Bente Håvimb i MBL og Knut-Arne Futsæter i Kantar.

God sommer for norske nettmedier

(KOMMENTAR): Det har vært høyere bruk av norsk redaksjonelt innhold enn normalt i sommermånedene, viser tall fra MBL og Kantar.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • BENTE HÅVIMB, innsikts-og analyseansvarlig i MBLog KNUT-ARNE FUTSÆTER i Kantar

Norske nyhetsnettsteder holdt trykket oppe gjennom sommermånedene. Det har vært høyere bruk av norsk redaksjonelt innhold enn normalt i juni og juli. Konsumet har riktignok gått noe ned siden rekordmåneden mars, da mange mediehus så en kraftig økning i antall besøkende.

Dette viser de offisielle mediemålingene fra MBL, som er gjennomført av Kantar. Ferske tall for juli måned 2020 er nå tilgjengelig på medietall.no. Vi så en kraftig vekst i besøkende for de fleste nettavisene da koronaviruset traff Norge og landet stengte ned.

Den såkalte “coronabumpen” i mars varte mye lengre enn tradisjonelle nyhetssykluser, og flere av de største mediene ser fortsatt høyere eller likt antall besøkende personer i sommermånedene sammenlignet med starten av året. Normalt er det betydelig lavere bruk om sommeren enn om vinteren, mens norske nyhetsmedier i 2020 ser ut til å oppleve en mer vedvarende høy bruk.

Allerede i første kvartal i år viste SSBs reiseundersøkelse en reduksjon på 34 prosent i antall reiser i forhold til året før. En kombinasjon av at flere har oppholdt seg i landet også gjennom sommeren, sammen med et vedvarende nyhetsfokus i befolkningen og kanskje bedre tid til å fordype seg i saker, kan være årsaker til høy bruk av norske nettmedier.

Samtidig er også de norske mediene en kilde til avkobling og underholdning i ferieperioden, og et avbrekk fra en utfordrende hverdag for mange.  

 

Fremdeles høy bruk av norske nettmedier

Utviklingen i Norge viser at de norske redaktørstyrte mediene leverer attraktivt innhold for befolkningen, og at innholdet blir lest, sett og hørt. Den totale digitale dekningen for de målte nettstedene ble redusert med seks prosent fra juni til juli.

Nordmenn foretrekker først og fremst å lese nyheter og annet innhold på mobil, som går tilbake med fem prosent i perioden. Bruk av nettsteder via PC og Mac går tilbake med 16 prosent, og nettbrett med seks prosent.

Dette er som forventet i forhold til at folk har ferie og er mye på reise i juli, og selv om bruken av norske nettmedier har vært avtagende de siste månedene i forhold til rekordmåneden mars, er bruken fortsatt høy.

Skjermdump, Kantar.

VG hadde i juli en gjennomsnittlig daglig digital dekning på 1.862.000 personer, NRK 1.225.000, Dagbladet 1.062.000 og TV2 791.000. 

 

De kommersielle samkjøringene gikk tilbake med bare to prosent fra juni til juli. Flere av de digitale samkjøringene befinner seg i juni og juli på høyere nivåer enn før koronakrisen. De tre største digitale samkjøringene er Schibsted med 2.930.000, Aller Media 2.310.000 og Amedia 2.179.000.

At norske medier greier å opprettholde høye brukertall er viktig i kampen mot de globale FAANG gigantene, og et mangfold av norske innholdstilbydere er med på å styrke den demokratiske infrastrukturen.

 

Høy tillit er viktig for publikum og annonsører

Norske medier nyter høy tillit, noe som understrekes av flere undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Flertallet av nordmenn har ifølge Medietilsynets tillitsmålinger gjennomført av Kantar (Kantar 24 timer) svært eller ganske høy tillit til norske redaktørstyrte medier som NRK, TV2, Aftenposten og sine lokal- og regionaviser.

Til sammenligning viser undersøkelsen fra mars 2020 at kun fire prosent har høy tillit til nyheter fra Facebook. Også Arendalsuka sin årlige tillitsundersøkelse viser at norske medier som aviser TV og radio har styrket tilliten i befolkningen i forhold til både fjoråret og ytterligere siden 2018, og Reuters Institute for the Study of Journalism viser i sine studier til et skifte tilbake til nyhetsorganisasjoner og myndigheter som primærkilde til informasjon, sammen med nasjonale helsemyndigheter og forskningsmiljøer under koronapandemien.

Høy tillit er viktig for å beholde brukerne og samtidig for å skape trygge og troverdige miljøer for annonsørenes budskap. Samtidig vet vi at mange medier nå står i et svært utfordrende annonsemarked, og at flere besøkende og mange sidevisninger ikke nødvendigvis er gir økte inntekter.

Antall besøkende, besøksfrekvens og tid brukt er likevel viktig da det er nettopp dette som er med på å skape engasjerte lesere. Undersøkelser fra International News Media Association (INMA) underbygger dette og viser at det er de lojale leserne som mest sannsynlig vil kunne gå over til å bli betalende abonnenter.

Omtrent 60 prosent av inntektsgrunnlaget for norske redaktørstyrte medier er i dag brukerinntekter i form av abonnement og løssalg, og de digitale brukerinntektene er en stadig viktigere del av dette bildet.

I 2019 utgjorde denne inntektskategorien ca. en fjerdedel av de totale brukerinntektene til norske aviser, opp fra åtte prosent i 2015 (Medietilsynets økonomirapport), og trenden er fortsatt økende.

MBL og Kantar følger utviklingen for norske aviser og magasiner videre og presenterer i september også tall for utvikling i lesing av papirutgaver sammen med ferske digitaltall for alle plattformer. Alle tall finnes tilgjengelig på medietall.no.

Powered by Labrador CMS