TV 2-sjef Olav Sandnes.
TV 2-sjef Olav Sandnes.

Debatt

Uforståelig påstand fra Bergens Tidende om at TV 2 «viser fingeren» til norske politikere. Vi har god dialog og svarer på alle spørsmål

- Det er ingen krangel om allmennkringkasteravtalen, skriver Olav Sandnes.

  • OLAV T. SANDNES, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2

 

BT skriver at TV 2 «viser fingeren» til norske politikere. For meg er det en uforståelig påstand. 

Videre mener BT å vite at forholdet til Kulturdepartementet har «surnet». Da vet BT mer enn oss som er i jevnlig kontakt med departementet.

I juni 2017 lyste departementet ut et oppdrag som kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor utenfor Oslo, med en kompensasjon for merkostnadene som forpliktelsene i avtalen medfører. Norge har vært et foregangsland i mediepolitikken på mange områder og utlysningen var den første i sitt slag i Europa. Selv om staten tilbyr en motytelse på inntil 135 millioner kroner årlig var det ingen andre mediehus enn TV 2 som ønsket å søke på en avtale.

Vi er stolte av søknaden vi har levert med vår hovedkanal, og vi står selvfølgelig for tallene vi har oversendt departementet. Vi er også stolte over vårt viktige bidrag til mediemangfoldet gjennom tilstedeværelsen i Bergen og på Vestlandet, og knoppskytingen som skjer i og rundt det miljøet vi er en viktig del av.

Etter at søknaden ble innlevert, har vi hatt en god dialog med departementet og deres rådgivere, og vi har svart på en rekke henvendelser og spørsmål. Selv om vi gjerne skulle sett at prosessen gikk raskere, har det verken vært krangling eller dårlig stemning slik BT påstår. Tvert i mot har dialogen med departementet bidratt til å sikre forutsigbarhet for både TV 2 og tilsynsmyndigheten når avtalens krav skal tolkes og praktiseres.

I søknaden har TV 2 påtatt seg noen minimumsforpliktelser knyttet til programtilbud, investeringer og bemanning på områdene nyheter, norsk drama og barn og unge, samt et bredt programtilbud for øvrig, med livssyn, dokumentarer og samfunnsprogrammer. Vi har også vært tydelig på at vår ambisjon er å øke satsningen på nyhetsområdet.

Det står svart på hvitt i søknaden, og vi har arbeidet med konkrete planer for en oppbemanning i Bergen.

Men som vår nyhetsredaktør Karianne Solbrække tidligere har uttalt, er det først når vi har lagt bak oss unntakstilstanden etter flytting i to byer at vi vet hvordan grunnbemanningen fungerer, og hvor nye ressurser bør legges inn.

Vi skal oppfylle alle krav i avtalen, også kravet om lokalisering. Flertallet av alle TV 2s medarbeidere holder til i Bergen i dag, selv om det ikke er et krav i avtalen. De tallene vi har levert, er svar på spørsmål fra departementet om hvordan vår organisasjon ser ut per i dag, ikke hvordan vi vil innrette oss den dagen en avtale er på plass. Det er en viktig nyanse som BT ser ut til å ha oversett.

Hvordan TV 2 ellers organiserer sine ressurser og legger opp programtilbudet utover forpliktelsene har aldri vært noe tema i dialogen med Kulturdepartementet, eller med politikerne, og det bør det heller ikke være. 

Så til spørsmålet om sladding. Vi har tatt selvkritikk på at vi har vært for restriktive med å gi innsyn i enkelte detaljopplysninger i søknaden, og vi forstår BTs reaksjon på dette punktet. Men at manglende offentliggjøring skulle ha «forsuret» dialogen med departementet stemmer ikke. Departementet har fått fullt innsyn og svar på alle sine spørsmål, det skal de også få i fortsettelsen.

TV 2 har en felles interesse med departementet i at dette nybrottsarbeidet gjøres grundig slik at det ikke oppstår tvil og diskusjoner i etterkant. At behandlingen av søknaden tar noe tid, opplever vi derfor ikke som dramatisk. Men alt tåler og skal tåle offentlighetens lys.

Og TV 2 skal tåle debatten. At TV 2 får et fornyet oppdrag som allmennkringkaster vil være viktig for Bergen, for Vestlandet og for det norske mediemangfoldet.

Nettopp derfor er det viktig at debatten nå føres på grunnlag av fakta og riktige opplysninger, ikke på grunnlag av antydninger og mistenkeliggjøring. Vi skal gjøre vårt for å bidra til det.

Powered by Labrador CMS