KOMMENTAR:

I NRK steriliserer ung­dommen seg for klimaet

«Hva skal vi tro på? Resultatene av skolevalget, eller NRKs klimapropaganda?», spør Kjetil Rolness.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Hva mener ungdommen? Hvordan ville de ha stemt i det som mer og mer framstår som et olje- og klimavalg? I går fikk vi resultatet fra skolevalget:

Klimapolitikkens fremste pådriver, MDG, går litt tilbake. Mens FrP, klimapolitikkens «versting», går mest fram. I lys av inntrykket vi lenge har fått i media av klimaengasjert ungdom, er det nesten ikke til å tro: Blant elever på videregående skole er FrP over dobbelt så store som MDG, og til og med større enn Høyre.

Mediedekningen av skolevalget er akkurat like partisk som ventet. «Venstre er vinnerpartiet blant unge – elendig skolevalg for de rødgrønne», skriver Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. Som selv har stemt Venstre ved de to siste stortingsvalgene (se her og her).

Dagsrevyen derimot, intervjuet sin huskommentator Lars Nehru Sand under overskriften «Rød bølge blant de unge». Sand kunne fortelle at SV gjør det bra, og at «unge velgere ønsker radikale endringer, er kanskje ikke så overraskende».

Men hva med de unges lukne oppslutning om klimaradikale MDG? «Man hadde kanskje grunn til å tro at MDG ville gjøre et enda bedre skolevalg», ifølge Sand.

Enda bedre enn å gå 0,8 prosent tilbake, altså.

Hva «ungdommen» mener

Den viktigste lærdom å trekke fra skolevalget er imidlertid det Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen skrev på Facebook: «Det snakkes ofte i generelle ordelag om hva "ungdommen" mener. Tror man skal være litt forsiktig med det.»

Og det er på dette punktet man har mest grunn til å undre seg over NRKs valgdekning. Onsdag formiddag blåste nemlig statskringkastingen følgende opp som sin desidert største sak på nett: «Sanna (24) vil sterilisere seg for klimaet».

Hun har allerede snakket med legen og fått henvisning for å gjøre inngrepet. Som hun har lov til å gjøre neste år, når hun fyller 25.

Men hvorfor i all verden…? Jo, fordi den unge Oslo-kvinnen synes «klimaendringene er skumle», «det er skremmende å få barn», og «det er lite håp», siden Norge ikke tar klimaendringene seriøst. Hun har allerede merket at beslutningen har gjort henne godt:

«For hver gang jeg tenker at «nå har jeg bestemt meg for å sterilisere meg», føles det mye bedre rent psykisk. Da forsvinner mye av ansvarsfølelsen for klimakampen (…) Vi er overbefolket og blir flere og flere. Jeg synes vi skal ta ansvar for at vi ikke trenger å produsere flere barn.»

Ikke mer olje, og ikke flere barn. Er det slik man tar ansvar for Norges framtid? Vil et fravær av bleieskift framskynde det grønne skiftet? Hvem skal jobbe i fornybar sektor, hvis arbeiderne ikke er blitt født?

Det er mange spørsmål man kunne ha stilt, om det var noen voksne i rommet på Marienlyst. NRK bruker mye plass til å få Sanna til å gjenta hva hun allerede har sagt med nye ord. Men hun får ikke et kritisk spørsmål. I stedet får hun fortalt om responsen blant sine nærmeste: «Vennene mine er støttende. De skjønner hvorfor. Vi står sammen.»

Her kunne det vært nærliggende å spørre: Hva synes dine foreldre? Men nei, det foresvever ikke NRK. De tar heller en telefon til klimapsykolog Erik Nakkerud, som synes 24-åringens valg er «drastisk», men «gir mening ut ifra et klima- og miljøperspektiv». Han «ser for seg at stadig flere kommer til å velge og ikke få barn av hensyn til klimaet».

Dette har psykologen selvsagt ingen faglig dekning for å si. Og hvor nøytral er egentlig denne representanten for vitenskapen? «Han har tidligere vært medlem av MDG», opplyser NRK. Men ikke bare det. Han har stått på partiets valglister.

