Tillitsvalgte: Annette Hobson, Andreas Hagen og Stian Presthus er NRK-tillitsvalgte på Marienlyst.

Tillitsvalgte i NRK varsler om frustrasjon og sinne. Reagerer sterkt på doblingen av antallet midlertidige ansatte

Tillitsvalgte ved flere avdelinger i NRK forteller om vikarer som blir systematisk utnyttet og kastet ut når de begynner å nærme seg ansettelse. – NRK er kanskje innafor loven, men er det etisk greit? spør tillitsvalgte seg.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

NRK har fått dobbelt så mange midlertidige ansatte på tre år, viser tall Medier24 har fått tilgang på. Det har satt sinnene i kok hos tillitsvalgte:

– Jeg synes det er skummelt at det er slik. For vår del har det vært en betydelig økning i antallet midlertidige og vikarer. Per nå har vi 11 midlertidige ansatte på min avdeling, sier Stian Presthus, som er tillitsvalgt for de ansatte på NRK Super.

– Vi ser at programledere leies inn på midlertidige kontrakter istedenfor å bli ansatt fast. De er ikke vikarer for noen, men det kalles prosjekter. Det er vi sterkt kritiske til, fortsetter han.

  •  Les personaldirektør Olav Nyhus sitt tilsvar nederst i saken. Der ser du også tallene det refereres til.

Juridisk, men etisk?

Annette Hobson og Andreas Hagen nikker. De er tillitsvalgte i dokumentar- og samfunnsavdelingen og NRK Sporten.

Alle tre avdelingene er sterkt preget av midlertidige ansettelser, sier de.

– Det er frustrerende for oss tillitsvalgte, for vi føler at vi ikke kan hjelpe de midlertidige godt nok. NRK er kanskje innafor loven juridisk, men er det etisk greit? Det har blitt vanlig å måtte slippe flinke folk og det er ikke noe hyggelig. Det er jo folk vi har blitt glad i, sier Hagen.

Alle tre sier at vikarene jobber mye gratis gjennom at de sitter lange timer etter «shiftet», for å «gjøre saken bare litt bedre», at de alltid sier ja og at later som de ikke er syke – når de faktisk er det.

– Vikarer blir dritnervøse når de blir gravide. Det er en helt forferdelig situasjon å være i. Slike ting underminerer arbeidslivet, sier Hobson.

– Jeg synes å se at vikarene og de midlertidige blir eldre – som følgelig har økonomiske og sosiale forpliktelser på et annet nivå enn en 20-åring. Vi merker også at det er flere som starter i prosjektstillinger og som ikke er vikarer for noen, sier Hobson, som er tillitsvalgt for en avdeling med 11 vikarer og midlertidige og 4-5 på tilkalling.

Hver fjerde er midlertidig

Hagen i NRK Sporten mener å se at NRK har endret seg i arbeidslivspolitikken de siste fem årene over til en mer «business-tankegang».

– Jeg setter spørsmålstegn ved om en ansvarlig arbeidsgiver bør ha en så utstrakt grad av midlertidige tilsatte. De får også sjelden en begrunnelse over hvorfor de ikke får forlenget sine kontrakter når det har gått en viss stund.

Tillitsvalgte: Annette Hobson, Andreas Hagen og Stian Presthus er NRK-tillitsvalgte på Marienlyst.

Han er tillitsvalgt for en avdeling der hver fjerde medarbeider er midlertidig tilsatt, sier han. De bruker utstrakt grad av midlertidige ansatte på vinteren – når de har sportsrettigheter.

– Nå kommer enda en vinter der vi bemanner opp kraftig fra november til april, fordi vi produserer mye mer i disse månedene. Hos oss er det 25 midlertidige og vikarer i en redaksjon på snaut 100 (tall fra 2017 journ.anm).

– Nå er vi der igjen at april nærmer seg og da forsvinner de fleste av de midlertidige ansatte. Når vi nærmer oss vintersesongen igjen – da dukker flere av de samme folkene opp. Det er stol-leken hos oss, sier Hagen.

Han mener det bør finnes bedre måter å ivareta kompetansen til «de flinke folkene som går i en uviss tid gjennom halve året».

– Kan de ikke ansettes i halve stillinger i det minste? spør han seg.

Lappeteppe

Alle tre understreker at de har en god tone med sine nærmeste ledere, men at det er systemet som legger til rette for at det brukes såpass mye midlertidige.

– Jeg synes det er vondt å se, for det er så lite vi kan gjøre med det. Samtidig ser vi at det er en systematisk nedtrapping av kontrakter når de nærmer seg to år som tilsatt. Da får de enten ikke forlenget kontrakter, eller så blir det kortere kontrakter. Vi ser også at vikarer brukt til å løse stillingsprosenter som et slags lappeteppe.

De tillitsvalgte sier at man jobber hardt for å at det ikke skal bli noe A- og B-lag i NRK. De forteller at tilkallingsvikarer, prosjektmedarbeidere og andre midlertidige ansatte er ofte en fantastisk ressurs som revitaliserer redaksjonene og kommer med nye og spennende ideer.

– Men flere er kjempefortvilet over at de sannsynligvis blir sendt ut før de får seg fast jobb. Det er dumt – både for oss og for dem, sier Hagen, som forteller at de har forståelse for at det må være vanskelig å sitte i toppledelsen i NRK:

Direktør Olav T. Nyhus i NRK. Har ansvaret for juridiske spørsmål, rettigheter og personal.

– De vet ikke hvilken lisens de får neste år, hvordan lyttingen og TV-tittingen er. Det har jeg respekt for. Men det må finnes bedre ordninger enn de vi har i dag, for det er det ingen som tjener på, hverken NRK, fagforeningene eller de ansatte, sier han.

– Har redusert bruken

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK mener at utsagnet om at antallet midlertidige i NRK er fordoblet på tre år, ikke gir et riktig bilde av utviklingen.

– Tallet det vises til, dreier seg kun om midlertidige knyttet til særskilte prosjekter. Om man ser på det samlede antall for midlertidige, som innbefatter tilkallingsvikarer (hovedsakelig journalister) og andre vikarer, er antallet vesentlig redusert. Bare for tilkallingsvikarer har vi redusert tallet fra 93 årsverk i februar 2014 til 43 i 2017, opplyser han til Medier24.

– Det er riktig at antallet for midlertidige knyttet til prosjekt er øket fra 47 årsverk i februar 2014 til 82 årsverk i 2017, men etter vårt syn er ikke dette et høyt tall. Sammenholdt med NRKs faste bemanning på 3450 årsverk, mener jeg snarere at tallet er relativt lavt.

– Dette dreier seg bl.a. om å dekke ekstra bemanningsbehov knyttet til produksjon av store vintersportsbegivenheter, der vi i år hadde flere verdensmesterskap nærmest oppå hverandre, avslutter Nyhus.

NRK midlertidigeKilde: NRK

Powered by Labrador CMS