Debatt

I over åtte timer var det ikke mulig for oss å komme i kontakt med politiet. Både hensynet til informasjon og innsyn ble satt til side

- Operasjonssentralen i Vest politidistrikt ble stengt for pressen søndag 27. mai. Sånn kan det ikke være, skriver Eirik Langeland Fjeld og Marit Kalgraf.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • EIRIK LANGELAND FJELD, redaktør for Strilen og Bygdanytt
  • MARIT KALGRAF, redaktør for Vestnytt og Askøyværingen

Opprinnelig sendt som brev til Vest politidistrikt. 

I forbindelse med den tragiske ulykken på Askøy (der et lite barn ble påkjørt og senere døde), ble operasjonssentralen stengt for henvendelser fra pressen.

Vi opplevde dette i praksis, ved at det ikke var mulig å komme gjennom på telefonen - og operasjonsleder Terje Magnussen informerte klokken 1213 også om at henvendelser fra media ikke ville bli besvart:

«Operasjonssentralen vil være opptatt med dette, vil ikke være tilgjengelig for media slik det er nå.»

Det er forhåpentligvis unødvendig å påpeke det problematiske ved dette. I alle fall fra klokken 10.00 til klokken 18.30 var det søndag ikke mulig for oss å komme i kontakt med politiet. Dette reagerer vi svært negativt på. Både hensynet til informasjon og innsyn ble satt til side.

Hadde dette vært en enkeltstående hendelse, hadde vi trolig latt den forbigå i stillhet. Selv om denne søndagen var et unntakstilfelle, opplever vi ofte at det er vanskelig å komme i kontakt med operasjonslederen eller en av vedkommendes operatører.

Det er forskjeller fra person fra person på operasjonssentralen, men vi synes stort sett at vi får god hjelp hvis vi først får kontakt. Vårt inntrykk er det ikke er kapasitet i systemet til å betjene pressen på en tilfredsstillende måte, og svare på alle henvendelsene.

Spesielt om morgenen kan det være vanskelig å få kontakt, eller vi får beskjed om at det ikke er tid til å snakke med lokalaviser. Vi bli henvist til lokale lensmannskontor - og der er ofte minst like krevende å få kontakt med rette vedkommende.

Vi har lang erfaring med å jobbe sammen med både operasjonssentralen, politikontorer og lensmannsdistrikt. Det har alltid vært tilfeller det pressen ikke har fått så raskt svar som vi ønsker oss.

De siste årene har det imidlertid skjedd en endring der operasjonssentralen har blitt vanskeligere tilgjengelig.

Problemet forsterkes kraftig gjennom overgangen til digitalt nødnett, og en mer lukket kommunikasjon internt i politiet og mellom nødetatene. Utvidelsen av det geografiske nedslagsfeltet til operasjonssentralen forsterker trolig også utfordringene, ettersom det er flere medier som skal betjenes.

I mange tilfeller er politiet vår eneste kilde til informasjon om akutte hendelser. Vi kan ikke leve med at deler av politiets operasjonelle tjenester virker i skyggen for offentligheten.

Vi ber politimesteren om å iverksette tiltak som i et kort og et langt perspektiv kan sette operasjonssentralen i stand til å fortløpende håndtere henvendelser fra pressen.

 

LES OGSÅ flere saker om temaet: 

Powered by Labrador CMS