Sivert Rossing, John Arne Moen og Per Axel Koch i rettssaken mellom Polaris Media og Trønder-Avisa

Polaris vant rettssak mot Trønder-Avisas eier

Polaris Media har krav på aksjer i Trønder-Avisa, mener tingretten.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres

Det viser dommen som Medier24 har fått innsyn i.

I en tidligere rettssak vant Polaris frem og fikk overta 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa.Styret i Trønder-Avisa og majoritetseier AS Nord-Trøndelag godkjente likevel ikke denne aksjeoverdragelsen. Dermed gikk Polaris til søksmål.

Rettssaken gikk over fem dager i Trøndelag Tingrett i Trondheim i november. Medier24 dekket rettssaken fra Trondheim.

Polaris gikk til søksmål mot både AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa. I saken mot Trønder-Avisa, fikk Polaris ikke medhold, og styrevedtaket opprettholdes. Men i saken mot AS Nord-Trøndelag fikk Polaris medhold i at sistnevnte må medvirke til at Polaris får styresamtykke for sitt aksjeerverv, slik at løsningsretten skal blir gjennomført.

– Godt fornøyd

Dommen, som er på 62 sider, påpeker at ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, men at Polaris har fått medhold av betydning.

– Vi er godt fornøyd med at vi får bekreftet at AS Nord– Trøndelag er pliktig til å sørge for et styrevedtak i henhold til aksjonæravtalen fra 2010. Vi har hele tiden hevded at de er forpliktet til å følge den, og vi er nå fornøyd med at retten mener det samme, sier Per Axel Koch til Medier24 om dommen.

Styreleder i Trønder-Avisa og AS Nord-Trøndelag Kolbjørn Almlid sier til Medier24 han ikke ønsker å uttale seg sterkt før det er en rettsskraftig dom, og sier de må bruke tid på å gå igjennom dommen.

– Jeg legger merke til at det er en dom som går i begge retninger, hvor Polaris vinner på noe og taper på noe. Vi tar dommen til orentering.

– Vil dere anke dommen?

– Det er altfor tidlig å si nå. Vi må lese hele dommen først og se nærmere på den , sier Almlid.

Spesiell saksbehandling

I retten la Trønder–Avisas advokat vekt på at mediehuset var bekymret over hvor stor eierandel konsernet ville få.

Dette handler saken om:

I fjor gikk mediekonsernet Polaris Media til søksmål mot en av de andre eierne i Trønder–Avisa, LL Inntrøndelagen, om løsningsrett i aksjer. Polaris vant både i tingretten og lagmannsretten.

Mediehuset hadde tre eiere: AS Nord-Trøndelag (52 %), LL Inntrøndelagen (38 %) og Polaris Media (10 %).

Dommen gjorde at Polaris Media da fikk overta LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa på 38 prosent, og gikk da opp til 48 prosent.

I mars nektet styret i Trønder-Avisa å gi samtykke til overdragelsen. Da gikk Polaris Media til søksmål mot styret i Trønder-Avisa og det ene eierselskapet AS Nord-Trøndelag.

– Man er sterkt bekymret hvis utfallet av denne saken blir at Polaris Media får en eierandel i Trønder-Avisa på 48 prosent, sa advokat Olav Fr. Perland i Advokatfirmaet Wiersholm og pekte på at forholdet mellom de to selskapene.

– De har gått fra å være medspillere til motspillere, fra venn til fiende, fra ektefelle til eks om du vil. Og mye endret seg i 2020 da Trønder-Avisa inngikk teknologiavtale med Amedia. Det gjør noe med appetitten for å ha Polaris inne, både som liten og stor eier.

Polaris på sin side mente at styret forpliktet seg til partenes aksjonæravtale fra 2010, da Polaris gikk inn som medeier, og til å samtykke til aksjeoverdragelsen.

– Det har vært en ganske spesiell saksbehandling. 9. mars har Trønder-Avisa-styret et møte hvor de nekter samtykke til aksjeoverdragelsen. Dagen før har de også at hatt styremøte hvor det fattes vedtak om at Koch er inhabil. Det er en ganske spesiell situasjon, hvor tidligere Amedia-konsernsjef er fungerende styreleder, sa advokat Cecilie Amdal fra Advokatfirmaet Schjødt AS i retten.

I rettssaken var det også flere vitner fra begge parter, deriblant Steinkjer–ordfører Anne Berit Lein (SP), og forsvarsminister og tidligere Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (SP). Begge har aksjer i AS Nord-Trøndelag, som er majoritetseier i mediehuset.

Powered by Labrador CMS