Fra tirsdagens møte i Pressens faglige utvalg.

Finnmark Dagblad gikk for langt i omtale av overlege etter babydød. Brøt god presseskikk på fem punkter

- En urimelig belastning, slår PFU fast. Utvalget mener saken ble vinklet for sterkt på klager, og at avisa heller ikke gjorde nok for å få samtidig imøtegåelse.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Finnmark Dagblad ble tirsdag felt av Pressens faglige utvalg etter to klagesaker på en publisering i fjor høst.

FDs påklagede forside fra oktober 2016.

Da omtalte avisa en gransking mot Hammerfest sykehus etter at et for tidlig født barn døde. Avisas omtale ble på forsiden og i saken vinklet sterkt på en enkeltperson, overlege Arnt Johannessen. 

Overlegen selv klaget avisa til PFU, og det samme gjorde en annen lege ved sykehuset, Torben Wisborg.

I tirsdagens møte sier PFU seg helt enig i begge klagene, med en felles uttalelse hvor avisa felles for en rekke presseetiske feil: 

Utvalget mener FD har brutt både 4.1, 4.4, 4.13. 4.14 og 4.15 Vær varsom-plakatenDet omfatter både saklighet og omtanke, tittel og vinkling, å rette feilaktige opplysninger, samtidig imøtegåelse - og tilsvar, ved at avisa svarte med en redaksjonell polemikk. 

På alle disse punkter har avisa feilet, slår PFU fast. 

 

- Fullstendig ute av proporsjon

Dette ble FD felt for i PFU: 

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

I uttalelsen (som blir publisert her når den foreligger) slår utvalget fast at det er to hovedproblemer med avisas dekning: 

FD vinkler alt for sterkt på en enkeltperson, den omtalte overlegen, når det er hele sykehuset som granskes. 

- Her skulle FD vist større omtanke i sin presentasjon, heter det i uttalelsen.

- Det er fullstendig ute av proporsjon å henge dette på én mann, uttalte PFU-medlem Reidun Førde, som selv er professor i medisin. 

PFU mener også at avisa ikke gjorde nok for å få en samtidig imøtegåelse, eller at de forela legen alle beskyldninger. Som i en tidligere klagesak fra Finnmark Dagblad, var det her en part som valgte å legge på røret. Men da burde avisa ha gjort mer, slår utvalgets leder Alf Bjarne Johnsen fast: 

- Selv om han la på røret, må avisa gjøre seg anstrengelser på å komme i kontakt med vedkommende og forelegge han alle beskyldninger. Det var ingen hast, og hendelsen ligger langt tilbake i tid. Da er det et minstekrav at man gjør mer enn et forsøk på telefon. 

Saken blir oppdatert. 

 

Powered by Labrador CMS