Redaktør­foreningen nekter å godta Helse Vests struping av «skade­info» - ber om juridisk avklaring

Fra allerede 1. mars avvikler Helse Vest praksis med offentliggjøring av pasient­tilstand - til ramaskrik fra norske redaktører. Nå vil Arne Jensen i NR undersøke lovligheten i det.

Publisert

Det var tirsdag at Medier24 meldte at sykehusene i Helse Vest ikke lenger vil bekrefte eller gi opplysninger til media om pasienten er innlagt eller om tilstand.

Dette vil gjelde alle sykehus og behandlingssteder i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen - og har fått flere redaktører til å reagere kraftig.

Har sendt krast brev

Flere reagerte da nyheten kom om at Helse Vest vil skrinlegge ordning som offentliggjør pasientskadeinfo. Fra venstre: NTB-redaktør Mads Yngve Storvik, Magne Kydland i Sunnhordland, Dyveke Buanes i NRK Hordaland, Sigvald Sveinbjørnsson i BA og Arne Jensen i NR.
Flere reagerte da nyheten kom om at Helse Vest vil skrinlegge ordning som offentliggjør pasientskadeinfo. Fra venstre: NTB-redaktør Mads Yngve Storvik, Magne Kydland i Sunnhordland, Dyveke Buanes i NRK Hordaland, Sigvald Sveinbjørnsson i BA og Arne Jensen i NR.

Tirsdag uttalte generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening at den nye ordningen er svært beklagelig og unødvendig. 

– Jeg mener det er en misforståelse når Helse Vest viser til «personvernforordninga». Rettstilstanden på området er, så vidt jeg forstår ikke endret med innføring av GDPR, og taushetsplikten er den samme som før. Dette vil vi få vurdert juridisk og vil ta det opp med Helse Vest og eventuelt Helsedirektoratet, sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til Medier24 tirsdag.

Nå har Norsk Redaktørforening sendt et brev til Helse Vest, hvor de adresserer utfordringen knyttet til endringene.

«Til det prosessuelle må vi si at vi er svært overrasket over at en slik endring gjennomføres uten at det er gjennomført noen form for drøftinger eller rådslagning med de mediene som i dag i mange sammenhenger er helt avhengig av den informasjonen det her er snakk om for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag», skriver de blant annet.

Videre i brevet står det:

«Vi stiller oss også uforstående til det juridiske grunnlaget Helse Vest bygger på. Vi minner om Justisdepartementets veileder til offentleglova, side 78, hvor det blant annet heter:

Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Vurderer ikke utsettelse

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest sier til Medier24 at hun så langt ikke har fått lest brevet fra Norsk Redaktørforening, men at det vil de selvsagt gjøre.

Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest.
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest.

- Vi har stor respekt for medias behov og arbeidsmetoder og vi innser at det blir en endring nå. Men det er noe som står høyere enn journalistene, og det er pasientene og våre ansatte, sier hun og fortsetter:

- Så får vi gå opp de forholdene som redaktørforeningen peker på i brevet.

- Har dere, med tanke på alle reaksjonene, vurdert å utsette oppstarten, som er tiltenkt 1. mars?

- Vi har ikke vurdert noen utsettelse, så dette går som planlagt.

  • For ordens skyld: Erik Waatland, som har skrevet deler av denne saken, er medlem av Norsk Redaktørforening, uten at det har innvirkning på det redaksjonelle innholdet. 
Powered by Labrador CMS