Stortingsrepresentant og mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre.
Stortingsrepresentant og mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre.

Høyres mediepolitiker Tage Pettersen reagerer på kritikken fra Kristian Torve. Mener Ap-politikeren «ikke kan ha satt seg inn i hva som er gjort»

- Jeg blir overrasket over utspillet fra Torve. Han kan åpenbart ikke ha satt seg inn i hva som er gjort de seneste årene, sier Pettersen.

Publisert

I forrige uke gikk Arbeiderpartiet hardt ut mot de borgerlige partiene i mediepolitikken.

Stortingsrepresentant Kristian Torve, som sitter i kulturkomiteen, mente at Høyre og FrP har trenert og utsatt store saker som burde vært løst.

Reagerer kraftig på Torves utspill

Det får mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre til å reagere. Han sier til Medier24 at han blir overrasket over utspillet fra Torve.

- Han kan åpenbart ikke ha satt seg inn i hva som er gjort de seneste årene – eller hva som er på trappene i nær fremtid. Jeg vil jo også minne om at Arbeiderpartiet i regjering ikke klarte å endre finansieringen av NRK og heller ikke evnet å innføre momsfritaket for digitale nyhetsmedier, sier Pettersen.

Han understreker at momsfritaket er det største enkeltløftet som noen gang er tatt for å sikre mediemangfoldet.

- Jeg håper imidlertid at Arbeiderpartiet vil være konstruktivt med i arbeidet for å sikre brede flertall som igjen sikrer forutsigbarhet for bransjen. Målet må være å få på plass ordninger som sikrer mediemangfoldet og som bidrar til innovasjon, sier han.

- Det forrige stortinget beskyldes for å ha utsatt - og utredet - prosessene - i stedet for å «gjøre noe med det». Stemmer det og i så fall: Hvorfor var det viktig?

- Jeg er opptatt av at viktige politiske beslutninger skal tas med bakgrunn i fakta. Når vi gjør endringer i viktige rammebetingelser for en hel næring er det viktig at dette er faktabasert og bidrar til forutsigbarhet for næringen, sier Pettersen og ramser opp flere ting de fikk gjennom bare i 2017:

  • Regjeringen la frem stortingsmelding om et moderne og fremtidsrettet NRK
  • Stortingsmelding om kommersiell allmennkringkaster
  • Ny åndsverklov 
  • Mediemangfoldsutvalgets utredning

 

Dette vil Høyre i mediepolitikken fremover

          Pettersen forteller at dette er 

særdeles viktige meldinger og Stortinget har sluttbehandlet de to stortingsmeldingene, mens åndsverkloven og rapporten fra Mediemangfoldsutvalget kommer nå denne våren.- Men den aller viktigste beslutningen som ble tatt i forrige periode var momsfritaket for digitale nyhetsmedier, understreker Pettersen.

- Har Høyre hatt, som Norges største parti, nok fart i mediepolitikken de siste fire årene - og hva er ambisjonene nå fremover?

- Som jeg allerede har nevnt er store og viktige skritt tatt, og nye viktige beslutninger vil besluttes før sommeren. Så vet vi at vi i 2018 også får saken om finansiering av NRK, sier Pettersen og fortsetter:

- Jeg ser også frem til Medietilsynets gjennomgang av om NRK oppfyller sin rolle som allmennkringkaster. Dette må vi se i lys av det totale mediemangfoldet og hvordan NRK påvirker øvrige medieleverandører.

Høyres mediepolitiske talsmann mener at partiet hans er offensive i mediepolitikken, som gjenspeiles i Jeløy-plattformen, som er den nye regjeringens styringsdokument.

- I Jeløy-plattformen sier regjeringen at vi skal modernisere mediestøtten, at vi skal se på om NRK svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet og jobbe for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til våre konkurransevilkår – for å nevne noe, avslutter Pettersen.

Powered by Labrador CMS