Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturdepartementet endrer i pressestøtten til mediene

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt endringer i to av de sentrale tilskuddsordningene til mediene.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Endringene vil gjelde produksjonstilskuddet, og innovasjons- og utviklingstilskuddet.

– Støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i meldingen.

Et tak på tilskuddsbeløpet på 40 millioner

Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd.

Opplag erstattes med abonnementstall. Abonnementstallet utgjør beregnet antall aktive, betalte abonnement og løssalg i året før tilskuddsåret.

Ordningen er utvidet til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i en kommune uten avisutgivelse som har færre enn 5 000 innbyggere og sentralitet 5 eller 6 etter SSBs sentralitetsindeks.

Det er innført en øvre grense for nummertomedier på 50 000 i abonnementstall.

Det er innført et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Et medieselskap som har driftsinntekter mellom 225 og 300 millioner kroner får en avkortning av tilskuddet basert på en trappetrinnsmodell.

Fordelingsmodellen for nummerén- og alenemediene er endret ved at ekstratilskuddet basert på antall utgaver utover én ukentlig utgave avvikles og at medier som har mellom 700 og 1700 i abonnementstall mottar et dobbelt ekstratilskudd.

Det er innført et tak på tilskuddsbeløpet på 40 millioner kroner for lokale og nasjonale nummertomedier og et tak på 15 millioner kroner for nasjonale nisjemedier.

Ordningen med tilskuddsutvalg for behandling av søknader om produksjonstilskudd er avviklet.

Kravet om at debatt skal publiseres på «mediets plattform» er tatt ut.

Innfører et ekstratilskudd

Fordelingsmodellen for tilskudd til nummertomedier er endret ved at:

  • Nummertomedier deles inn i tre nye tilskuddskategorier (lokale nummertomedier, nasjonale nummertomedier og nasjonale nisjemedier).
  • Brukerinntekter erstatter opplag og utgaver (årsopplag) som beregningskriterium for tilskudd til nummertomedier

Det er innført et ekstratilskudd til nummertomedier i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Ekstratilskuddet differensieres mellom medier som har mellom 10 og 25 redaksjonelle årsverk (nivå 1) og et ytterligere ekstratilskudd for medier med flere enn 25 redaksjonelle årsverk (nivå 2).


Powered by Labrador CMS