NRK har også spurt representanter for de politiske partiene om de mener unge bør føde færre barn på grunn av klimaendringene. Det gjør rimeligvis ingen, og noen synes en slik «løsning» er trist. Men selv Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust blir sitert på dette: «Det er ikke vanskelig å forstå at usikkerhet om fremtiden gjør at enkelte velger å ikke få barn.»

NRK har gjort det før

Så kan man si: Ok, denne saken ble kanskje litt skjevt og ukritisk framstilt. Og caset er selvsagt uvanlig, og ikke representativt for unges holdninger til klimaendringene. Men den er vel heller ikke representativ for NRKs dekning?

Jo, det er den i høyeste grad. NRK følger bare linjen de har staket ut før valget. For tre uker siden laget de en «informasjonsvideo» der den samme klimapsykolog Nakkerud forklarte at folk som føler klimaangst ikke behøver å ta med problemet i terapirommet. I stedet rådet han dem til «å bli med i en organisasjon eller politisk parti som jobber med klima og miljø», eller «stemme på et politisk parti som har skikkelig miljø- og klimapolitikk».

Videoen kunne like gjerne vært laget av MDG. Og som Minerva har påpekt, bryter den trolig med psykologers profesjonsetikk, og i hvert fall med NRK-plakaten, der det heter at kanalen «skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet».

Men ikke nok med det. 2. september, for mindre enn en uke siden, var dette overskriften på NRK.no: «Frida (24) kvier seg for å få barn på grunn av klimaangst.» Og ingressen lød slik: «Flere unge mennesker ønsker ikke å få barn i en verden i klimakrise.»

Hva betyr «flere»? Det samme som «mange»? Eller det er flere enn før? Sånn 11 personer, mot før 6? Av cirka én million unge nordmenn?

Dette presiserte ikke NRK, men de forklarte hvor de hadde sitt faktum fra: «En undersøkelse NRK Nyheter nylig gjennomførte på Instagram, viser at mange unge norske mennesker også har slike tanker. Et overveldende flertall av de som svarte, kvier seg for å få barn.»

Dette var spørsmålet NRK stilte: «Gjør klimaendringene deg bekymret for å få barn?»

Det burde være unødvendig å påpeke at spørsmålet et særdeles ledende, og aldri ville blitt brukt i en seriøs undersøkelse (i alle fall ikke alene). Og folk som pleier å svare på slike spørsmål, er selvsagt de mest engasjerte og bekymrede.

Legg dessuten merke til forskjellen mellom formuleringen i spørsmålet og i NRKs konklusjon. Det er selvsagt fullt mulig å være «bekymret for å få barn» i lys av klimaendringene, uten å kvie seg for å få barn, eller rent ut slutte å ønske seg barn.

NRK Nyheter skaper altså nyheten selv ved å lage en tendensiøs «undersøkelse» på sosiale medier, og trekke generaliserte konklusjoner på dette ene grunnlag. Og kanalen greide ikke vente en hel uke engang, før de måtte lage en ny sak om akkurat samme emne. Frida (24) er nå blitt til Sanna (24). Selv om holdningen eller beslutningen til de begge fortsatt er ekstremt sjelden, ytterliggående - og kontraproduktiv.

Men - den bygger på et ekte engasjement for klimasaken! Den viser hvor alvorlig engasjementet er blitt! Og hva slags forsakelser «flere» unge er villige til å gjøre for å redde kloden!

Så da stiller NRK opp for å spre budskapet til nasjonen. For statskringkastingen er det åpenbart ikke lenger nok å formidle sann, balansert og relevant informasjon om politiske stridstemaer. Men vil også innpode det kanalen anser for å være gode holdninger i befolkningen.

Selv om det ligner mer på propaganda enn journalistikk. Og selv om det gir et fullstendig misvisende bilde av norsk ungdoms holdninger i klimadebatten. Skal vi tro resultatet i skolevalget, er det vel ti- eller hundre tusen ganger flere unge som ønsker å fortsette å bore etter olje, enn å slutte å føde barn.

———————————————-

Dette er en kommentar, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS