Fem personer arbeidet i fem uker og tok 545.000 kroner for å lage Jernbaneverkets nye navn og logo

KOMMENTAR: Bane NOR SF skal «gi mer for pengene og bedre ressursutnyttelsen». Så langt har jernbanereformen tilsynelatende bidratt best til byråkrativekst og byråbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Fredag 19. august ble jeg, takket være den ivrige tvitrer Inge Matland @Mediablikk, klar over Jernbaneverkets nye navn og logo. Eller rettere sagt:

Navnet og logoen til selskapet som skal ta over deler av virksomheten til dagens etat.

Bane NOR SF (statsforetak) er navnet, kan vi lese i en pressemelding.

FORHISTORIEN ER som kjent regjeringas planer om å effektivisere og privatisere togdrifta.

Hvorvidt det er en god idé skal jeg ikke ta stilling til her, men så langt har vel prosjektet skapt heller mer byråkrati enn mindre.

Jernbaneverket skal deles i to, og for den som syntes det mangler direktorater i Norge, kommer det nå enda ett:

  • Jernbanedirektoratet skal ha det overordnede ansvaret for togtilbud og konkurranseutsetting av dette.
  • Mens et nytt statlig foretak, som ble stiftet i februar 2016 under navnet Jernbaneinfrastrukturforetaket SF, skal sørge for å drive infrastruktur og brukervennlige tjenester.

Foretaket tar også over ROM Eiendom, som eier og driver eiendommer som Oslo S.

SELSKAPET VIL FÅ rundt 4000 ansatte, men det var tydeligvis ikke nok til å finne et nytt og litt kortere navn enn Jernbaneinfrastrukturforetaket.

Så hva gjør det offentlige Norge når noe skal gjøres?

Ber om tilbud fra et eller flere store og kostbare konsulentselskaper. I dette tilfellet gikk oppdraget til Scandinavian Design Group med flotte lokaler på Aker brygge.

Rammen for oppdraget var på 495.000 kroner, ifølge kontrakten, men prosjektleder merkevare Cecilie Pindsle i Bane NOR SF opplyser i en e-post til Medier24 at regninga endte på 545.000 kroner.

HVA FÅR MAN EGENTLIG for 545.000 i det norske design- og byråmarkedet?

Medier24 ba før helga om og fikk i dag innsyn i kontrakten på 42 sider.

Det vil si, Jernbaneverket har valgt å anonymisere deler av kontrakten med så mye svart at vi av prinsipp må velge å klage på hemmeligholdet.

Blant annet er det tydeligvis strengt hemmelig hvem i SDG som har stått bak denne jobben.

Men de anonymiserte opplysningene vi får lese, viser at en prosjektgruppe på fem personer har vært involvert. Senior rådgiver, design planner, kreativ leder, senior designer og en prosjektleder. 

  • (Oppdatering: Prosjektleder Cecilie Pindsle opplyser at også en intern gruppe på seks personer i det som da het Jernbaneinfrastrukturforetaket har jobbet med prosjektet).

Av kontrakten kan vi lese at bare fem uker til denne jobben var ganske stramt, men de skulle kunne klare det. (For ordens skyld: Kontrakten antyder ikke noe om timepris, eller om gruppa jobbet med kun dette prosjektet i fem uker). 

Fase 1 har fått navnet «Define» og «explore», og skulle koste bare 75.000 kroner.

Fase 2 heter Create, og den skulle koste litt mer, 220.000 kroner.

Så langt vi kan lese har det så langt handlet om navnet. Selve prosessen med logoutforming har kostet 200.000 kroner.

RESULTATET AV DETTE ble altså navnet Bane NOR (SF).

NOR framstår kanskje uten mening, men som prosjektleder Cecilie Pindsle minner om er det en internasjonalt anerkjent ISO-forkortelse for Norge.

Bane har forståelig nok en link til jernbane. Ifølge Pindsle har også ansatte i Jernbaneverket bidratt til forslaget til navn (som designbyrået også fikk flere hundre tusen kroner for å finne).

Medier24 spurte om Jernbaneverket er fornøyd med navnet, og Pindsle skriver om det:

- Styret har lagt vekt på å finne et navn som er enkelt og selvforklarende, samtidig som vi også markerer at det er et nytt foretak som nå er etablert. Vi tror dette navnet raskt vil bidra til at vi befester vår rolle som leverandør av jernbaneinfrastruktur i Norge, jfr pressemeldingen og det som står der om hva Bane NOR skal levere på. Dette som et ledd i at sektoren omstruktureres i tråd med jernbanereformen som trer i kraft fra årsskiftet.  

HVILKEN KONKURRANSE Bane NOR har i å befeste sin rolle som leverandør av jernbaneinfrastruktur, framstår som noe usikkert.

At selskapet i sin pressemelding fremhever at målet et sikkert og påligelig transportsystem, er i det minste betryggende.

Hvordan logoen bidrar til selskapets målsetting, får tiden vise. Som alltid når et (statlig) selskap får ny logo, er det noen som synser og mener mye om det.

I dette tilfellet er det forståelig: Det er mulig skinnene som skal symbolisere en A gir en slags visuell mening, men språklig er den grusom.

Skulle den gitt mening, måtte den i det minste vært en halv etasje høyere og noen lunde på linje med resten av logoen.

Medier24 spurte prosjektleder Pindsle om logoen. Hun skriver følgende om den:

- Logoen er stram med en link til Jernbaneverkets logo, samtidig som det ligger en fornyelse der. Det var viktig for oss å finne en varig og enkel logo som kan appellere til et bredt publikum, samtidig som den har en vri som fanger interessen. Logoen skal fungere på svært mange flater, både digitale og fysiske, og vi er i gang med å planlegge utrulling i flatene som skal skje fra og med 1.1.2017.

HUN HAR IMIDLERTID ingen kommentar til prisen på oppdraget.

Kanskje fordi den vel heller ikke er helt klar:

Nå skal nemlig logoen «rulles ut» og påføres en rekke fysiske og digitale flater.

- Nivå og tempo for utrulling er fremdeles ikke besluttet, skriver Pindsle.

Når man tenker på hvor mange steder logoen til Jernbaneverket står å lese, er det grunn til å spå at prisen på 545.000 kroner til navn og logo likevel bare blir småpenger.

Og god grunn til spørre om Bane NOR SF er på vei til å fylle opp sitt tredje kulepunkt av fire om «strategisk retning», som lyder:

Mer for pengene:

Bane NOR SF skal bedre ressursutnyttelsen gjennom effektivisering, modernisering og mer effektiv planlegging, - utbygging og drift.

SÅ ETTER ALL denne synsingen:

Hva var alternativet? Koster det ikke en halv million kroner å lage nytt navn og ny logo i Oslo? Hva skulle foretaket eventuelt hete?

Vel, for å være fryktelig kjedelig:

Foretakt kunne jo hete Jernbaneverket. Akkurat som det gjør i dag. 

Det hadde til og med vært gratis.

Powered by Labrador CMS