Redaktøren frykter det blir vanskeligere å nå operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

MENINGER:

Hvorfor skal ikke alle medier behandles likt av politiet?

«Vi håper virkelig politiet tenker seg om en gang til og finner andre og bedre løsninger for informasjonsflyten.», skriver Bjørn Inge Salberg Rødfoss.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Like før jul kom beskjeden fra kommunikasjonsavdelingen i Øst Politidistrikt: Medienummeret til operasjonssentralen – selve navet i politidistriktet – skal heretter kun svare ut pågående, operative hendelser. Forespørsler av typen «hendelser siste døgn» må rettes til politistasjonene i kontortiden mandag til fredag. En slik omlegging og justering er naturligvis svært uheldig.

For journalistene i Eidsvoll Ullensaker Blad er hyppig kontakt med operasjonssentralen en selvfølgelig og viktig del av arbeidshverdagen. Vi ønsker å opplyse innbyggerne mest mulig om det som skjer lokalt, og intervju, samtale og/eller mailutveksling er noen av de viktigste virkemidlene vi har for å klare det.

En vanlig arbeidshverdag starter for mange med en telefon til operasjonssentralen. Det skjer gjerne mye – smått og stort gjennom natta lokalt – og det er helt naturlig å få ut mer informasjon enn hva en kortfattet Twitter-melding kan by på. Det er naturligvis heller ikke bra at pressen ofte er prisgitt en Twitter-melding for å (som publikum) bli opplyst om politihendelser i nærmiljøet, men det er nå en gang slik ordningen er lagt opp.

Når man da heller ikke kan stille oppfølgingsspørsmål, be om mer informasjon og innhente et bredere kunnskapsbilde direkte fra budbringeren, begynner utfordringene å hope seg opp. For ikke å snakke om den lange ventetiden de alltid opplever før noen tar telefonen i den andre enden.

Paradoksalt nok ble det mandag åpnet en ny kommunikasjonskanal til mediene, den såkalte Oslo-piloten. Oslo-piloten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo-mediene og Oslo-politiet, hvor man i to år har jobbet sammen for å få laget et system for direkte og utvidet informasjon fra politiet til de redaktørstyrte mediene, opplyser Norsk Redaktørforening.

I første omgang vil 19 Oslo-redaksjoner, fire fotofrilansere, samt politiets operasjonssentral i Oslo få tilgang til løsningen, ifølge redaktørforeningen. Det er selvfølgelig svært bra og viktig. Dette er initiert fra pressen selv og alle som har jobbet med dette fortjener naturligvis ros.

Men hvorfor rulles ikke dette nå, etter flere år med planlegging og utarbeidelse, ut til samtlige medier i Norge? Har ikke også politiet en egeninteresse av å nå ut med mest mulig informasjon til innbyggerne? Det er ikke slik at det er tenkt at dette skal bli en betalings- og/eller abonnementstjeneste gjennom NTB?

Om det ikke kommer en justering på dette, vil EUB og andre redaksjoner i Øst Politidistrikt framover kunne ringe/sende e-post til lokale kontaktpersoner mellom klokka 08.30 og 15.00 på hverdager.

Stakkars kontaktpersonene, er det første jeg vil si. Arbeidsmengden vil naturligvis bli høy med alle henvendelser – ferske som noen timer gamle – som må svares ut. Risikoen for at det også kan bli vanskeligere å få tak i noen som kan gi et større bilde av en hendelse lokalt, er overhengende. Kontaktpersonene kan jo være opptatt med andre oppgaver og gjøremål.

Hva så med hendelsene som skjer i løpet av natt til lørdag og søndag? Med telefontiden som nå er oppgitt og de nye restriksjonene, må vi da satse på å nå ut med informasjon til innbyggerne litt ut på mandags morgen eller formiddag. Hvem vil med stor interesse lese om hendelser som skjedde to døgn i forveien? Neppe særlig mange.

Når vi også hører fra andre steder i landet at medier mottar en skriftlig «nattlogg» fra politiet etter hvert nattskift, melder det seg flere spørsmål. Hvor er det blitt av den såkalte nærpolitireformen? Hvorfor behandles mediene ulikt etter hvor i landet de holder til? Hvem skal i ytterste konsekvens over tid kunne kontrollere politiet og det arbeidet de gjør, om informasjonen ut til pressen stadig blir vanskeligere å få tak i? Er det ikke også i politiets ønske å nå ut med mest mulig informasjon til innbyggerne? Kan det ikke være fint og viktig å synliggjøre mer av den gode jobben politiet gjør hver eneste dag?

Vi håper virkelig politiet tenker seg om en gang til og finner andre og bedre løsninger for informasjonsflyten. Vi forstår at operasjonslederne og oppdragslederne har mange arbeidsoppgaver og at det kommer mange telefonsamtaler fra oss i pressen om smått og stort.

Men når løsningen allerede finnes gjennom Oslo-piloten, bør det være en enkel sak å rulle den ut til øvrige medier i Norge umiddelbart. Da kan politiet umiddelbart dele direkte og utvidet informasjon, slik at pressen også får gjort sin jobb tilfredsstillende.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS