Arne Reginiussen, redaktør i Finnmark Dagblad og iFinnmark.no.

PFU: iFinnmark.no og Finnmark Dagblad har ikke brutt god presseskikk

Ble meldt inn for brudd på seks punkter etter omtale av varsel mot utested for brudd på skjenkeloven.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det var brei enighet i Pressens Faglige Utvalg for å ikke felle redaksjonen for brudd på god presseskikk.

Etter knapt en enste innvending etter at PFUs sekretariat hadde lest sin innstilling, konkluderte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen med at iFinnmark.no og Finnmark Dagblad (FD) ikke hadde brutt god presseskikk.

Redaksjonen ble klaget inn til PFU for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten (VVP) da de omtalte et varsel mot et utested for brudd på skjenkeloven. Avisen skrev også at utestedet hadde elleve prikker for lignende brudd på skjenkeloven fra før.

Klager viste til VVPs punkt 2.3, 3.2, 4.1, 4.4, 4.10 og 4.13.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Vedkommende klager er en av eierne bak utestedet. Han viste til at de bare hadde to prikker på seg fra før, men at det forelå et forhåndsvarsel om ytterligere ni prikker. Klager Per Harald Aronsen, ved Fresh bar & restaurant, påpeker at forhåndsvarselet er påklaget, og at det ikke er å anse som et endelig vedtak. 

Han kritiserte også redaksjonen for å ha brukt et arkivbilde, og han argumenterer videre for at artikkelen manglet informasjon om bakenforliggende forhold.

I sekretariatets forslag til uttalelse sto det:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil først slå fast at iFinnmark/FD måtte kunne omtale forhåndsvarslene mot utestedet selv om kommunen skulle behandle en søknad om skjenkebevilling fra samme utested kort tid etter. Det er naturlig for en lokalavis å dekke forhold i det lokale utelivet, og etter utvalgets syn er det ingenting ved det forelagte materialet som gir inntrykk av at avisen utelot vesentlig informasjon om bakenforliggende forhold. Det gikk frem av omtalen at vedkommende som hadde sendt inn et varsel, var en nabo som var kritisk til utestedet. PFU finner heller ingenting kritikkverdig ved redaksjonens bruk av arkivbilder.

Redaksjoner må ha et høyt presisjonsnivå når de omtaler rettslige forhold eller andre prosesser som leder frem mot offentlige sanksjoner. Selv om forhåndsvarsler kan gi grunnlag for et kritisk søkelys i seg selv, er det et viktig poeng at forhåndsvarsler er foreløpige vurderinger, ikke endelige vedtak. Følgelig var iFinnmarks/FDs opprinnelige publiseringer problematiske holdt opp mot VVPs 3.2 om faktakontroll og VVPs 4.4 om dekning for titler og ingress.

Samtidig mener utvalget at iFinnmark/FD har overholdt VVPs 4.13 etter at redaksjonen ble oppmerksom på den feilaktige fremstillingen. Utvalget oppfatter at redaksjonen har gått bredt ut for å korrigere og beklage, og da i en slik grad at det står i forhold til det opprinnelige overtrampet. 

Etter en samlet vurdering har iFinnmark/Finnmark Dagblad ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS