NJ-leder Hege Iren Frantzen reagerer på magasinet Bistandsaktuelts frilanskontrakt: – Det er ikke spesielt bra for en frilanser

Det statlige magasinet Bistandsaktuelt får refs av Norsk Journalistlag for frilanskontrakter, skriver Klassekampen.

Publisert

Nylig søkte det statsfinansierte redaksjonelle magasinet Bistandsaktuelt etter frilansere. Avtalen varer i tre år og har svært like vilkår som en fast ansettelse, uten at det er det.

Det får Norsk Journalistlag til å reagere, skriver Klassekampen.

– Jeg synes det er leit hvis Bistandsaktuelt må inngå slike frilanskontrakter fordi bevilgningene fra staten ikke strekker til. Det står også i kontrast til det prinsippet et samlet storting har lagt til grunn, nemlig at arbeidstakere skal ha faste stillinger som gir forutsigbarhet, sier leder Hege Iren Frantzen til Klassekampen.

I stillingsutlysningen skriver Bistandsaktuelt:

Ved å tilby frilanskontrakter framfor faste ansettelser, kan Bistandsaktuelt spare om lag 200.000 kroner i året per kontrakt, til sammen 800.000 kroner i året, skriver avisen videre.

For kontrakten gjelder en opsjon for oppdragsgiver til å innvilge ytterligere ett års forlengelse av kontraktstiden ut over tre-årsperioden. Starttidspunkt for kontraktene er fra og med cirka 1. september 2017. Frilanskontrakten vil ha en timeramme på 1000 timer per år. For kontrakten gjelder en timepris per 2017 på kr. 450 per time, som vil bli justert i henhold til konsumprisindeks per 1. januar 2018.

– I utgangspunktet skulle vi gjerne hatt flere faste stillinger. Men i et magasin med en statlig utgiver er vi nødt til å følge statlige krav. Blant annet har det vært et press for å redusere antallet stillinger i statlig sektor, og dette presset er ikke blitt noe mindre med den sittende regjeringen, forteller redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS