NRKs radiokanaler taper mest lyttere på de siste PPM-tallene.

Radiolyttingen går kraftig ned - NRK taper mest

Radiolyttingen har gått ned hele 10 prosent det siste året.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • For ordens skyld: Saken er oppdatert med en kommentar fra Nielsen Media! 
Kyrre Dahl

Radiolyttingen har gått kraftig ned det siste året. PPM-tallene, som Nielsen utarbeider, viser 10 % nedgang i den totale lyttingen fra uke 2, 2019 til uke 2, 2020.Den totale radiolyttingen i uke 2, 2019 ble målt til 68,9 % mens den bare ble målt til 62,7 i samme uke i år.

Vi har bevisst ikke sammenlignet uke 1 mot uke 1, fordi det var uker der nyttårshelgen vil påvirke tallene. Uke 2 skulle være en normaluke både i år og i fjor.P4-gruppen og Bauer Media har begge mistet lyttere, men det er NRK som har tapt mest det siste året. Det er mest tydelig når vi ser på kanalen NRK P1, som har gått fra 31,1 til bare 25,3 % på ett år. Det er en nedgang på 20 % på ett år.Dette forandrer selvsagt også den interne konkurransen, der NRK har mistet markedsandeler, mens både P4-gruppen og Bauer Media har økt sine markedsandeler det siste året.

Nielsen Media ønsker å presisere at de nevnte tallene ikke er en heldig tolkning av metodiske årsaker.

Ragnhild Coulthard Herlofsen, som er Commercial Director Media Norway hos Nielsen, skriver følgende i en uttalelse: 

«Nielsen råder til å være forsiktig med å trekke slutninger fra direkte sammenligninger av lyttertall uke 1-7 2020 vs. 2019 fordi det er forskjeller mellom sammensetning og størrelse av lytterpanelet i år og ifjor. I de første ukene av 2019 var panelet fremdeles under oppbygging, og nådde ikke avtalefestet nivå mht antall panelmedlemmer før i uke 8 2019. Denne forskyvningen av endelig dato for 2000-målet for antall panelister var i samsvar og etter avtale med styringsgruppen for radioundersøkelsen. Se Nielsens nettside for utvikling av lyttertall uke for uke». 

Tallene: 

LYTTERTALL UKE 2, 2020 ( i parentes uke 2, 2019 ), daglig oppslutning i %:
RADIO TOTALT: 62,7 - ( 68,9 )
NRK ALLE: 41,2 - ( 47,6 )
P4-GRUPPEN: 24,4 - ( 27,3 )
BAUER MEDIA: 13,7 - ( 15,9 )

Noen av kanalene:
NRK P1: 25,3 - ( 31,1 )
P4: 13,1 - ( 15,3 )
NRK P1+: 6,4 - ( 7,4)

Markedsandeler: ( andel i % )
NRK TOTALT: 63,8 - ( 67,7 )
P4-GRUPPEN: 24,4 - ( 21,9 )
BAUER MEDIA: 11,8 - ( 10.5 )

Kilde: Nielsen Media Research

Powered by Labrador CMS