Advokatfirma anker dom mot Polaris Media: – Veldig uenig i dommen

Arntzen de Besche ble dømt til å betale 88,6 millioner kroner i erstatning til Polaris Media. Nå anker de dommen.

Publisert

Det skriver Polaris Media i en børsmelding mandag morgen.

Det var 5. april at advokatfirmaet Arntzen de Besche ble dømt til å betale 88,6 mill. i erstatning til Polaris Media, ifølge Dagens Næringsliv. Aviskonsernet gikk til sak mot sin egen advokat, Trond Vernegg (60), for uaktsom rådgivning, skrev DN i januar.

Anket i sin helhet

– Jeg kan bekrefte at vi har anket dommen, sier Verneggs advokat, Jan B. Jensen i Advokatfirmaet BAHR, til Medier24.

Bakgrunnen for søksmålet er rådene Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga, i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015.

– Vi er veldig uenig i både ansvarsgrunnlaget og utmåling av tapet. Dommen er anket i sin helhet, sier Jensen videre.

Aksjesalg

I børsmeldingen mandag morgen står det:

«Viser til tidligere melding om dom i rettsak om advokatansvar. Polaris Media ASA mottok 5. april Oslo tingretts dom i saken knyttet til advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale om salg av 0,13% av aksjene i Finn.no AS til Schibsted ASA i desember 2015. I tingretten ble Polaris Media tilkjent en erstatning på 88,6 mill. samt saksomkostninger på 0,9 mill. Saksøkt part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg. 

Saksøkte Trond Vernegg og Arntzen de Besche Advokatfirma anker tingrettens dom i sin helhet.»

På det tidspunktet avtalen det er uenighet om ble inngått eide Polaris 10 prosent av aksjene i Finn.no. Da de solgte seg ned til 9,99 prosent, førte det til at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte.

– Særdeles sterk sak

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, sier at de ikke er overrasket over anken, og at dette var noe de tok høyde for at kunne skje.

– Vi tar det til etterretning, og vi sender et tilsvar i løpet av mai. Dette rokker ikke ved vår oppfatning av dommen, som var veldig klar og i særdeles liten tvil, sier han.

Koch legger til:

– Vi så ikke bort fra at dette ville skje, og da vil vi kjøre prosessen videre. Vi er sikker på at vi har en særdeles sterk sak. Det skal vi tydeliggjøre i tilsvaret, så vi føler ikke at saken vår er svekket.

Powered by Labrador CMS