ikke selv på kritikken, men to av Presseforbundets styremedlemmer gjorde det i DN - generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlags leder Thomas Spence, under tittelen Cappelens konspirasjoner.

De nevnte riktgnok ikke problemstillingen rundt Tinius-vervet med et ord, og var i sin konklusjon mest opptatt av å karakterisere Cappelen:

- Problemet er at Cappelen ikke makter å diskutere dette prinsipielt, men fyrer av et forvirret og hjelpeløst personangrep. Det er en av grunnene til at Anders Cappelen er en stemme det ikke lyttes så mye til.

 

- Helt uforståelig, mener Cappelen

Overfor Medier24 nå i mai 2016, gjentar Anders Cappelen sin kritikk - som han mener er styrket av at generalsekretær Løken Stavrum nå har fast plass i Tinius-styret:

- Det er helt uforsåtelig hvis hun skal sitte med den jobben og det vervet samtidig. Hun kan ikke representere norsk presse og lede PFU-sekretariatet, samtidig som hun er med på å kontrollere Norges største mediekonsern Schibsted.

- Hva er galt med det?

- Hun og Presseforbundet skal jo opptre uavhengig og administrere PFU-ordningen på en troverdig måte utad. Generalsekretæren har det øverste ansvar for saksbehandlingen og forslag til uttalelser, som i de fleste tilfellene blir vedtatt av PFU. Da kan hun ikke samtidig sitte helt opp under ørene til Norges største aviser - det gir ikke PFU troverdighet.

- I så fall måtte Stavrum melde seg inhabil hver gang en Schibsted-avis skal til behandling, mener også Cappelen.

- Men det er langt fra Aftenposten og VGs desk eller styre, til Stiftelsen Tinius?

- Jo, men når du sitter i styret som kontrollerer Schibsted-konsernet, så er det din oppgave å se til at selskapet drives best mulig.

- For eksempel er det for en avis selvsagt skadelig å få mange fellelser i PFU. Når Stavrum velger å inneha begge de hattene, så blir det et spørsmål som handler om troverdighet og tillit.

- Og det sier litt om hennes evne til prinsipiell tenking, mener Anders Cappelen.

Kjersti Løken Stavrum: - Jeg har én rolle, jeg har ikke en dobbeltrolle

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum er fredag på oppdrag for Norsk Presseforbund i Tunisia, og har ikke tilgjengelig for spørsmål og intervju til denne saken.

Hun har imidlertid fått lese hele denne saken før publisering, og skriver dette i en kommentar til kritikken:

- Jeg har én rolle, jeg har ikke en dobbeltrolle. Min oppgave i alt og ett er å jobbe for sterke, uavhengige og etterrettelige redaksjoner. At jeg har flere plattformer å bidra til dette på, har i løpet av disse årene vært en fordel, sier Løken Stavrum.

Hun viser videre til at vervet er «behandlet av NP-styret».

- Der sitter lederne i Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftene, i tillegg til NRK, TV 2, Discovery, MTG, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund. At noen er uenig med styret, er helt greit, sier generalsekretæren.

- For øvrig er det få jobber som er så transparent som min – det er fullt innsyn i så godt som alt jeg gjør. Jeg forsøker dessuten å fortelle, formidle og være så åpen at det kanskje til og med blir litt mye, legger hun til.

Og Løken Stavrum avslutter:

- Jeg synes godt at Cappelen og Bodahl-Johansen kan være like åpne om sin virksomhet – og dette er en fin anledning til å oppfordre dem til det.

 

  • Medier24 følger opp denne saken over helga. Har du innspill til generalsekretærens dobbeltrolle, si gjerne din mening - i kommentarfeltet eller til tips@medier24.com.
Powered by Labrador CMS