Kulturminister Trine Skei Grande (V) ba NRK redegjøre for det nye distrikts­tilbudet på TV. Dette fikk hun til svar

Arbeiderpartiet var bekymret for NRKs omlegging av distriktssendingene. Dette svarer den nye kulturministeren.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Stormen mot NRKs endringer av distriktssendingene har preget deler av nyhetsbildet den siste tiden.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani.

I tillegg til mange reaksjoner i sosiale medier og klager til NRK og Kringkastingsrådet, har flere politikere fra Stortinget nå sendt formelle spørsmål til kulturministeren og vist sin bekymring.

– Trist at tilbudet svekkes 

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, som inntil nylig var mediepolitisk talsperson, stilte følgende spørsmål til kulturministeren:

– Har bedt NRK redegjøre

Hvordan mener medieministeren NRK klarer å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter?

Begrunnelse: Det har kommet kraftige reaksjoner i hele landet på kortere distriktsnyheter. Gjennom mange år har det norske folk fått 15 (eller 20) minutter med regionale nyheter før Dagsrevyen - men fra nyttår kom store endringer.

I stedet satser NRK nå på tre fem-minutters sendinger. NRK har en avgjørende rolle for å bidra til et mediemangfold i hele landet. Dette handler om lokaldemokratiet. Det er trist at tilbudet ute i distriktene svekkes. Det skal ikke kun være jag etter saker som kvalifiserer til riks, slik at NRKs distriktskontor blir usynlige i de lokale debattene. NRK har en viktig rolle å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet.

NRK har en viktig rolle som kulturinstitusjon. Samtidig handler oppgaven som allmennkringkaster nettopp om å sikre at hele landet får tilgang til lokale nyheter. Dette er en kvalitet som må styrkes, ikke svekkes.

Jeg forventer at kulturministerens svar ikke bare referer til at dette skal medietilsynet se på. Medieministeren må ha klare meninger.

Masud Gharahkhani (AP), skriftlig spørsmål til kulturministeren

Nå har stortingspolitikeren fått svar fra kulturminister Trine Skei Grande (V).

I sitt svar til Masud Gharahkhani ba hun NRK om en redegjørelse for arbeidet med distriktstilbudet. Her er hennes fulle svar:

I følge NRK-plakaten skal NRK reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, ha et godt lokalt tilbud og være tilstede i alle fylker.

Videre følger det av NRKs vedtekter, som senest ble revidert i desember 2017, at NRK plikter å tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene.

Det følger også av vedtektene at NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager. Kringkastingsloven§ 6-3 slår fast at kringkastingssjefen er administrerendedirektør i NRK og har ansvaret for den løpende programvirksomheten.

Dette innebærer at det ligger til NRKs og kringkastingssjefens redaksjonelle frihet å bestemme hvordan allmennkringkastingsoppdraget best kan oppfylles innenfor rammene som allmennkringkastingsoppdraget setter.

Medietilsynet foretar årlig en uavhengig vurdering av om NRK har oppfylt allmennkringkastingsoppdraget. Medietilsynets rapport oversendes Kulturdepartementet, som så behandles i NRKs generalforsamling.

Jeg har bedt NRK om å redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet. NRK opplyser at de kontinuerlig arbeider med å forbedre distriktstilbudet og hvordan dette innholdet når publikum.

NRK viser i denne forbindelse til at distrikts-TV totalt for hele landet når nå ut til under 50.000 nordmenn under 50 år. NRK har derfor satt i verk flere tiltak, bl.a. for å øke andelen innslag fra distriktskontorene i de riksdekkende nyhetssendingene og på andre NRK-plattformer.

Fra 2. januar d.å. har NRK videre lagt om distriktssendingene på TV for å styrke arbeidet med fordypende nyhetsjournalistikk på radio, TV og mobil. Målet med omleggingen av TV­ sendingene er ifølge NRK å fokusere på de viktigste sakene og tettere følge utviklingen i disse.

I stedet for to distriktssendinger med henholdsvis 15 minutter før Dagsrevyen19 og fem minutter før Dagsrevyen21, er NRKs intensjon en bedre oppdatering gjennom tre distriktssendinger på fem minutter. Den tredje sendes før Kveldsnytt .

Den samlede tiden er ifølge NRK følgelig redusert med fem minutter, men NRK mener at flere sendinger alt i alt vil være et bedre tilbud for publikum.
Powered by Labrador CMS