Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

DEBATT

Redaktørforeningens styre vil diskutere Rustads medlemskap

Hans Rustad utfordrer Norsk Redaktørforenings (NR) vedtekter. Det bør NRs styre diskutere, mener generalsekretær Arne Jensen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I et innlegg på Medier24 skriver redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter at han forventer at NR «tar affære ved første anledning» overfor hans kollega i Document.no, Hans Rustad.

Bakgrunnen er flere kommentarartikler Rustad har skrevet, i forbindelse med det amerikanske presidentvalget. Klungtveit mener «Det er uakseptabelt at personer som fremmer høyreekstremisme og bidrar til å rettferdiggjøre angrep på reportere får anerkjennelse som pressefolk av medienes organisasjoner».

Jeg har til flere medier gitt uttrykk for at jeg personlig er rystet over noen av de synspunkter Rustad fremfører, særlig i hans kommentarartikkel etter stormingen av den amerikanske kongressen onsdag.

I tillegg til dette har vi også tidligere registrert eksempler på kommentarer som kan diskuteres med tanke på Norsk Redaktørforenings formål og oppgaver.

Spørsmålet om Rustads medlemskap aktualiseres derfor ikke bare som et resultat av denne siste kommentaren og derfor heller ikke som et resultat av reaksjonene på den, selv om de har vært til dels klare og sterke – også fra enkelte av NRs egne medlemmer.

Norsk Redaktørforening er en mangfoldig forsamling, i hvert fall når det kommer til meninger og politiske standpunkter. Blant våre rundt 760 medlemmer finner vi Finn Jarle Sæle i NorgeIdag, Mari Skurdal i Klassekampen, Trygve Hegnar i Finansavisen/Kapital, Irene Halvorsen i Nationen, – og Hans Rustad i Document.no. For å nevne noen. Vi ønsker oss meningsmangfold, og vi jobber for et mangfoldig mediebilde.

Vi vil gjerne ha medlemmer som står for andre synspunkter enn flertallet. Etter at Hans Rustad og senere nyhetsredaktør Øyvind Thuestad ble medlemmer i NR, har vi bistått redaksjonen i flere saker, blant annet i spørsmål om innsyn i rettssaker og rettsdokumenter.

At mediene og redaktørene kritiserer hverandre er også et mål. Det skjer oftere enn hva mange forsøker å gi inntrykk av, både når det kommer til politiske standpunkter og mediefaglige spørsmål.

Derfor arrangerer Norsk Redaktørforening en rekke møter og debatter hvor redaktører med ulikt ståsted diskuterer med hverandre og – ikke minst – hvor eksterne kritikere inviteres.

Hans Rustad har deltatt på flere debattmøter i regi av Norsk Redaktørforening, både før og etter at han ble medlem i foreningen i 2018.

Medlemskap i Norsk Redaktørforening forutsetter imidlertid en viss oppslutning om de kjerneverdiene foreningen representerer og de målene vi jobber for å nå. At det er høyt under taket betyr ikke at det ikke er vegger.

I NRs vedtekter heter det at «Norsk Redaktørforening har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier.

Redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier er en viktig samfunnsarena for fri informasjon, sannhetssøkende journalistikk, samfunnskritikk og debatt, i tråd med medienes etiske rammeverk.»

Det er i lys av disse kjerneverdiene jeg vil be NRs styre diskutere Hans Rustads medlemskap. Han vil selvsagt få rik anledning til å gi til kjenne sitt syn på saken og gi sitt skriftlige tilsvar til det forelegget jeg vil presentere for NRs styre.

Powered by Labrador CMS