Høyesterett avgjør kildevern-strid: Denne uka møtes Rolfsen og PST for siste gang

- Hvis vi begynner å relativisere kildevernet, vil aldri kildene vite om de har vern eller ikke, advarer redaktørgeneral Arne Jensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Norsk Redaktørforening frykter at viktige historier ikke kommer fram dersom Høyesterett aksepterer PSTs beslag av upublisert materiale hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeningen advarer mot å kompromisse med kildevernet som beskytter varslere og folk som sitter på viktige opplysninger for allmennheten.

– Hvis vi begynner å relativisere kildevernet – å gjøre det om til en gummistrikk – vil aldri kildene vite om de har vern eller ikke. Hvis det hefter usikkerhet om du som kilde vil kunne forbli anonym, vil dette legge en demper på folks lyst, vilje og evne til å komme fram med viktige historier, sier Jensen til NTB.

Fakta: Rolfsen-saken

  • På kvelden 8. juni i år møtte PST opp hjemme hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen og tar beslag i minnepinner og harddisker som inneholder opptak fra en dokumentarfilm om det islamistiske miljøet i Norge.
  • Opptakene viser blant annet en 18-åring på vei til Landvetter flyplass i Göteborg sammen med islamisten Ubaydullah Hussain. 18-åringen ble pågrepet, mistenkt for å skulle slutte seg til IS i Syria.
  • Rolfsen klaget beslaget av upublisert materiale inn for retten, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. Retten har bestemt at PST ikke får se gjennom materialet før saken er ferdig behandlet.
  • Høyesterett behandler klagen fra Rolfsen tirsdag og onsdag kommende uke. 

Bistår Rolfsen

Tirsdag og onsdag behandler Høyesterett anken som Redaktørforeningen som partshjelper har bistått Rolfsen i å fremme.

– Høyesterett skal prøve om beslaget skal opprettholdes, og må veie hensynet til kildevern opp mot en oppklaring av saken, sier statens prosessfullmektig, førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet.

I tvil

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom fram til at politiets beslag av minnebrikker og harddisk hjemme hos filmskaperen ikke er i strid med lovbestemmelsen som gir redaktører rett til å ikke oppgi sine kilder.

Opptakene viser blant annet en 18-åring under kjøretur til Göteborg der han senere blir arrestert, mistenkt for å skulle reise til Syria som fremmedkriger. Opptakene er gjort under innspilling av en dokumentarfilm Rolfsen lager om Norges mest kjente islamistgruppe, Profetens Ummah. PST mener opptakene kan avsløre rekruttering av norske fremmedkrigere.

Lagmannsretten var riktignok i «betydelig tvil» om det var grunnlag for å gjøre unntak fra kildevernet i denne saken, men kom fram til at filmopptakene kan gi PST verdifulle spor i etterforskningen.

Filmskaperen er spent på utfallet av behandlingen i Høyesterett.

– For meg handler det om det prinsipielle i saken som har blitt mye større enn min lille film. Jeg forventer at man vurderer kildevernet ordentlig, sier Ulrik Imtiaz Rolfsen til NTB.

Drar terrorkortet

Rolfsens prosessfullmektig Kim Gerdts sier at ett av ankepunktene i Høyesterett er at lagmannsretten bare slår fast at kildevernet må vike for tungtveiende hensyn til etterforskningen.

– Lagmannsretten er veldig tynn i drøftelsen. De trekker fram terrorkortet og sier det trumfer alt, men ser ikke på hvilken virkning det vil ha å se bort fra kildevernet for samfunnet. Rolfsen og PST er på samme banehalvdel. Han er også mot terror. De jobber begge for å opplyse de samme tingene, bare med ulike virkemidler, sier Gerdts.

Debatt

Arne Jensen legger også vekt på det prinsipielle når de engasjerer seg for en filmskaper som ikke er medlem i redaktørforeningen.

– Hva er det viktigste: At politiet får dømt en IS-kriger, eller at vi får fram informasjon fra disse miljøene om hvordan rekrutteringen foregår og får debattert hva vi skal gjøre for å stoppe det? Vi mener det siste er viktigst, sier generalsekretæren.

Powered by Labrador CMS