Her er begrunnelsen: Redaktør får sparken for å si sin mening og fordi styret ikke fikk tilsvar

Styreleder Stig Olsen med tre punkter i avskjedigelsen av BarentsObserver-redaktør Thomas Nilsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Mandag ble Thomas Nilsen avskjediget fra jobben som redaktør for BarentsObserver, en nettavis som drives av Barentssekretariatet i Kirkenes.

Avskjedigelsen fikk han fra styreleder Stig Olsen, til daglig stabssjef i Nordland fylkeskommune.

Les mer om saken her:

Styreleder ville i går ikke kommentere bakgrunnen for avskjedigelsen i detalj, men sier til Medier24 at Nilsen «har opptrådt illojalt overfor sin arbeidsgiver».

Dette henger sammen med en konflikt om hvorvidt BarentsObserver skal følge Redaktørplakaten, eller være et informasjonsnettsted.

– Han har fått sparken fordi han har uttalt seg kritisk om noe arbeidsgiver?, spurte Medier24.

– Det er ikke korrekt, svarte Olsen.

– Er det snakk om andre ting som ligger til grunn for avskjedigelsen?

– Det vil jeg ikke kommentere, lød svaret fra styreleder mandag.

Tre punkter i brevet

Medier24 har lest avkjedigelsen, som ene og alene er signert styreleder Stig Olsen.

I brevet på to sider begrunnes avskjeden med tre punkter:

  • 1. «Utøvelse av redaktørrollen og arbeidsrettslig lydighets- og lojalitetsplikt»
  • 2. «Opptreden overfor daglig leder Pia Svensgaard»
  • 3. «Opptreden overfor styreleder Stig Olsen»

I punkt 2 og 3 tar styreleder «med i vurderingen» hvordan Nilsen skal ha opptrådt overfor daglig leder Pia Svensgaard, og styreleder Stig Olsen selv.

- Din kritikk av daglig leder framstår som unødig krass og lite konstruktiv, skriver blant annet Olsen.

Styreleder reagerer også på hvordan Nilsen opptrådte under et drøftingsmøte med Olsen 29. mai 2015 - som kom i etterkant av at konflikten kom til overflaten. Møtet ble omtalt blant annet på Medier24.

Her mener styreleder at Nilsen «forsøkte å ta regien over deler av møtet i måten du forholdt deg til tilstedeværende media på. Alt dette skulle ha vært avklart med arbeidsgiver på forhånd og det skulle være opp til arbeidsgiver å vurdere forholdet til eksterne media».

«Utøvelse av redaktørrollen»

Men, understreker Olsen, verken punkt 2 eller 3 er «avgjørende for beslutningen om avskjed».

Styreleder mener punkt 1 er «tilstrekkelig i så måte»Det handler om hvordan styret mener Nilsen utøvde sin redaktørrolle i kjølvannet av konflikten rundt BarentsObservers organisering, framtid og redaksjonelle frihet.

Det avgjørende punkt her, slik vi må lese brevet, er da redaksjonen i BarentsObserver publiserte en uttalelse på nettavisen 21. mai, i etterkant av eiernes vedtak om å ikke følge Redaktørplakaten.

Teksten var signert fire navngitte medarbeidere, og var ikke en nyhetsartikkel. 

I avskjedigelsen omtales dette slik:

- Etter arbeidsgivers vurdering har du brukt din stilling som redaktør for BarentsObserver til å fremstille ditt eget personlige syn på en sak du selv er part i. Du har presentert saken med et ikke fullstendig faktum og heller ikke gitt arbeidsgiver mulighet til tilsvar slik reglene for god presseskikk fastsetter.

Eierne fikk forøvrig kommentere saken neste dag i denne artikkelen på BarentsObserver.

Det er altså primært denne hendelsen i mai som gjør at arbeidsgiver nå i september «ikke lenger har tillit» til Nilsen i redaktørrollen.

Styreleder mener arbeidsgiver er «fremstilt med synspunkter og holdninger det ikke er dekning for», og mener Nilsen kunne «fått avklart (dette) gjennom intern dialog med arbeidsgiver».

Arbeidsgiver viser i avskjedigelsen til flere presseoppslag og omtale på sosiale medier, og konstaterer også at redaktør Nilsen ikke ville følge ordre, med henvisning til en artikkel i Kommunal Rapport 21. september.

- Selv etter at din arbeidsgiver har sagt fra om at din fremgangsmåte gir en feilaktig framstilling av din arbeidsgivers hensikter, så fortsetter du i samme sporskriver styreleder.

I nevnte artikkel i Kommunal Rapport spekuleres det i hvorvidt kommunevalget er en årsak til at avskjedigelsen tok så lang tid.

Åtte dager senere - to uker etter valget - kom den altså i form av en avskjedigelse med umiddelbar virkning. 

Powered by Labrador CMS