Debatt

Journalister som praktiserer kildevern har beina på Jorden

«Det er trist at Håvard Melnæs ikke orker å lese lenger enn til andre avsnitt i mitt innlegg om Josimar-saken», skriver Bernt Olufsen.

Publisert

Jeg tror de fleste journalister har begge bein trygt plantet på Jorden når de praktiserer kildevern og ikke kan tenke seg en situasjon hvor de ønsker å gi avkall på dette. Kildevernet er en sentral hjørnestein i vårt demokrati, og en helt nødvendig forutsetning for at offentligheten kan få kjennskap til forhold som makten vil tilsløre.

Josimars ansvarlige redaktør spør om hvilken planet jeg befinner meg på når jeg hevder at det er en dødssynd for journalister og redaktører å svikte pressens kildevern.

Det er trist at Håvard Melnæs ikke orker å lese lenger enn til andre avsnitt i mitt innlegg om Josimar-saken. Mitt poeng er ikke at pressen ikke skal kunne bruke anonyme kilder i dekningen av politikk og samfunnsliv. Selvsagt gjør vi det, og nettopp derfor er det grunnleggende viktig å beskytte kildene.

Å først gi kildevern til daglig leder av den organisasjon som man senere ønsker å konfrontere med avslørende kritiske spørsmål er dessverre ikke smart journalistisk metode, og det er skadelig for tilliten til mediene når man i neste omgang er beredt til å avsløre sine kilder.

Det er ikke uvanlig at selv anonyme kilder kan være misfornøyd med hvordan opplysningene i en sak er fremstilt av pressen. De må være i sin fulle rett til å klage over dette uten å bli avslørt som kilde.

Her må pressefolk evne og telle til ti og ta det som kommer. Dette er kildevernets pris. Et alternativ til å «blåse kilden» kan jo være å fortsette det kritiske, journalistiske arbeidet med sikte på nye avsløringer.

Håvard Melnæs blander kriminaljournalistikken inn i sitt tilsvar til mine betraktninger, og påpeker omfattende lekkasjer fra politiet som anonym kilde uten at dette tilsynelatende hindrer pressen fra å stille kritiske spørsmål om politimetoder og resultater.

Det vitner om lite erfaring fra kriminaljournalistikk når Melnæs tror at bare politifolk lekker opplysninger til pressen. Jeg kjenner ikke til VGs kildegrunnlag for nyheter i Lørenskog-saken, som han nevner spesielt, men jeg erfarer at det er et bredt kildegrunnlag blant alle aktører som har kjennskap til saken.

Og vil vi noensinne få vite hvem kildene er?

Neppe. Ei heller om redaksjonen blir klaget inn til PFU for sine oppslag.

For ordens skyld: Bernt Olufsen er tidligere VG-redaktør

Powered by Labrador CMS