Viasat-eier NENT over 200 millioner i pluss første kvartal

Økte kostnader drar likevel ned resultatet fra samme kvartal i fjor.

Publisert

Nordic Entertainment Group økte omsetning fra 3,5 milliarder svenske kroner til 3,7 milliarder svenske kroner i første kvartal.

Høye kostnader, spesielt knyttet til administrasjonen, reduserer resultatet fra 271 millioner svenske kroner i pluss første kvartal i 2018 til 218 millioner kroner i 2019.

Konsernet oppnår en driftsmargin på 5,8 prosent, ned fra 7,8 prosent i fjor.

– God vekst i Viafree og den svenske radiovirksomheten motvirkes av et svakere reklamemarked i Norge, skriver konsernsjef Anders Jensen i rapporten.

Det er streaming som står for store deler av inntektene – hele 3,3 milliarder kroner. Resten kom av NENT Studios, som økte inntektene med 23 prosent fra første kvartal i 2018 til 451 millioner kroner i år.

I rapporten står det videre:

«Driftsresultatet før IAC økte noe, til 274 millioner kroner (fra 271 mill. i fjor), mens høyere overskudd i stor grad ble kompensert av høyere driftskostnader sentralt. De kommer også til å øke ytterligere inn i 2. kvartal, da NENT Group ble et frittstående og separat børsnotert selskap i slutten av mars.»

Powered by Labrador CMS