Bergens Tidende felt i PFU for manglende åpenhet rundt Mathias Fischers dobbeltrolle. Burde vært opplyst om hans stortingsverv, mener utvalget

- Avisa bør opplyse om hans stortingsverv i kommentarer som handler om politikk, slår utvalget fast.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Pressens Faglige Utvalg slår tirsdag fast at Bergens Tidende har opptrådt kritikkverdig og ikke utvist nok «åpenhet om bakenforliggende forhold», i forbindelse med politisk kommentator Mathias Fischers dobbeltrolle. Dette etter en klage fra PR-rådgiver Jarle Aabø. 

Fischer ble for noen år siden ansatt i mediehusets kommentaravdeling, samtidig som han har et varaverv til Stortinget. Han ble innvalgt for Hordaland Venstre høsten 2013.

Burde opplyst om rollen 

Utvalget slår fast at BT selvsagt må kunne ansette hvem de ønsker, og at selve ansettelsen faller utenfor PFUs vurderinger. Fischer har også meldt seg ut av partiet og avisa får ikke kritikk etter Vær varsom-plakatens punkt 2.2 om selve dobbeltrollen.

Men Bergens Tidende kunne med fordel utvist mer åpenhet om den, og burde opplyst om Fischers stortingsverv i kommentarer som handler om politikk, heter det i uttalelsen.

Dermed får avisa kritikk etter punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten, som lyder: 

«Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet». 

Kritikk er en mildere form for fellelse enn den strengeste formen brudd på god presseskikk. 

 

Noe tvil, men også klar tale

Utvalget var noe i tvil om fellelsen, der blant andre Aftenpostens journalist Gunnar Kagge syntes den var for streng. 

Det kunne flere si seg enig i, men slo samtidig fast at det var prinsipielt viktig og riktig å påpeke dette: 

- En kommentator er selvsagt ikke 100 prosent uavhengig, men det handler om å være åpen om nettopp hvilke bindinger man har. Nettopp det at man kan komme til å møte i Stortinget er det vesentlige her, uttalte fungerende PFU-leder Anne Weider Aasen. 

- Hvis han plutselig hadde blitt innkalt til tinget, ville jeg som leser spurt - hva er dette, og bli overrasket. Og hvis det ikke er problematisk, så bør jo BT opplyse om det, mente Liv Ekeberg. 

  • Les PFUs uttalelse under BTs tilsvar
Øyulf Hjertenes, ansvarlig redaktør og direktør i Bergens Tidende

- Vi vil se på hvordan vi kan gjøre dette tydeligere, sier BT-redaktør

I en kommentar til Medier24 skriver sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende at de nå vil vurdere en tydeligere merking av Mathias Fischers kommentarer:

- Vi tar til etterretning at PFU mener at BT burde vært enda mer åpne om Fischers verv som andre vara til Stortinget. Vi har opplyst leseren om dette i to artikler og aldri lagt skjul på noe, og som kjent foreligger det ingen interessekonflikter eller habilitetskonflikter.

- Men vi vil nå se på hvordan vi kan gjøre dette enda tydeligere, det er selvsagt ingen problem for oss, sier Hjertenes.

Han er samtidig tilfreds med at PFU deler BTs vurdering i at interessekonflikten eller ansettelsen i seg selv ikke er i strid med pressens etiske regler.

Samtidig som redaktøren tar uttalelsen «til etterretning», mener han PFUs håndtering her er noe ukonsekvent:

- Jeg er noe forundret over denne kritikken. Merking av Fischers kommentarer var oppe i utvalget i 2015, og PFU uttalte da at BT ikke var pliktig å nevne vervet i tilknytning til kommentaren som da var til behandling.

- Det er ikke helt lett å forholde seg til PFU hvis utvalget ikke er konsekvent. Men her vil jeg først lese uttalelsen før jeg sier noe mer om det, sier han.

 

PFUs uttalelse lyder: 

Klagen gjelder rollen Mathias Fischer har som kommentator i Bergens Tidende (BT) samtidig som han er andrevara til Stortinget for Venstre i Hordaland.

Klager mener at Fischer har en dobbeltrolle som rokker ved tilliten til både BT og Fischer selv. Klager mener at Fischer ikke kan opptre uavhengig og at BT derfor har brutt punkt 2.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om redaktørens uavhengighet, og punkt 2.2, om å unngå dobbeltroller. Ifølge klager har Fischer også skrevet kommentarer om partipolitikk, selv om BT egentlig har hatt en regel om at han ikke skal få gjøre dette. Klager mener videre at BT har brutt punkt 2.3, om å være åpen om bakenforliggende forhold, fordi avisen ikke opplyser om Fischers stortingsverv i kommentarene.

BT avviser å ha brutt på god presseskikk. Avisen antyder at ansettelsesforhold ikke er innenfor PFUs ansvarsområde, men svarer likevel på de presseetiske anklagene. BT opplyser at Fischer meldte seg ut av Venstre og sa fra seg sine politiske verv da han ble ansatt i avisen. Stortingsvervet kan han av juridiske grunner ikke si fra seg, men avisen påpeker at stortingsrepresentanter svarer til velgerne, ikke partiet de er valgt inn for – for Fischers del et parti han ikke lenger er medlem av. BT mener også at de har vært åpne om Fischers bakgrunn og stortingsverv, og avisen understreker at dette ble tydelig opplyst om da han ble ansatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener klager reiser interessante og prinsipielle presseetiske spørsmål. Vær Varsom-plakaten vektlegger medienes uavhengighet (jf. punkt 2.1 og 2.2), og det er avgjørende at disse prinsippene følges for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave.

Utvalget slutter seg imidlertid til BTs syn om at selve ansettelsen av Mathias Fischer faller utenfor PFUs ansvarsområde – dette er redaktørens og avisens privilegium. Utvalget skal utelukkende vurdere Fischers rolle og journalistiske arbeid i avisen.

Formelt sett kan det sies at Mathias Fischer har en dobbeltrolle all den tid han er både andrevara for Venstre til Stortinget og aviskommentator i BT. Utvalget merker seg imidlertid at dette er en dobbeltrolle som Fischer helst skulle vært foruten. Han har sagt fra seg alle andre politiske verv for å sikre sin uavhengighet. Ettersom han også har meldt seg ut av Venstre, behøver han heller ikke representere dette partiet selv om han skulle måtte møte som vara for Venstres representant. Det er av betydning at Fischer slik vil kunne være en såkalt uavhengig stortingsrepresentant. Selv om utvalget forstår at klager tar saken inn for PFU, mener utvalget at Fischer har kunnet være tilstrekkelig uavhengig i sitt virke som kommentator, jf. VVP punkt 2.2. Slik utvalget ser det, har BT heller ikke brutt punkt 2.1, om redaktørens uavhengighet.

BT kunne derimot med fordel vært enda tydeligere overfor sine lesere om at Fischer har et stortingsverv, jf. VVP punkt 2.3. BT var åpne og opplyste om vervet da Fischer ble ansatt, men man kan ikke regne med at alle som leser Fischers kommentarer, er kjent med dette. Utvalget merker seg at Fischer har kommentert partipolitikk til tross for at han ifølge BT skal holde avstand fra partipolitikk frem mot stortingsvalget i 2017. Slik utvalget ser det, burde det vært opplyst om Fischers stortingsverv i kommentarer som gjelder stortingspolitikk.

BT har opptrådt kritikkverdig på punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS