TV 2-ledelsen beøskte den nye nyhetsdesken i Bergen ved siste gjennomkjøring i november 2017.

TV 2 snur - offentliggjør detaljerte oversikter over årsverk i Bergen og Oslo

Viser at kanalen vil holde seg med et knapt flertall av ansatte knyttet til hovedkanalen i Bergen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

TV 2 er for tiden i en fase med avklaring av søknad om å være kommersiell allmennkringkaster, noe som for første gang vil gi 135 millioner kroner i årlige tilskudd fra staten.

Kanalen har imidlertid fått mye kritikk for hemmelighold rundt et sentralt krav i oppdraget: I hvilken grad man har et reelt hovedkontor utenfor Oslo, og om de sentrale redaksjonelle beslutninger tas der.

Tidligere denne uka fikk kanalen kritikk for å ikke ville offentliggjøre alle tallene på dette området, men torsdag snudde ledelsen i selskapet. I en uttalelse fra TV 2-sjef Olav Sandnes heter det:

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

– Det er synd at denne saken tar oppmerksomheten bort fra at vi har levert en sterk søknad som vi er stolte av. Dette er et oppdrag vi ønsker å levere på slik vi har gjort i det meste av vår 25 år lange historie, sier han.

- I lys av kritikken som har kommet har vi derfor valgt å offentliggjøre tallene. Det er viktig å si at tallene som nå offentliggjøres, viser organisasjonen vår slik den ser ut i dag, uten en allmennkringkasteravtale. Den er ikke en beskrivelse av hvordan vi vil oppfylle en avtale. Det har også hele tiden vært en åpen dialog og transparent prosess med departementet.

Sandnes begrunner det opprinnelige hemmeligholdet med frykt for konkurranse og for mye åpenhet på sentrale opplysninger rundt intern organisering og økonomi, men har nå likevel valgt å åpne opp.

 

Knapt flertall i Bergen

Torsdag offentliggjorde TV 2 et dokument som nylig er sendt Kulturdepartementet som et svar på flere spørsmål rundt behandling av selskapets søknad, med flere nye tall: 

  • For «Hovedkanalen» vil 122 av 236 redaksjonelle medarbeidere være tilnyttet Bergen. Det vil si en andel på 52 prosent. 
  • Imidlertid opplyses det at «Nyhetene» vil ha omvendt fordeling: 31,5 årsverk i Bergen, mot 39 årsverk i Oslo.
  • TV 2 har imidlertid satt opp en egen tabell omtalt for redaksjonelle medarbeidere på «Nyhetsområdet», som omfatter 140 av de 236 medarbeiderne på Hovedkanalen. Her er fordelingen på «Nyhetene» 31,5 årsverk i Bergen, mot 20 årsverk i Oslo.
  • På «Nyhetsområdet» som helhet er andelen 62 prosent Bergen, og 38 prosent Oslo.

Dette er forøvrig på langt nær alle årsverk i selskapet, men bare dem som ifølge TV 2s søknad kan knyttes til oppdraget som kommersiell allmennkringkaster.

TV 2 forklarer overfor Medier24 forskjellen på de to tabellene slik:

 
  • «Hovedkanalen» viser alle redaksjonelle medarbeidere på hovedkanalen. I disse tallene ligger også annen egenproduksjon enn nyheter, men som i dag er organisert i Nyhetsavdelingen. Det omfatter blant annet God morgen Norge og dokumentaravdelingen.
  • Tabellen «Nyhetsområdet» viser kun redaksjonelle medarbeidere knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen

Slik presenterer TV 2 de to hittil hemmeligholdte tabellene - hvor tallene i gult ikke tidligere har vært offentliggjort:

 

- Ikke dramatisk

Spørsmålene rundt lokalisering av ansatte og nyhetsredaksjon er blant det som har ført til en kraftig forsinkelse av søknadsbehandlingen. TV 2-sjef Olav Sandnes hevder imidlertid at dette ikke er dramatisk:

– TV 2 har en felles interesse med departementet i at det gjøres en grundig jobb og at prinsipper er tydelig formulert, slik at det ikke oppstår tvil og diskusjoner i etterkant. At behandling av søknaden tar noe tid, opplever vi derfor ikke som dramatisk, sier han.

 

Powered by Labrador CMS