LLAs journalistpris til Sunnhordland for å ha røsket opp i overfylte skolebusser

LLA2015: Også skryt til Hallingdølen og Askøyværingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne helga er det landsmøte i Landslaget for lokalaviser på Scandic Nidelven i Trondheim, og fredag ble noen av årets priser delt ut.

LLAs journalistpris gikk til Sunnhordland ved Vilde Hjertholm Lune og Per Egil Larsen. Hederlig omtale ble også gitt til Hallingdølen og Askøyværingen.

Les alle juryens begrunnelser videre i denne saken.

For ordens skyld: Medier24-redaktør Gard L. Michalsen var med i denne juryen.

LLAs journalistpris: Sunnhordland

Ein god lokalavis bringjer ikkje berre nyheiter frå sitt område. Den hentar fram problemstillingar og bidreg til å løyse dei - i dialog og samarbeid med innbyggjarane. Årets journalistpris går til eit stykke journalistikk som nett har gjort det. Det trengs ikkje å vere ei spektakulær sak eller ei stor avsløring. Det viktigaste er at det er saker som angår folk, som engasjerer og som kanskje ikkje ville funne si løysing utan bidrag frå lokalavisa.

Nokre gongar seier bilete meir enn tusen ord. Videoen som introduserte denne saka gjorde det - og avisa fulgte opp med levande bilete som tok sjåarane til kjerna i saka og som og tok dei mange unge kildene på alvor.

Vinnaren av årets journalistpris ble publisert i januar/februar 2014. Den starta med eit tips om svært overfylte skulebussar og trafikkfarlege tilhøve for elevane. Ein skuleelev sendte inn ein video - og då byrja ballen å rulla. Redaksjonen vart med på tur, og journalist og fotograf laga ei rekkje saker med reaksjonar og kommentarar.

Saka skaka opp og engasjerte både lærarar, rektorar, foreldre, ordførar, politikarar, Trygg Trafikk og statssekretær Bård Hoksrud (Frp). Skyss, som organiserer skuletransporten, skulda på for lite pengar, og prøvde så godt dei kunne å forklare - eller bortforklare - problemet. Saka vart teken opp av lokale politikarar i fylkeskommunale organ, og to veker seinare, i byrjinga på februar, snudde Skyss på hælen og ordna opp.

To nye bussar vart bestilt, og nokre veker seinare vart det sitjeplass til alle elevane.

Dette er eit strålande døme på at lokalpressa grip fatt i eit problem i lokalmiljøet, som dei ansvarlege ikkje prioriteter, men der engasjementet som avisa bidrar til å skape, til slutt fører til ei løysing.

Juryen vil rose redaksjonen for god bruk av levande bilde både frå eigen redaksjon og lesarar, for brei kildebruk, eit glimrande samspel mellom plattforma og for å ta bårn og ungdom på alvor. Utan den gode dokumentasjonen på problemet - ikkje minst gjennom videoane og uten at dei viktige stemmane frå unge kilder og foreldra kom fram, ville problemet ikkje blitt dokumentert i så stor grad.

Vi gratulerer journalist Vilde Hjertholm Lune og fotograf Per Egil Larsen i Sunnhordland med LLAs journalistpris for 2014.

Juryen, Trondheim 17. april 2015 Reidun Kjelling Nybø Elin Sofie Lorvik Gard L. Michalsen

...og det var denne filmen som startet reportasjeserien - se selv!

   

Hederlige omtaler til...

Askøyværingen

Kveldens første hederlige omtale går til en av de mindre lokalavisene i LLAs norgeskart som har tatt tak i kommunereformen på sin egen måte. Avisen har laget en vri på Sanners reform knyttet opp til et lokalt jubileum.

Et flott historisk tilbakeblikk som er høyaktuelt med dagens diskusjoner om fremtidens kommunegrenser. Juryen likte spesielt godt den digitale fremstillingen som er et godt stykke arbeid.

Her er det brukt flere interaktive verktøy som blant annet Timeline JS, Infogram og Datawrapper for å fortelle historien best mulig for brukeren. Dette er gratisverktøy som alle har tilgang til.

Her viser journalisten at ved interesse kan mindre lokalaviser være helt på høyde med større aviser på nettet. Dette er en digitalt fremstilt sak til etterfølgelse fra andre lokalaviser og lokalavisjournalister. Det er også brukt tid på design både på papir og i nettutgaven.

Rett og slett en liten perle av en lokal historie fra Askøyværingen og journalist Anne Jo Lexander: Herdla. Fra øyrikets navle til kommunal utkantpost.

Hallingdølen

Kveldens andre hedelige omtale går til det som rett og slett er en knakende god reportasje. Samfunnsoppdraget vårt handler ikke bare om å avsløre eller drive tung journalistikk, men også om å fortelle de gode historiene. Det leveres mye god reportasje og feature også til LLAs journalistpris, men et bidrag skilte seg spesielt ut.

Ikke minst fordi det er et godt eksempel på hvor mye som faktisk er mulig å gjøre alene. Som journalist i lokalavis er man som kjent mye alene. Men denne reportasjen er et eksempel på at det ikke trenger å være noen begrensing:

Ikke bare har journalisten her vært ute i mange minusgrader – hun har i stor fart bakpå en snøskuter både filmet, skrevet og tatt bilder. Ut av dette er det kommet en fantastisk reportasje, som i både tekst, bilder og ikke minst video er av en slik kvalitet at det kunne vært på trykk i nasjonale aviser og magasiner.

Uttrykk, plassbruk og typografi hjelper, men i bunn ligger det grundige reportasjearbeidet journalisten har gjort. Og en flott historie om en ung jente som har en utradisjonell jobb som reinsgjeterlærling.

Disse varmende ordene kan deles med alle lokalavisjournalister som føler seg alene på jobb i vinterkulda. Men diplomet går bare til Line Sandvik i Hallingdølen for reportasjen «Reinsgjetarlærlingen».

Powered by Labrador CMS