PFU tar Jarle Aabøs klage på Bergens Tidende og Mathias Fischers dobbeltroller opp til full behandling

- Jeg ser fram til å få et svar på om dette er innenfor eller utenfor presseetikken, sier Aabø.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tidligere denne uka ble det kjent at Jarle Aabø har klaget Bergens Tidende inn til PFU for å få vurdert om det er greit at en avis har en folkevalgt vararepresentant til Stortinget i virke som politisk kommentator.

BTs Mathias Fischer (24) ble valgt inn som andre vara for Hordaland Venstre ved valget i 2013. Han hadde også et varaverv i Bergen bystyre. 

Fischer meldte seg senere ut av partiet. Da han ble ansatt i BT året etter ble det sagt at han «ikke skulle kommentere partipolitikk», men har siden kommentert en rekke forhold rundt norsk politikk. 

- Viktig for pressens troverdighet

Aabø klaget BT til PFU etter at han selv var omtalt av Fischer i en kommentar som handlet om MDG-politiker Lan Marie Berg, men Aabø avviste at dette var noen form for hevn.

Til Medier24 uttalte informasjonsrådgiver og samfunnsdebattant Aabø: 

Informasjonsrådgiver Jarle Aabø i Aabø & Co.

- Men det var i den forbindelse jeg oppdaget hans roller, jeg var altså ikke kjent med disse fra før. Da fikk jeg et behov for å løfte denne problemstillingen inn til PFU, fordi alt som kan true pressens troverdighet hører hjemme der.

Nå har Pressens faglige utvalg, ved sekretariatet i Norsk Presseforbund, meldt tilbake til Aabø at saken tas opp til full klagebehandling med tilsvarsrunde og vurdering i utvalget. 

- Dette er viktig for de av oss som er opptatt av pressens troverdighet. Selv om Arne Strand, en presse-koryfé, har ment at klagen er en ren personforfølgelse og som lagt hele sin politiske og journalistiske tyngde inn for at PFU ikke skulle ta i denne klagen med ildtang, lot heldigvis ikke PFU seg påvirke av hans særdeles kraftige utfall i Dagsnytt 18 nylig, sier Aabø.

 

- Ser fram til å få et svar

Aabø viser med det tilbake til debatten i Dagsnytt Atten torsdag kveld, hvor han diskuterte klagen - med Arne Strand og BTs politiske redaktør Frøy Gudbrandsen. 

Og understreker: 

- Dette handler ikke om å vinne eller tape, dette handler om å ha en fri og åpen debatt om hvordan Vær Varsom-plakatens habilitetsregler skal forstås og tolkes. Jeg ser frem til å få et svar på om det er innenfor eller utenfor presse-etikken at Bergens Tidende i 2013 ansatte en politiker som er vararepresentant på Stortinget som politisk redaksjonell kommentator og medarbeider.

- Og etter Trump og Brexit mener jeg at norsk presse har mindre å gå på enn noen gang når det gjelder å beskytte troverdigheten til den fjerde statsmakt, sier Aabø. 

Han opplyser forøvrig at klagen, etter oppfordring fra PFUs sekretariat, nå er noe utdypet og konkretisert - med tanke på tre konkrete plagepunkter i Vær varsom-plakaten. 

Aabø har i sin klage vist til disse tre punktene i VVP

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

        

Powered by Labrador CMS