BT mener Mathias Fischer har et «sovende verv» til Stortinget. PFU-klager Jarle Aabø spurte stortingspresidenten om det begrepet eksisterer

Tirsdag skal Pressens Faglige Utvalg ta stilling til det om det er greit å kombinere politisk kommentarjournalistikk med stortingsverv.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I januar sendte inforådgiver Jarle Aabø en klage til PFU på Bergens Tidende, med spørsmål om å vurdere om det er i tråd med god presseskikk at avisa «ansetter stortingsrepresentanter og vararepresentanter i sin redaksjon».

Dette med bakgrunn i at avisas kommentator Mathias Fischer også er andra vara til Stortinget for Hordaland Venstre.

Klagen kom i kjølvannet av en debatt om MDG-byråd Lan Marie Berg, og en kommentarartikkel fra Fischer der Aabø var nevnt og fikk kritikk.

Informasjonsrådgiver Jarle Aabø i Aabø & Co.

Aabø la ikke skjul å at det var den saken som gjorde ham «oppmerksom» på det han mener er en uheldig dobbeltrolle.

 

Nå skal PFU vurdere spørsmålet

Medier24 omtalte klagen i slutten av januar, og etter noen runder med tilsvar og svar, skal PFU behandle saken i morgen tirsdag 28. mars.

I tilsvaret fra Bergens Tidende avviser redaktør Øyulf Hjertenes at det er noen interessekonflikt her. BT viser dessuten til at deler av spørsmålet er blitt vurdert av PFU i en tidligere klage for noen år siden.

I tilsvaret fra Hjertenes heter det følgende:

- Forutsetningen for brudd på 2.2 er at dobbeltrollen må føre til interessekonflikt eller kan føre til spekulasjoner om inhabilitet. Det er ingen interessekonflikt mellom Fischers arbeid og et sovende verv som andre vara og ikke-medlem av partiet. Fischer har ingen interesser knyttet til partiet, verken økonomisk eller annet.

BT-sjefen mener samtidig det er en styrke at avisa har ansatte med erfaring fra politikk, og understreker at det vurderes fra sak til sak hva Fischer kan skrive om.

 

Aabø spurte Stortinget

Klager Jarle Aabø svarer BT med et tilsvar hvor han mener redaktøren viser «at han ikke kan ha klart å absorbere det som er grunnlaget for at han og Bergens Tidende er klaget til PFU».

Aabø går blant annet gjennom en håndfull av Fischers kommentarer, i lys av at BT uttalte at han ikke skulle skrive om partipolitikk.

Aabø viser til en rekke kommentarer som handler om blant annet «politiske diskusjoner», olje og miljøpolitikk, monarkiet, regionreform, statsbudsjettet - og habilitetskritikken mot næringsminister Monica Mæland.

Aabø oppsummerer dette slik:

- Nå kan det sikkert diskuteres hva Hjertenes legger i begrepet «partipolitikk», men det burde være hevet over en hver tvil at Mathias Fischer stort sett kun skriver om partipolitikk – i en eller annen form.

Aabø går også skarpt i rette med BTs omtale av Fischers stortingsverv som sovende. Han har sågar sendt en henvendelse til både stortingspresident Olemic Thomessen og Stortingets administrasjon ved direktør Ida Børresen om både begrepet og hva det vil si å inneha et slikt varaverv.

Thomessen svarer kort og konsist:

- «Sovende stortingsverv» er ikke  et brukt uttrykk hos oss. Begrepet rimer dårlig med hva det innebærer å ha et verv på Stortinget.

 

LES MER om saken: 

Powered by Labrador CMS